PROGRAM INFORMATION

More information

Blir eldre usynliggjort i dagens samfunn? Finnes det en forakt for eldre i Norge? Hva fører det til at vi omtaler eldre som en truende "eldrebølge"? Vil ikke dagens eldre dele godene med den oppvoksende slekt? Ser de yngre ned på mennesker som har levd et liv?
Loading
100
Cancel
Done

Are you sure you want to delete this?

Cancel Delete

Select 5 or more interests

0 {0} selected
;