Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

חוה עציוני הלוי

תנה-לנו אחזה! חמש בנות צלפחד, שנותרו יתומות מאב ומאם, פונות למשה בדרישה לרשת את נחלת אביהן. בכך הן מערערות על חוקי הירושה המקובלים בזמנן, שלפיהם רק בנים זכרים זכאים לרשת את אבותיהם. במעשה אמיץ זה הן שינו את זכויותיהן של הנשים עד עצם היום הזה. סיפורן המרתק טומן בחובו תשוקות סוערות, אהבות חסרות סיכוי, מאבקים ומזימות שטלטלו את חייהן ואת חיי הסובבים אותן. האם תצליח נועה להתגבר על כאב הבגידות שהסבו לה שני הגברים שבחייה? מהם הסודות האפלים שמנסים אהוביהן של חוגלה ומילכה להסתיר מהן? האם יעלה בידי מחלה ותרצה להתגבר על אהבותי הן הנכזבות ולזכות באהבת אמת? על רקע סוף נדודיהם של בני ישראל במדבר ותחילת ההתנחלות בארץ, מגוללת חוה עציוני-הלוי עלילה סוחפת ומרגשת, ועם זאת נאמנה למקור המקראי. אף שבנות צלפחד חיו בחברה הנשלטת על ידי גברים, וזכויותיהן היו מועטות, הן לא השלימו עם גורלן, אלא גילו תעוזה ונחישות מרשימות במטרה לעצב את חייהן בכוחות עצמן. חוה עציוני-הלוי היא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר-אילן, ומחברת הרומנים התנ"כיים אשת לפידות, אפר על ראשה, ולו שתי נשים, אל אשר תלכי, והמלך לא ידעה ושפחתי בחיקך, כולם בהוצאת אריה ניר.

תנה-לנו אחזה! חמש בנות צלפחד, שנותרו יתומות מאב ומאם, פונות למשה בדרישה לרשת את נחלת אביהן. בכך הן מערערות על חוקי הירושה המקובלים בזמנן, שלפיהם רק בנים זכרים זכאים לרשת את אבותיהם. במעשה אמיץ זה הן שינו את זכויותיהן של הנשים עד עצם היום הזה. סיפורן המרתק טומן בחובו תשוקות סוערות, אהבות חסרות סיכוי, מאבקים ומזימות שטלטלו את חייהן ואת חיי הסובבים אותן. האם תצליח נועה להתגבר על כאב הבגידות שהסבו לה שני הגברים שבחייה? מהם הסודות האפלים שמנסים אהוביהן של חוגלה ומילכה להסתיר מהן? האם יעלה בידי מחלה ותרצה להתגבר על אהבותי הן הנכזבות ולזכות באהבת אמת? על רקע סוף נדודיהם של בני ישראל במדבר ותחילת ההתנחלות בארץ, מגוללת חוה עציוני-הלוי עלילה סוחפת ומרגשת, ועם זאת נאמנה למקור המקראי. אף שבנות צלפחד חיו בחברה הנשלטת על ידי גברים, וזכויותיהן היו מועטות, הן לא השלימו עם גורלן, אלא גילו תעוזה ונחישות מרשימות במטרה לעצב את חייהן בכוחות עצמן. חוה עציוני-הלוי היא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר-אילן, ומחברת הרומנים התנ"כיים אשת לפידות, אפר על ראשה, ולו שתי נשים, אל אשר תלכי, והמלך לא ידעה ושפחתי בחיקך, כולם בהוצאת אריה ניר.
More Information

Genres:

Audiobooks

Description:

תנה-לנו אחזה! חמש בנות צלפחד, שנותרו יתומות מאב ומאם, פונות למשה בדרישה לרשת את נחלת אביהן. בכך הן מערערות על חוקי הירושה המקובלים בזמנן, שלפיהם רק בנים זכרים זכאים לרשת את אבותיהם. במעשה אמיץ זה הן שינו את זכויותיהן של הנשים עד עצם היום הזה. סיפורן המרתק טומן בחובו תשוקות סוערות, אהבות חסרות סיכוי, מאבקים ומזימות שטלטלו את חייהן ואת חיי הסובבים אותן. האם תצליח נועה להתגבר על כאב הבגידות שהסבו לה שני הגברים שבחייה? מהם הסודות האפלים שמנסים אהוביהן של חוגלה ומילכה להסתיר מהן? האם יעלה בידי מחלה ותרצה להתגבר על אהבותי הן הנכזבות ולזכות באהבת אמת? על רקע סוף נדודיהם של בני ישראל במדבר ותחילת ההתנחלות בארץ, מגוללת חוה עציוני-הלוי עלילה סוחפת ומרגשת, ועם זאת נאמנה למקור המקראי. אף שבנות צלפחד חיו בחברה הנשלטת על ידי גברים, וזכויותיהן היו מועטות, הן לא השלימו עם גורלן, אלא גילו תעוזה ונחישות מרשימות במטרה לעצב את חייהן בכוחות עצמן. חוה עציוני-הלוי היא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר-אילן, ומחברת הרומנים התנ"כיים אשת לפידות, אפר על ראשה, ולו שתי נשים, אל אשר תלכי, והמלך לא ידעה ושפחתי בחיקך, כולם בהוצאת אריה ניר.

Language:

Hebrew

Narrators:

נתלי פיינשטיין

Length:

11h 16m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

07:09


Chapter 2
Chapter 2

07:08


Chapter 3
Chapter 3

10:12


Chapter 4
Chapter 4

13:53


Chapter 5
Chapter 5

09:38


Chapter 6
Chapter 6

09:46


Chapter 7
Chapter 7

12:51


Chapter 8
Chapter 8

10:22


Chapter 9
Chapter 9

09:44


Chapter 10
Chapter 10

11:07


Chapter 11
Chapter 11

10:34


Chapter 12
Chapter 12

06:59


Chapter 13
Chapter 13

14:00


Chapter 14
Chapter 14

13:36


Chapter 15
Chapter 15

12:35


Chapter 16
Chapter 16

11:44


Chapter 17
Chapter 17

07:57


Chapter 18
Chapter 18

14:09


Chapter 19
Chapter 19

11:12


Chapter 20
Chapter 20

12:12


Chapter 21
Chapter 21

06:32


Chapter 22
Chapter 22

08:30


Chapter 23
Chapter 23

09:20


Chapter 24
Chapter 24

12:06


Chapter 25
Chapter 25

11:13


Chapter 26
Chapter 26

08:57


Chapter 27
Chapter 27

11:39


Chapter 28
Chapter 28

09:15


Chapter 29
Chapter 29

08:36


Chapter 30
Chapter 30

11:48


Chapter 31
Chapter 31

07:01


Chapter 32
Chapter 32

06:43


Chapter 33
Chapter 33

06:13


Chapter 34
Chapter 34

11:06


Chapter 35
Chapter 35

07:58


Chapter 36
Chapter 36

12:33


Chapter 37
Chapter 37

11:02


Chapter 38
Chapter 38

05:41


Chapter 39
Chapter 39

09:52


Chapter 40
Chapter 40

05:21


Chapter 41
Chapter 41

11:56


Chapter 42
Chapter 42

08:55


Chapter 43
Chapter 43

07:51


Chapter 44
Chapter 44

11:16


Chapter 45
Chapter 45

10:44


Chapter 46
Chapter 46

06:09


Chapter 47
Chapter 47

09:49


Chapter 48
Chapter 48

11:25


Chapter 49
Chapter 49

11:36


Chapter 50
Chapter 50

09:23


Chapter 51
Chapter 51

11:15


Chapter 52
Chapter 52

09:45


Chapter 53
Chapter 53

12:38


Chapter 54
Chapter 54

10:53


Chapter 55
Chapter 55

10:41


Chapter 56
Chapter 56

10:20


Chapter 57
Chapter 57

13:53


Chapter 58
Chapter 58

07:05


Chapter 59
Chapter 59

13:53


Chapter 60
Chapter 60

15:04


Chapter 61
Chapter 61

11:59


Chapter 62
Chapter 62

12:08


Chapter 63
Chapter 63

10:52


Chapter 64
Chapter 64

13:06


Chapter 65
Chapter 65

02:22


Chapter 66
Chapter 66

11:57


Chapter 67
Chapter 67

01:43