Logo

Joy Dunlop

 • 5
  Broadcasts
Live Joy Dunlop Radio Artist-inspired radio
  1. Song
   01
   Nach truagh leat mi ‘s tu ‘n Èirinn
   Joy Dunlop
  2. Song
   02
   A Mhairead nan cuiread
   Joy Dunlop
  3. Song
   03
   Air a’ ghille, tha mo rùn
   Joy Dunlop
  4. Song
   04
   Puirt a beul – A Mhisg a chuir an Nollaig oirnn, Gur h-e ‘n gobha biorach odhar, Meal do bhrògan
   Joy Dunlop
  5. Song
   05
   Òran na bantraich
   Joy Dunlop
  6. Song
   06
   Bithibh aotrom ‘s togaibh fonn
   Joy Dunlop
  7. Song
   07
   Hi horo ‘s na horo eile
   Joy Dunlop
  8. Song
   08
   Suidhidh sinn a mhàin gu socair
   Joy Dunlop
  9. Song
   09
   Nochd gun chadal
   Joy Dunlop
  10. Song
   10
   Taighean geala
   Joy Dunlop
  11. Song
   11
   Puirt ‘s dannsadh – Poca sìl an t-sealgair, Dhiùlt am bodach fodar dhomh, Bodachan a’ ghàrraidh, Còta nighean Dhòmhnaill Dharaich
   Joy Dunlop
  12. Song
   12
   Thig am bàta
   Joy Dunlop
Loading
Cancel
Done 100

Are you sure that you want to delete this?

Cancel Delete