Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

אתי אלבוים ושרה ליבוביץ'

״קשה לאדם להאמין ששולחים אותו למוות על לא עוול בכפו וללא סיבה הגיונית. מוח האדם אינו יכול לתפוס זאת. זהו אולי ההסבר לכך שלמרות המסע המטלטל ברכבת היתה בנו תקווה והיינו אופטימיים." (שרה ליבוביץ, עמ' 17) כיצד מצליחה נערה בודדה לשרוד את התופת של אושוויץ? האם ערכים כמו אומץ, אמונה ועזרה לזולת שלאורם התחנכה היו עשויים להצילה, ובכלל – האם היו אסירי המחנות מסוגלים לשמור על צלם אנוש גם במקום חסר אנושיות? שרה ליבוביץ, ילידת צ'כוסלובקיה, שרדה את מחנה ה השמדה אושוויץ-בירקנאו בהיותה בת 16 ונותרה יחידה מכל משפחתה. הספר מקפל בתוכו את השואה והתקומה, הפרטי והכללי, מהעלייה לרכבות ועד העלייה לארץ ישראל; ובתווך – אושוויץ, גיהינום מעשה ידי בני אדם. הסיפור מסופר בשני קולות: זה של שרה ליבוביץ ניצולת אושוויץ, וזה של בתה, אתי אלבוים, המביאה את קולם של בני הדור השני לשואה. שני הקולות האלה נשזרים ברקמה אחת של כאב, זיכרון, עוצמה והנצחה. הדור הראשון שרד על מנת להעיד ולספר את האמת על מה שהיה. הדור השני מתגייס על מנת לקיים את הבטחתו – לְעולם לא ניתן לָעולם לשכוח! זהו סיפורה של נערה אחת בת 16. זהו סיפורו של העם היהודי. זהו סיפורה של האנושות. שרה ליבוביץ היא אשת עדות, פעילה ומתנדבת, אמא לשלוש בנות וסבתא לנכדים ולנינים רבים. אתי אלבוים היא סופרת, עיתונאית ומחזאית, אמא לשישה ילדים

״קשה לאדם להאמין ששולחים אותו למוות על לא עוול בכפו וללא סיבה הגיונית. מוח האדם אינו יכול לתפוס זאת. זהו אולי ההסבר לכך שלמרות המסע המטלטל ברכבת היתה בנו תקווה והיינו אופטימיים." (שרה ליבוביץ, עמ' 17) כיצד מצליחה נערה בודדה לשרוד את התופת של אושוויץ? האם ערכים כמו אומץ, אמונה ועזרה לזולת שלאורם התחנכה היו עשויים להצילה, ובכלל – האם היו אסירי המחנות מסוגלים לשמור על צלם אנוש גם במקום חסר אנושיות? שרה ליבוביץ, ילידת צ'כוסלובקיה, שרדה את מחנה ה השמדה אושוויץ-בירקנאו בהיותה בת 16 ונותרה יחידה מכל משפחתה. הספר מקפל בתוכו את השואה והתקומה, הפרטי והכללי, מהעלייה לרכבות ועד העלייה לארץ ישראל; ובתווך – אושוויץ, גיהינום מעשה ידי בני אדם. הסיפור מסופר בשני קולות: זה של שרה ליבוביץ ניצולת אושוויץ, וזה של בתה, אתי אלבוים, המביאה את קולם של בני הדור השני לשואה. שני הקולות האלה נשזרים ברקמה אחת של כאב, זיכרון, עוצמה והנצחה. הדור הראשון שרד על מנת להעיד ולספר את האמת על מה שהיה. הדור השני מתגייס על מנת לקיים את הבטחתו – לְעולם לא ניתן לָעולם לשכוח! זהו סיפורה של נערה אחת בת 16. זהו סיפורו של העם היהודי. זהו סיפורה של האנושות. שרה ליבוביץ היא אשת עדות, פעילה ומתנדבת, אמא לשלוש בנות וסבתא לנכדים ולנינים רבים. אתי אלבוים היא סופרת, עיתונאית ומחזאית, אמא לשישה ילדים
More Information

Genres:

Audiobooks

Description:

״קשה לאדם להאמין ששולחים אותו למוות על לא עוול בכפו וללא סיבה הגיונית. מוח האדם אינו יכול לתפוס זאת. זהו אולי ההסבר לכך שלמרות המסע המטלטל ברכבת היתה בנו תקווה והיינו אופטימיים." (שרה ליבוביץ, עמ' 17) כיצד מצליחה נערה בודדה לשרוד את התופת של אושוויץ? האם ערכים כמו אומץ, אמונה ועזרה לזולת שלאורם התחנכה היו עשויים להצילה, ובכלל – האם היו אסירי המחנות מסוגלים לשמור על צלם אנוש גם במקום חסר אנושיות? שרה ליבוביץ, ילידת צ'כוסלובקיה, שרדה את מחנה ה השמדה אושוויץ-בירקנאו בהיותה בת 16 ונותרה יחידה מכל משפחתה. הספר מקפל בתוכו את השואה והתקומה, הפרטי והכללי, מהעלייה לרכבות ועד העלייה לארץ ישראל; ובתווך – אושוויץ, גיהינום מעשה ידי בני אדם. הסיפור מסופר בשני קולות: זה של שרה ליבוביץ ניצולת אושוויץ, וזה של בתה, אתי אלבוים, המביאה את קולם של בני הדור השני לשואה. שני הקולות האלה נשזרים ברקמה אחת של כאב, זיכרון, עוצמה והנצחה. הדור הראשון שרד על מנת להעיד ולספר את האמת על מה שהיה. הדור השני מתגייס על מנת לקיים את הבטחתו – לְעולם לא ניתן לָעולם לשכוח! זהו סיפורה של נערה אחת בת 16. זהו סיפורו של העם היהודי. זהו סיפורה של האנושות. שרה ליבוביץ היא אשת עדות, פעילה ומתנדבת, אמא לשלוש בנות וסבתא לנכדים ולנינים רבים. אתי אלבוים היא סופרת, עיתונאית ומחזאית, אמא לשישה ילדים

Language:

Hebrew

Narrators:

אסנת זיביל

Length:

5h 42m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

01:56


Chapter 2
Chapter 2

01:38


Chapter 3
Chapter 3

11:10


Chapter 4
Chapter 4

08:48


Chapter 5
Chapter 5

03:16


Chapter 6
Chapter 6

07:27


Chapter 7
Chapter 7

08:49


Chapter 8
Chapter 8

06:10


Chapter 9
Chapter 9

17:17


Chapter 10
Chapter 10

01:23


Chapter 11
Chapter 11

04:08


Chapter 12
Chapter 12

07:11


Chapter 13
Chapter 13

08:16


Chapter 14
Chapter 14

06:25


Chapter 15
Chapter 15

10:39


Chapter 16
Chapter 16

00:51


Chapter 17
Chapter 17

27:00


Chapter 18
Chapter 18

01:55


Chapter 19
Chapter 19

03:08


Chapter 20
Chapter 20

16:30


Chapter 21
Chapter 21

12:18


Chapter 22
Chapter 22

07:56


Chapter 23
Chapter 23

12:55


Chapter 24
Chapter 24

00:59


Chapter 25
Chapter 25

10:28


Chapter 26
Chapter 26

04:55


Chapter 27
Chapter 27

00:49


Chapter 28
Chapter 28

08:20


Chapter 29
Chapter 29

09:53


Chapter 30
Chapter 30

01:39


Chapter 31
Chapter 31

12:36


Chapter 32
Chapter 32

05:25


Chapter 33
Chapter 33

00:57


Chapter 34
Chapter 34

09:58


Chapter 35
Chapter 35

06:33


Chapter 36
Chapter 36

08:52


Chapter 37
Chapter 37

06:59


Chapter 38
Chapter 38

18:25


Chapter 39
Chapter 39

11:52


Chapter 40
Chapter 40

12:23


Chapter 41
Chapter 41

14:37


Chapter 42
Chapter 42

01:38


Chapter 43
Chapter 43

01:49


Chapter 44
Chapter 44

02:06


Chapter 45
Chapter 45

04:09