Logo

Mànran bho Fèis na Mara

  • 0
    Broadcasts
  • 0
    Followers
Now Playing:

PROGRAM INFORMATION

More information

Air an clàradh aig Talla Choimhearsnachd Mhallaig aig àm Fèis na Mara, an t-Sultainn 2014, ceòl bho'n chòmhlan chliùteach Mànran agus aoighean sonraichte. Stèidhich Gary Innes, Norrie MacIomhair agus Eòghainn MacEanraig a chòmhlan Mànran ceithear bliadhna air ais agus, an-duigh, tha Mànran air còmhlan Albannach cho cliùteach's a tha deanamh chlàr is chuairtean air feadh an t-saoghail.

Bho chuir iad stùr a saoghal a chiùil an toiseach, chòrd iad sa bhad ri luchd-leantainn agus cha bheag na duaisean a chaidh a bhuileachadh air na seòid bh'on uairsin. Còmhlan air a bheil meas anns gach cearnaidh d'en t-saoghail - gu h-àraid ann a Mallaig far a bheil iad a cluich air beulamh luchd-leantain bheothail.

Recorded at the Fèis na Mara festival in Mallaig in September 2014, music from the renowned band Mànran, plus special guests. Gary Innes, Norrie MacIver and Ewen Henderson formed the band four years ago and today, Mànran are amongst Scotland's most successful touring and recording musical acts.

Since they first took the industry by storm, they became an instant hit with music fans and the lads have garnered many accolades since. A popular act all over the world, no more so than in Mallaig where they are appear in front of their lively fans.
Loading
Cancel
Done 100

Are you sure that you want to delete this?

Cancel Delete