Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
Roos van Dekama-logo

Roos van Dekama

Jacob van Lennep

Verhaal over de zeden en gewoonten in de middeleeuwen verteld aan de hand van de vrijheidsstrijd van de Friezen tegen de Hollanders in 1341. Maar het is meer dan alleen maar een spannende ridderroman:Wie op de fantastische schildering van exceptioneele personen belust is, zooals de hedendaagsche literatuur onzer naburen die meestal aanbiedt, zal zich bedrogen vinden: hij zal hier slechts menschen aantreffen, zooals zij nog heden ten dage zijn, met hun goede en slechte hoedanigheden, met hun driften en hartstochten,--maar gewijzigd naar de denkbeelden, zeden en gebruiken van den tijd. Maar hij zal, na het ten einde brengen dezer bladeren, de waarheid daarin bevestigd vinden der stelling, dat, zoo niet al het goede op deze wereld zijn loon noch het kwade zijn straf ontmoet, diegene ten minste, die zich laat overmeesteren door eenigen hartstocht, al ware die zelfs uit zijn oorsprong te billijken, altijd zal achterstaan bij hem, die, uit welk beginsel dan ook, de omstandigheden niet vooruitloopt, zijn gemoedskalmte bewaart, en, gelijk de schrijver zich uitdrukt, aan wien wij ons motto ontleenen: Wacht en stille sitt. (Jacob van Lennep)

Verhaal over de zeden en gewoonten in de middeleeuwen verteld aan de hand van de vrijheidsstrijd van de Friezen tegen de Hollanders in 1341. Maar het is meer dan alleen maar een spannende ridderroman:Wie op de fantastische schildering van exceptioneele personen belust is, zooals de hedendaagsche literatuur onzer naburen die meestal aanbiedt, zal zich bedrogen vinden: hij zal hier slechts menschen aantreffen, zooals zij nog heden ten dage zijn, met hun goede en slechte hoedanigheden, met hun driften en hartstochten,--maar gewijzigd naar de denkbeelden, zeden en gebruiken van den tijd. Maar hij zal, na het ten einde brengen dezer bladeren, de waarheid daarin bevestigd vinden der stelling, dat, zoo niet al het goede op deze wereld zijn loon noch het kwade zijn straf ontmoet, diegene ten minste, die zich laat overmeesteren door eenigen hartstocht, al ware die zelfs uit zijn oorsprong te billijken, altijd zal achterstaan bij hem, die, uit welk beginsel dan ook, de omstandigheden niet vooruitloopt, zijn gemoedskalmte bewaart, en, gelijk de schrijver zich uitdrukt, aan wien wij ons motto ontleenen: Wacht en stille sitt. (Jacob van Lennep)
More Information

Description:

Verhaal over de zeden en gewoonten in de middeleeuwen verteld aan de hand van de vrijheidsstrijd van de Friezen tegen de Hollanders in 1341. Maar het is meer dan alleen maar een spannende ridderroman:Wie op de fantastische schildering van exceptioneele personen belust is, zooals de hedendaagsche literatuur onzer naburen die meestal aanbiedt, zal zich bedrogen vinden: hij zal hier slechts menschen aantreffen, zooals zij nog heden ten dage zijn, met hun goede en slechte hoedanigheden, met hun driften en hartstochten,--maar gewijzigd naar de denkbeelden, zeden en gebruiken van den tijd. Maar hij zal, na het ten einde brengen dezer bladeren, de waarheid daarin bevestigd vinden der stelling, dat, zoo niet al het goede op deze wereld zijn loon noch het kwade zijn straf ontmoet, diegene ten minste, die zich laat overmeesteren door eenigen hartstocht, al ware die zelfs uit zijn oorsprong te billijken, altijd zal achterstaan bij hem, die, uit welk beginsel dan ook, de omstandigheden niet vooruitloopt, zijn gemoedskalmte bewaart, en, gelijk de schrijver zich uitdrukt, aan wien wij ons motto ontleenen: Wacht en stille sitt. (Jacob van Lennep)

Language:

Dutch

Narrators:

Marcel Coenders

Length:

23h 46m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

26:18


Chapter 2
Chapter 2

17:22


Chapter 3
Chapter 3

33:04


Chapter 4
Chapter 4

38:42


Chapter 5
Chapter 5

46:16


Chapter 6
Chapter 6

43:07


Chapter 7
Chapter 7

30:20


Chapter 8
Chapter 8

41:24


Chapter 9
Chapter 9

45:53


Chapter 10
Chapter 10

39:50


Chapter 11
Chapter 11

29:46


Chapter 12
Chapter 12

26:40


Chapter 13
Chapter 13

36:13


Chapter 14
Chapter 14

33:11


Chapter 15
Chapter 15

36:55


Chapter 16
Chapter 16

45:16


Chapter 17
Chapter 17

40:54


Chapter 18
Chapter 18

30:02


Chapter 19
Chapter 19

32:58


Chapter 20
Chapter 20

44:58


Chapter 21
Chapter 21

32:01


Chapter 22
Chapter 22

38:25


Chapter 23
Chapter 23

39:27


Chapter 24
Chapter 24

35:38


Chapter 25
Chapter 25

37:32


Chapter 26
Chapter 26

33:43


Chapter 27
Chapter 27

54:46


Chapter 28
Chapter 28

51:30


Chapter 29
Chapter 29

32:09


Chapter 30
Chapter 30

36:40


Chapter 31
Chapter 31

40:03


Chapter 32
Chapter 32

37:32


Chapter 33
Chapter 33

26:14


Chapter 34
Chapter 34

50:30


Chapter 35
Chapter 35

50:36


Chapter 36
Chapter 36

43:30


Chapter 37
Chapter 37

01:07:34