Now Playing:

PROGRAM INFORMATION

More information

Tha Peppa 's an teaghlach a'coimhead air a'phrògram as fheàrr leotha - 'An Rannsaiche Rùintean'. Tha Peppa agus Deorsa ag iarraidh a' bhith nan Rannsaichearan Rùintean ainmeil cuideachd.

Peppa, George, Mummy Pig and Daddy Pig are watching their favourite television programme, 'Detective Potato'. Peppa and George want to be famous detectives too.
Logo
Loading
Cancel
Done 100

Are you sure that you want to delete this?

Cancel Delete

Select 5 or more interests

0 selected