Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

יהודית קציר

ארבע הנובלות הראשונות של יהודית קציר שראו אור בראשית שנות ה90: שלאפשטונדה – סיפור אהבתם של שני בני דודים בגיל ההתבגרות, בחופשת קיץ מסעירה. הנעליים של פליני – מילי בת ה-20, מלצרית בבית מלון, "מתגלה" ע"י במאי סרטים. דיסניאל – אישה צעירה הממתינה שאימה תתעורר מניתוח נזכרת בילדותה ובהתפרקות המשפחה בגלל מאהבה של האם. סוגרים את הים – "יום חופשי" של המורה הצעירה אילנה בתל אביב הופך למסע של התפכחות והתבגרות.

ארבע הנובלות הראשונות של יהודית קציר שראו אור בראשית שנות ה90: שלאפשטונדה – סיפור אהבתם של שני בני דודים בגיל ההתבגרות, בחופשת קיץ מסעירה. הנעליים של פליני – מילי בת ה-20, מלצרית בבית מלון, "מתגלה" ע"י במאי סרטים. דיסניאל – אישה צעירה הממתינה שאימה תתעורר מניתוח נזכרת בילדותה ובהתפרקות המשפחה בגלל מאהבה של האם. סוגרים את הים – "יום חופשי" של המורה הצעירה אילנה בתל אביב הופך למסע של התפכחות והתבגרות.
More Information

Description:

ארבע הנובלות הראשונות של יהודית קציר שראו אור בראשית שנות ה90: שלאפשטונדה – סיפור אהבתם של שני בני דודים בגיל ההתבגרות, בחופשת קיץ מסעירה. הנעליים של פליני – מילי בת ה-20, מלצרית בבית מלון, "מתגלה" ע"י במאי סרטים. דיסניאל – אישה צעירה הממתינה שאימה תתעורר מניתוח נזכרת בילדותה ובהתפרקות המשפחה בגלל מאהבה של האם. סוגרים את הים – "יום חופשי" של המורה הצעירה אילנה בתל אביב הופך למסע של התפכחות והתבגרות.

Language:

Hebrew

Narrators:

אדוה בולה

Length:

6h 2m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

01:10:09


Chapter 2
Chapter 2

08:58


Chapter 3
Chapter 3

21:32


Chapter 4
Chapter 4

25:44


Chapter 5
Chapter 5

14:42


Chapter 6
Chapter 6

21:22


Chapter 7
Chapter 7

08:30


Chapter 8
Chapter 8

08:54


Chapter 9
Chapter 9

01:11:45


Chapter 10
Chapter 10

01:51:11