Logo

Hitler ann am Fiolm/The Colour of War: Adolf Hitler

  • 0
    Broadcasts
  • 0
    Followers
Now Playing:

PROGRAM INFORMATION

More information

Airson dusan bliadhna, sheas aon duine làidir os cionn muinntir na Gearmailte. Threòraich e na daoine aige bho shuidheachadh eaconomaigeach uabhasach gu far an robh iad a' buadhachadh san Roinn-Eòrpa - far an do thèab iad Òrdugh Ùr Saoghail a chruthachadh. Thug e uabhas is bàs chun nam milleanan de dhaoine.

Tha Dath a' Chogaidh: Adolf Hitler' ag innse mar a chaidh Hitler àrdachadh agus an uair sin, mar a thuit e; mar a sgrios e beatha mhìltean mu thimcheall an t-saoghail agus mar a dh'fhuiling uidhir de dhaoine ri linn 's na rinn e.

Chaidh dà chruinneachadh de dh'fhilm dathte a lorg o chionn ghoirid sa Ghearmailt, agus tha na deich uairean a thìde de dh'fhilm a' foillseachadh dhealbhan agus agallamhan nach deach fhaicinn ron seo. Tha 'Dath a' Chogaidh: Adolf Hitler' ag innse sgeulachd a tha làn uabhais, mar nach deach innse ro làimh.

For 12 years, one man's overpowering personality dominated the German nation. He led his people from economic ruin to European conquest and to the brink of creating a new world order. His was a reign of terror that caused the death of millions.

2015 marks the 70th anniversary of the end of World War 2 and the ignominious end of Hitler's dream of a Thousand-Year Reich. The Colour of War: Adolf Hitler tells the story of the rise and fall of a man who, as the Nazi Fuhrer, devastated the lives of countless numbers of people around the world and brought death and suffering to millions.

Drawing from two recently discovered captured German colour film collections that comprise over ten hours of previously unseen colour footage, as well as eyewitness testimony, the programme tells this astonishing and disturbing story like never before.
Loading
Cancel
Done 100

Are you sure that you want to delete this?

Cancel Delete