Kinderen uit m'n Klas-logo

Kinderen uit m'n Klas

Paulina Jacoba Cohen-de Vries

Serie portretjes van kinderen op een volksschool begin jaren '20, eerder verschenen in de NRC. Voorwoord bij de 1e druk: "Niet zonder schroom trokken de ‘Kinderen uit m’n klas’ voor ‘t eerst de wijde wereld in. Bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant vonden ze een gastvrij onderdak en tot hun groote vreugde werden ze door de lezers van dat blad zeer hartelijk ontvangen. Veel vrienden mochten ze zich verwerven en zelfs ontvingen ze herhaaldelijk de uitnoodiging, om nog eens en dan te samen te verschijnen. Zoo staan ze dan gereed voor de nieuwe reis, trotsch op het keurige pakje, waarin ze voor deze gelegenheid gestoken zijn en echt in hun schik, dat ze voortaan bij elkaar mogen blijven.” (P.J. Cohen-de Vries)

Serie portretjes van kinderen op een volksschool begin jaren '20, eerder verschenen in de NRC. Voorwoord bij de 1e druk: "Niet zonder schroom trokken de ‘Kinderen uit m’n klas’ voor ‘t eerst de wijde wereld in. Bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant vonden ze een gastvrij onderdak en tot hun groote vreugde werden ze door de lezers van dat blad zeer hartelijk ontvangen. Veel vrienden mochten ze zich verwerven en zelfs ontvingen ze herhaaldelijk de uitnoodiging, om nog eens en dan te samen te verschijnen. Zoo staan ze dan gereed voor de nieuwe reis, trotsch op het keurige pakje, waarin ze voor deze gelegenheid gestoken zijn en echt in hun schik, dat ze voortaan bij elkaar mogen blijven.” (P.J. Cohen-de Vries)
More Information

Description:

Serie portretjes van kinderen op een volksschool begin jaren '20, eerder verschenen in de NRC. Voorwoord bij de 1e druk: "Niet zonder schroom trokken de ‘Kinderen uit m’n klas’ voor ‘t eerst de wijde wereld in. Bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant vonden ze een gastvrij onderdak en tot hun groote vreugde werden ze door de lezers van dat blad zeer hartelijk ontvangen. Veel vrienden mochten ze zich verwerven en zelfs ontvingen ze herhaaldelijk de uitnoodiging, om nog eens en dan te samen te verschijnen. Zoo staan ze dan gereed voor de nieuwe reis, trotsch op het keurige pakje, waarin ze voor deze gelegenheid gestoken zijn en echt in hun schik, dat ze voortaan bij elkaar mogen blijven.” (P.J. Cohen-de Vries)

Language:

Dutch

Narrators:

LibriVox Community

Length:

4h 24m


Chapters

Introduction
Introduction

01:41


Chapter 1
Chapter 1

13:05


Chapter 2
Chapter 2

15:04


Chapter 3
Chapter 3

13:09


Chapter 4
Chapter 4

19:14


Chapter 5
Chapter 5

16:51


Chapter 6
Chapter 6

16:40


Chapter 7
Chapter 7

13:27


Chapter 8
Chapter 8

16:00


Chapter 9
Chapter 9

13:38


Chapter 10
Chapter 10

15:22


Chapter 11
Chapter 11

14:39


Chapter 12
Chapter 12

16:07


Chapter 13
Chapter 13

13:07


Chapter 14
Chapter 14

12:44


Chapter 15
Chapter 15

12:14


Chapter 16
Chapter 16

15:55


Chapter 17
Chapter 17

12:51


Chapter 18
Chapter 18

13:10