Logo

Julie Fowlis

Variety, Eclectic

 • 5
  Broadcasts
 • 13
  Followers
Live Julie Fowlis Radio Artist-inspired radio
 • Uam
   
  1. Song
   01
   Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach
   Julie Fowlis
  2. Song
   02
   Wind and Rain
   Julie Fowlis
  3. Song
   03
   Thig am Bàta
   Julie Fowlis
  4. Song
   04
   A Chatrion' Òg
   Julie Fowlis
  5. Song
   05
   A' Chiad Cheum
   Julie Fowlis
  6. Song
   06
   A Mhic Dhùghaill 'ic Ruairidh
   Julie Fowlis
  7. Song
   07
   M' Fhearann Saidhbhir
   Julie Fowlis
  8. Song
   08
   Hé Gràdh, Hò Gràdh
   Julie Fowlis
  9. Song
   09
   Cò Nì Mire Rium?
   Julie Fowlis
  10. Song
   10
   Brògan Ùr Agam A-Nochd
   Julie Fowlis
  11. Song
   11
   Rugadh Mi 'n Teis Meadhan na Mara
   Julie Fowlis
  12. Song
   12
   Bodachan Cha Phòs Mi
   Julie Fowlis
  13. Song
   13
   Hò Bha Mi, Hé Bha Mi
   Julie Fowlis
  14. Song
   14
   M' fhearann saidhbhir (My land is rich) / Nellie Garvey's Favourite / 'G ioman nan gamhan ’s mi muladach / Jerry’s Pipe Jig
   Julie Fowlis
  1. Song
   01
   Tha Caolas Eadar Mi 's Iain
   Julie Fowlis
  2. Song
   02
   Reels: John O' Groat's House / Traditional Irish Reel / The Ladies Pantalettes
   Julie Fowlis
  3. Song
   03
   Mo Bhean Chomain
   Julie Fowlis
  4. Song
   04
   Puirt: Siud Mar Chaidh an Càl a Dholaidh / Nam Biodh Agam Gioball Bodaich / Gogha Bh' ann a Hogha Gearraidh
   Julie Fowlis
  5. Song
   05
   A Mhaighdeannan 's a Mhnathan Òg
   Julie Fowlis
  6. Song
   06
   Moladh Uibhist
   Julie Fowlis
  7. Song
   07
   Tha Mo Ghaol air Àird a' Chuain
   Julie Fowlis
  8. Song
   08
   Ged a Sheòl Mi air M' Aineol
   Julie Fowlis
  9. Song
   09
   Jigs & Reels: The Thornton Jig / Chloe's Passion / Are You Ready Yet? / Rogha an Ghabha
   Julie Fowlis
  10. Song
   10
   Strathspey & Reels: Seonaidh's Tune / Glenlyon / 'S daor an Tabac / Lumsden's Rant
   Julie Fowlis
  11. Song
   11
   Biodh an Deoch Seo 'n Làimh Mo Rùin
   Julie Fowlis
  12. Song
   12
   Òganaich Ùir a Rinn M' Fhàgail
   Julie Fowlis
 • Cuilidh
   
  1. Song
   01
   Biodh an deoch seo 'n làimh mo rùin (live)
   Julie Fowlis
  2. Song
   02
   Òganaich Ùir a rinn m' fhàgail (live)
   Julie Fowlis
  3. Song
   03
   Hùg air a’ Bhonaid Mhòir
   Julie Fowlis
  4. Song
   04
   Mo Ghruagach Dhonn
   Julie Fowlis
  5. Song
   05
   Mo Dhòmhnallan Fhèin
   Julie Fowlis
  6. Song
   06
   Turas san Lochmor
   Julie Fowlis
  7. Song
   07
   Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
   Julie Fowlis
  8. Song
   08
   Mo Bheannachd dhan Bhàillidh Ùr
   Julie Fowlis
  9. Song
   09
   Aoidh, Na Dèan Cadal Idir
   Julie Fowlis
  10. Song
   10
   Òran nan Raiders
   Julie Fowlis
  11. Song
   11
   An t-Aparan Goirid 's an t-Aparan Ùr: Òran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill
   Julie Fowlis
  12. Song
   12
   'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu
   Julie Fowlis
  13. Song
   13
   Puirt-à-beul Set: 'S Toigh Leam Fhìn Buntàta 's Ìm / Tha Fionnlagh ag Innearadh / Hùg Oiridh Hiridh Hairidh
   Julie Fowlis
  14. Song
   14
   Set of Jigs: The Thatcher / Peter Byrne's / The Tripper's
   Julie Fowlis
  15. Song
   15
   Lon-dubh (Blackbird)
   Julie Fowlis
  16. Song
   16
   The Thatcher / Peter Byrne's / The Soup Dragon / Mo chuachag 's laghach thu (live)
   Julie Fowlis
  17. Song
   17
   Turas san Lochmor (live)
   Julie Fowlis
  18. Song
   18
   Mo Bheannachd dhan bhàillidh ùr (live)
   Julie Fowlis
  19. Song
   19
   Lon-dubh/Blackbird
   Julie Fowlis
  1. Song
   01
   Rugadh Mi 'Teis Meadhan Na Mara
   Julie Fowlis
  1. Song
   01
   An Roghainn Dàin Do Eibhir XXII
   Julie Fowlis
  2. Song
   02
   A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhàthair Mi
   Julie Fowlis
  3. Song
   03
   Danns' a Luideagan Odhar
   Julie Fowlis
  4. Song
   04
   Smeòrach Chlann Dòmhnaill
   Julie Fowlis
  5. Song
   05
   Do Chalum
   Julie Fowlis
  6. Song
   06
   Cadal Ciarach Mo Luran
   Julie Fowlis
  7. Song
   07
   Puirt-à-Beul Set: Ribinnean Rìomhach / Gheibh Sinn Ribinnean Mòra Mòra / Cailleach a' Ghobhainn
   Julie Fowlis
  8. Song
   08
   Òran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha fo Mhìghean)
   Julie Fowlis
  9. Song
   09
   Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain
   Julie Fowlis
  10. Song
   10
   Puirt-à-Beul Set: Fodar dha na Gamhna Beaga / Chunna Mi san Dùn Thu / Bidh Òr na Cailliche Duibhe
   Julie Fowlis
  11. Song
   11
   An Ròn / Ann an Caolas Od Odrum
   Julie Fowlis
Loading
Cancel
Done 100

Are you sure that you want to delete this?

Cancel Delete