Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
Alleen op de wereld-logo

Alleen op de wereld

Hector Malot

Zelden, misschien nooit, las ik een boek, dat zoo rein en eenvoudig en toch zoo boeiend en vol afwisseling is, als dit meesterstuk van Hector Malot, door den schrijver aan zijne dochter Lucie opgedragen en zoo terecht met den Montyon-prijs bekroond. "Alleen op de wereld" is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel menschenkennis als menschenliefde, en zonder dat de schrijver zich tot hoofddoel gesteld heeft de jeugdige lezers te onderwijzen, zullen deze er toch hunne kennis door vermeerderen. Maar meer nog dan hun hoofd zal hun hart door de lezing winnen. Voor de vorming daarvan vooral verdient dit zeldzaam voortreffelijke boek algemeen gelezen te worden. (Voorrede van de vertaler)

Zelden, misschien nooit, las ik een boek, dat zoo rein en eenvoudig en toch zoo boeiend en vol afwisseling is, als dit meesterstuk van Hector Malot, door den schrijver aan zijne dochter Lucie opgedragen en zoo terecht met den Montyon-prijs bekroond. "Alleen op de wereld" is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel menschenkennis als menschenliefde, en zonder dat de schrijver zich tot hoofddoel gesteld heeft de jeugdige lezers te onderwijzen, zullen deze er toch hunne kennis door vermeerderen. Maar meer nog dan hun hoofd zal hun hart door de lezing winnen. Voor de vorming daarvan vooral verdient dit zeldzaam voortreffelijke boek algemeen gelezen te worden. (Voorrede van de vertaler)
More Information

Description:

Zelden, misschien nooit, las ik een boek, dat zoo rein en eenvoudig en toch zoo boeiend en vol afwisseling is, als dit meesterstuk van Hector Malot, door den schrijver aan zijne dochter Lucie opgedragen en zoo terecht met den Montyon-prijs bekroond. "Alleen op de wereld" is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel menschenkennis als menschenliefde, en zonder dat de schrijver zich tot hoofddoel gesteld heeft de jeugdige lezers te onderwijzen, zullen deze er toch hunne kennis door vermeerderen. Maar meer nog dan hun hoofd zal hun hart door de lezing winnen. Voor de vorming daarvan vooral verdient dit zeldzaam voortreffelijke boek algemeen gelezen te worden. (Voorrede van de vertaler)

Language:

Dutch

Narrators:

LibriVox Community

Length:

26h 59m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

25:17


Chapter 2
Chapter 2

24:14


Chapter 3
Chapter 3

31:17


Chapter 4
Chapter 4

21:19


Chapter 5
Chapter 5

17:45


Chapter 6
Chapter 6

32:16


Chapter 7
Chapter 7

23:25


Chapter 8
Chapter 8

10:46


Chapter 9
Chapter 9

21:52


Chapter 10
Chapter 10

32:31


Chapter 11
Chapter 11

31:18


Chapter 12
Chapter 12

33:56


Chapter 13
Chapter 13

41:34


Chapter 14
Chapter 14

24:14


Chapter 15
Chapter 15

40:14


Chapter 16
Chapter 16

34:27


Chapter 17
Chapter 17

38:02


Chapter 18
Chapter 18

24:48


Chapter 19
Chapter 19

49:51


Chapter 20
Chapter 20

26:54


Chapter 21
Chapter 21

35:56


Chapter 22
Chapter 22

23:02


Chapter 23
Chapter 23

52:29


Chapter 24
Chapter 24

33:48


Chapter 25
Chapter 25

30:11


Chapter 26
Chapter 26

40:09


Chapter 27
Chapter 27

26:54


Chapter 28
Chapter 28

40:46


Chapter 29
Chapter 29

44:29


Chapter 30
Chapter 30

32:08


Chapter 31
Chapter 31

42:07


Chapter 32
Chapter 32

34:57


Chapter 33
Chapter 33

33:11


Chapter 34
Chapter 34

31:18


Chapter 35
Chapter 35

46:49


Chapter 36
Chapter 36

34:06


Chapter 37
Chapter 37

51:16


Chapter 38
Chapter 38

53:39


Chapter 39
Chapter 39

35:54


Chapter 40
Chapter 40

35:33


Chapter 41
Chapter 41

16:54


Chapter 42
Chapter 42

17:05


Chapter 43
Chapter 43

16:55


Chapter 44
Chapter 44

18:42


Chapter 45
Chapter 45

33:27


Chapter 46
Chapter 46

32:55


Chapter 47
Chapter 47

34:57


Chapter 48
Chapter 48

32:36


Chapter 49
Chapter 49

33:44


Chapter 50
Chapter 50

37:30