Logo

Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band

Community

 • 5
  Broadcasts
Live Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band Radio Artist-inspired radio
  1. Song
   01
   Quadrille, Anyone?
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  2. Song
   02
   Opus No. Zero
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  3. Song
   03
   Since Perry / Yet Another Tear
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  4. Song
   04
   Children in the Temple Ground
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  5. Song
   05
   The First Night
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  6. Song
   06
   Long Yellow Road
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
 • Sumi-e
   
  1. Song
   01
   Sumie
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  2. Song
   02
   Hangin' Loose
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  3. Song
   03
   A-10-205932
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  1. Song
   01
   March of the Tadpoles
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  2. Song
   02
   Mobile
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  3. Song
   03
   Deracinated Flower
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  4. Song
   04
   Notorious Tourist From East
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  5. Song
   05
   Yellow Is Mellow
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  1. Song
   01
   Bit Byas'd
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  2. Song
   02
   Lament for Sonny
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  3. Song
   03
   Let the Tape Roll
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  4. Song
   04
   Tanuki's Night Out
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  5. Song
   05
   Falling Petal
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  6. Song
   06
   Yet Another Tear
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  1. Song
   01
   Studio J
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  2. Song
   02
   Transience
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  3. Song
   03
   Minamata
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  1. Song
   01
   Elusive Dream
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  2. Song
   02
   Lazy Day
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  3. Song
   03
   Chasing After Love
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  4. Song
   04
   Salted Gingko Nuts
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  5. Song
   05
   Time Stream
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  6. Song
   06
   Son of Road Time
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  1. Song
   01
   Road Time Shuffle
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  2. Song
   02
   Tales Of A Courtesan (Oirantan)
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  3. Song
   03
   Strive for Jive
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  4. Song
   04
   I Ain't Gonna Ask No More
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  5. Song
   05
   Interlude
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  6. Song
   06
   Village
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
 • Kogun
   
  1. Song
   01
   Elegy
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  2. Song
   02
   Memory
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  3. Song
   03
   Kogun
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  4. Song
   04
   American Ballad
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  5. Song
   05
   Henpecked Old Man
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  1. Song
   01
   Tuning Up
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  2. Song
   02
   Warning: Success May Be Hazardous To Your Health
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
  3. Song
   03
   Soliloquy
   Toshiko Akiyoshi–Lew Tabackin Big Band
Loading
Cancel
Done 100

Are you sure that you want to delete this?

Cancel Delete