Logo

Kathleen MacInnes

 • 5
  Broadcasts
Live Kathleen MacInnes Radio Artist-inspired radio
  1. Song
   01
   Òganaich an Òr-Fhuilt Bhuidhe
   Kathleen MacInnes
  2. Song
   02
   Bha Mise Raoir air an Àirigh
   Kathleen MacInnes
  3. Song
   03
   Tuireadh Bàrd Thùrnaig
   Kathleen MacInnes
  4. Song
   04
   Reul Àlainn a' Chuain
   Kathleen MacInnes
  5. Song
   05
   O Luaidh
   Kathleen MacInnes
  6. Song
   06
   Dh'èirich Mi Moch Madainn Chèitein
   Kathleen MacInnes
  7. Song
   07
   Ceud Fàilt' air Gach Gleann
   Kathleen MacInnes
  8. Song
   08
   Jimmy Mo Mhìle Stòr
   Kathleen MacInnes
  9. Song
   09
   Òran Tàlaidh na Mnà-Sìdhe
   Kathleen MacInnes
  10. Song
   10
   Òran na Cloiche
   Kathleen MacInnes
  11. Song
   11
   Duthaich MhicAoidh
   Kathleen MacInnes
  12. Song
   12
   A Mhic Iain 'ic Sheumais
   Kathleen MacInnes
  13. Song
   13
   Òran Dhòmhnaill Phàdraig Iagain
   Kathleen MacInnes
  14. Song
   14
   An Dà Fheannaig / Òran Dhòmhnaill Phàdraig Iagain
   Kathleen MacInnes
  1. Song
   01
   Teanga Binn Mo Mhàthair
   Kathleen MacInnes
  2. Song
   02
   Fhir an Leadain Thlàith
   Kathleen MacInnes
  3. Song
   03
   Thugainn a Bhlàrag
   Kathleen MacInnes
  4. Song
   04
   Horo Illean
   Kathleen MacInnes
  5. Song
   05
   Tha Sneachd' Air Druim Uachdair
   Kathleen MacInnes
  6. Song
   06
   Gur Milis Mòrag
   Kathleen MacInnes
  7. Song
   07
   Comunn Uibhist 's Bharraigh
   Kathleen MacInnes
  8. Song
   08
   Alasdair Òig 'ic 'ic Neacail / Latha Siubhal Beinne Dhomh
   Kathleen MacInnes
  9. Song
   09
   Fear a' Chòta Ruaidh
   Kathleen MacInnes
  10. Song
   10
   Shìos an Taigh an Tòraidh
   Kathleen MacInnes
  11. Song
   11
   Òran an t-Saighdeir Ghàidhealaich
   Kathleen MacInnes
  12. Song
   12
   Faca Tu 'n Coileach? (Coileach Catriona Chalum)
   Kathleen MacInnes
  13. Song
   13
   Òran a' Phrionnsa
   Kathleen MacInnes
  14. Song
   14
   A' Ghrian
   Kathleen MacInnes
Loading
Cancel
Done 100

Are you sure that you want to delete this?

Cancel Delete