Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

שושנה ויג

סיפורה של שושנה ויג הוא סיפור על מחיר התקומה. אנו ערים לשכול של ההורים, אך לא מודעים דיינו לאחים השכולים, שהנטל מכריע אותם לאחר האבדן של האח. הכותבת נקלעת למפגש של אחים שכולים, החופרים יחד באותה מנהרה הסוגרת עליהם, ומקווים יחד לראות את האור. כבר בפתח הסיפור אנו מבינים, שיש כאן מציאות שכופה את עצמה על הכותבת, והתיאור נותן לכול, תחושה של קיום מעוות. בתוך ההוויה הרגילה מתרחשים דברים קשים, וככל שהשיח מתפתח, זו מציאות נסתרת שנחשפת טיפין טיפין. סיפור החטוטרת בפתח הסיפור לובש פנים וצורה ועובדות, ובשלב מסוים, נפרש כתהליך נפשי, כווידוי פנימי: הדברים נרקמים ליצירה ספרותית שבה הכאב מתורגם למלים, ליופי, לסובלימציה של הכאב. בסיפורה של שושנה ויג, מצד אחד אנו חשים, שאנו במציאות קפקאית, שאינה ממין העולם הזה, אבל מצד שני, הכתיבה הנוקבת מובילה אותנו למציאות כפי שהיא, מציאות של ממש, היסטוריה שמספרת את עצמה. הדינמיקה של הדמויות מיתרגמת לעלילה, לרחשים נפשיים. המפגש בין שני סוגי המציאות יוצר מתח שמרתק אותנו, לעתים מקפיא את הדם. הספר מוציא אל האור את מטען החושך, את הכאב המייסר של האחים השכולים. הסגנון סוחף, נוגע בעצבים החשופים. בזיכרון מרוסק, סיפור שחושף שברים ופצע. המשורר, הרצל חקק, יו"ר אגודת הסופרים העבריים, 2015

סיפורה של שושנה ויג הוא סיפור על מחיר התקומה. אנו ערים לשכול של ההורים, אך לא מודעים דיינו לאחים השכולים, שהנטל מכריע אותם לאחר האבדן של האח. הכותבת נקלעת למפגש של אחים שכולים, החופרים יחד באותה מנהרה הסוגרת עליהם, ומקווים יחד לראות את האור. כבר בפתח הסיפור אנו מבינים, שיש כאן מציאות שכופה את עצמה על הכותבת, והתיאור נותן לכול, תחושה של קיום מעוות. בתוך ההוויה הרגילה מתרחשים דברים קשים, וככל שהשיח מתפתח, זו מציאות נסתרת שנחשפת טיפין טיפין. סיפור החטוטרת בפתח הסיפור לובש פנים וצורה ועובדות, ובשלב מסוים, נפרש כתהליך נפשי, כווידוי פנימי: הדברים נרקמים ליצירה ספרותית שבה הכאב מתורגם למלים, ליופי, לסובלימציה של הכאב. בסיפורה של שושנה ויג, מצד אחד אנו חשים, שאנו במציאות קפקאית, שאינה ממין העולם הזה, אבל מצד שני, הכתיבה הנוקבת מובילה אותנו למציאות כפי שהיא, מציאות של ממש, היסטוריה שמספרת את עצמה. הדינמיקה של הדמויות מיתרגמת לעלילה, לרחשים נפשיים. המפגש בין שני סוגי המציאות יוצר מתח שמרתק אותנו, לעתים מקפיא את הדם. הספר מוציא אל האור את מטען החושך, את הכאב המייסר של האחים השכולים. הסגנון סוחף, נוגע בעצבים החשופים. בזיכרון מרוסק, סיפור שחושף שברים ופצע. המשורר, הרצל חקק, יו"ר אגודת הסופרים העבריים, 2015
More Information

Genres:

Audiobooks

Description:

סיפורה של שושנה ויג הוא סיפור על מחיר התקומה. אנו ערים לשכול של ההורים, אך לא מודעים דיינו לאחים השכולים, שהנטל מכריע אותם לאחר האבדן של האח. הכותבת נקלעת למפגש של אחים שכולים, החופרים יחד באותה מנהרה הסוגרת עליהם, ומקווים יחד לראות את האור. כבר בפתח הסיפור אנו מבינים, שיש כאן מציאות שכופה את עצמה על הכותבת, והתיאור נותן לכול, תחושה של קיום מעוות. בתוך ההוויה הרגילה מתרחשים דברים קשים, וככל שהשיח מתפתח, זו מציאות נסתרת שנחשפת טיפין טיפין. סיפור החטוטרת בפתח הסיפור לובש פנים וצורה ועובדות, ובשלב מסוים, נפרש כתהליך נפשי, כווידוי פנימי: הדברים נרקמים ליצירה ספרותית שבה הכאב מתורגם למלים, ליופי, לסובלימציה של הכאב. בסיפורה של שושנה ויג, מצד אחד אנו חשים, שאנו במציאות קפקאית, שאינה ממין העולם הזה, אבל מצד שני, הכתיבה הנוקבת מובילה אותנו למציאות כפי שהיא, מציאות של ממש, היסטוריה שמספרת את עצמה. הדינמיקה של הדמויות מיתרגמת לעלילה, לרחשים נפשיים. המפגש בין שני סוגי המציאות יוצר מתח שמרתק אותנו, לעתים מקפיא את הדם. הספר מוציא אל האור את מטען החושך, את הכאב המייסר של האחים השכולים. הסגנון סוחף, נוגע בעצבים החשופים. בזיכרון מרוסק, סיפור שחושף שברים ופצע. המשורר, הרצל חקק, יו"ר אגודת הסופרים העבריים, 2015

Language:

Hebrew

Length:

3h 10m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

10:25


Chapter 2
Chapter 2

04:46


Chapter 3
Chapter 3

07:05


Chapter 4
Chapter 4

16:46


Chapter 5
Chapter 5

14:54


Chapter 6
Chapter 6

07:13


Chapter 7
Chapter 7

03:32


Chapter 8
Chapter 8

05:02


Chapter 9
Chapter 9

04:31


Chapter 10
Chapter 10

12:04


Chapter 11
Chapter 11

05:11


Chapter 12
Chapter 12

05:31


Chapter 13
Chapter 13

05:02


Chapter 14
Chapter 14

03:56


Chapter 15
Chapter 15

07:17


Chapter 16
Chapter 16

03:03


Chapter 17
Chapter 17

05:37


Chapter 18
Chapter 18

02:41


Chapter 19
Chapter 19

03:45


Chapter 20
Chapter 20

02:10


Chapter 21
Chapter 21

02:50


Chapter 22
Chapter 22

03:31


Chapter 23
Chapter 23

06:45


Chapter 24
Chapter 24

04:06


Chapter 25
Chapter 25

03:27


Chapter 26
Chapter 26

02:38


Chapter 27
Chapter 27

02:28


Chapter 28
Chapter 28

02:29


Chapter 29
Chapter 29

03:38


Chapter 30
Chapter 30

02:58


Chapter 31
Chapter 31

13:42


Chapter 32
Chapter 32

05:07


Chapter 33
Chapter 33

04:03


Chapter 34
Chapter 34

02:10


Chapter 35
Chapter 35

00:33