Logo

Ils Fränzlis da Tschlin

Folk

 • 5
  Broadcasts
Live Ils Fränzlis da Tschlin Radio Artist-inspired radio
  1. Song
   01
   Allegria
   Ils Fränzlis da Tschlin
  2. Song
   02
   La mazurca da Not Barblan
   Ils Fränzlis da Tschlin
  3. Song
   03
   La polca da nona
   Ils Fränzlis da Tschlin
  4. Song
   04
   Valser da Remigio Nussio
   Ils Fränzlis da Tschlin
  5. Song
   05
   La cupicharola nova
   Ils Fränzlis da Tschlin
  6. Song
   06
   Valser da nos Men
   Ils Fränzlis da Tschlin
  7. Song
   07
   Ora Surchomps
   Ils Fränzlis da Tschlin
  8. Song
   08
   La resgia veglia
   Ils Fränzlis da Tschlin
  9. Song
   09
   La resgia nova
   Ils Fränzlis da Tschlin
  10. Song
   10
   La vendetta
   Ils Fränzlis da Tschlin
  11. Song
   11
   Las chotschas sot da pon dür
   Ils Fränzlis da Tschlin
  12. Song
   12
   Ene tene tuchen
   Ils Fränzlis da Tschlin
  13. Song
   13
   Grüss mir Lugano
   Ils Fränzlis da Tschlin
  14. Song
   14
   Beatrice
   Ils Fränzlis da Tschlin
  15. Song
   15
   Cafè
   Ils Fränzlis da Tschlin
  16. Song
   16
   Engiadindia
   Ils Fränzlis da Tschlin
  17. Song
   17
   Guido:Magdalena, 0:6
   Ils Fränzlis da Tschlin
  18. Song
   18
   Ballade agogica
   Ils Fränzlis da Tschlin
  19. Song
   19
   Ruthlis Wunsch
   Ils Fränzlis da Tschlin
  20. Song
   20
   La muntanella
   Ils Fränzlis da Tschlin
  1. Song
   01
   Pariampampam
   Ils Fränzlis da Tschlin
  2. Song
   02
   Botsavalser
   Ils Fränzlis da Tschlin
  3. Song
   03
   Marcha da Barnabà
   Ils Fränzlis da Tschlin
  4. Song
   04
   Allemanda
   Ils Fränzlis da Tschlin
  5. Song
   05
   La palorma
   Ils Fränzlis da Tschlin
  6. Song
   06
   Il sot da Crusch
   Ils Fränzlis da Tschlin
  7. Song
   07
   La faira da Strada
   Ils Fränzlis da Tschlin
  8. Song
   08
   Il sot da quatter pêra
   Ils Fränzlis da Tschlin
  9. Song
   09
   Flurin, Franz ed Andrea
   Ils Fränzlis da Tschlin
  10. Song
   10
   Il schottisch da
   Ils Fränzlis da Tschlin
  11. Song
   11
   La mazurca dal bambus
   Ils Fränzlis da Tschlin
  12. Song
   12
   Valser a la veglia
   Ils Fränzlis da Tschlin
  13. Song
   13
   El mar
   Ils Fränzlis da Tschlin
  14. Song
   14
   Popularischem
   Ils Fränzlis da Tschlin
  15. Song
   15
   La tschiaindra
   Ils Fränzlis da Tschlin
  16. Song
   16
   Polca a la veglia
   Ils Fränzlis da Tschlin
  17. Song
   17
   3 x 7 = 21 + 9 = 30
   Ils Fränzlis da Tschlin
  18. Song
   18
   Valser nel bosco
   Ils Fränzlis da Tschlin
  19. Song
   19
   Sur Prà San Peder
   Ils Fränzlis da Tschlin
  20. Song
   20
   Concertino
   Ils Fränzlis da Tschlin
Loading
Cancel
Done 100

Are you sure that you want to delete this?

Cancel Delete