Logo

Radju Katidral

  • 1
    Broadcast
  • 95
    Followers

Stations

  • Ir-Radju Tal-Komunità Tieghek

    Radju Katidral

Recommended Stations

Daily Schedule

TuneIn does not have lineup information for this date. Try visiting the station's website for more information.

STATION INFORMATION

More information

Radju Katidral ilu miftuh mit- 23 ta' Dicembru 1999 ghal dawn l- ahhar snin dejjem kiseb success dan grazzi ghas- semmiegha tieghu minhabba r- rispons li jircievi.

Madanakollu Radju Katidral li jxandar fuq 90.90 Fm Stereo jaghti servizz kemm ghal Katidral ta' Ghawdex kif ukoll ta' servizz lil komunita parrokjali tal- Katidral. Manadanakollu ahna ghadhna sens ta' sodisfazzjon minhabba li permezz ta' website numru ta' emigranti u Maltin isegwu dak kollu li jkun qed jigri gewwa Ghawdex rigward tal- festa ta' Santa Marija kif ukoll meta jsiru numru ta’ attivatijiet ohra.

Radju Katidral ghandu zewg studios minn fejn jxandar dawn jinsabu wiehed fil- bini tal- Katidral ta' Ghawdex u l- iehor fil- kumpless tal- Librerija pubblika tal- Katidral. Barra minn hekk dawn l- istudios huma it- tnejn l- linkjati ma’ xulxin dan juri t- teknologija li jahdem biha Radju Katidral.
Loading
Cancel
Done 100

Are you sure that you want to delete this?

Cancel Delete