Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

ליעד שהם

בכל גן עדן יש נחש... זהו חורף קר במיוחד בגופנה, התנחלות מבודדת בהרי בנימין שעודנה מזועזעת מרצח לא מפוענח שהתרחש בה חודש קודם לכן. יואב, בנו של רב היישוב, חוזר כדי להציג בפני הוריו את ענת, בת זוגו החדשה, הראשונה מאז עזב ויצא בשאלה. אלא שפקד ענת נחמיאס איננה בת זוגו, אלא חוקרת במשטרה. ענת ויואב נפגשו רק לפני כמה ימים, כששלפו אותו מהקורס בשב"כ ותידרכו את שניהם באשר למשימה המסוכנת העומדת בפניהם — חקירת רצח סמויה. לענת וליואב יש קצת יותר מארבעים ושמונה שעות לפני שכל האזור יעלה באש. עד צאת השבת עליהם להוכיח שלא מדובר בפיגוע על רקע לאומנ י, למצוא מי שנא את ראש הישיבה עד כדי כך שהטביע אותו באכזריות במימי מעיין קפואים, ולשכנע את אמא של יואב שהם זיווג משמים. אלא שמסתבר ששום דבר ואף אחד הוא לא כמו שהוא נראה. בתיה השלווים של גופנה טומנים בחובם שקרים כואבים וסודות קטלניים. המתח בין יואב לבין משפחתו והקהילה שעזב גואה, העניינים בינו לבין ענת מתחממים, וכשהטמפרטורה בחוץ צונחת וסופת שלגים חוסמת את הדרכים, יואב וענת נותרים לגמרי לבד, תלויים זה בזו. האם יצליחו לגלות את האמת שמסתתרת מתחת לפני השטח, לחשוף את אלה המנסים לתמרן אותם ולהוציא לאור את מניעיהם האמיתיים, בזמן? למראית עין הוא רומן מתח רב־תהפוכות נוגע ללב, המשרטט באמינות ובדייקנות את המתח בין ההתנחלות השקטה לעיר ההומה, בין תמימות לרשעות ובין קודש לחול. למראית עין הוא ספר המתח השמיני של ליעד שהם. מחבר רבי־המכר עיר מקלט ואם המושבות שתורגמו לשפות רבות וזכו להצלחה בינלאומית.

בכל גן עדן יש נחש... זהו חורף קר במיוחד בגופנה, התנחלות מבודדת בהרי בנימין שעודנה מזועזעת מרצח לא מפוענח שהתרחש בה חודש קודם לכן. יואב, בנו של רב היישוב, חוזר כדי להציג בפני הוריו את ענת, בת זוגו החדשה, הראשונה מאז עזב ויצא בשאלה. אלא שפקד ענת נחמיאס איננה בת זוגו, אלא חוקרת במשטרה. ענת ויואב נפגשו רק לפני כמה ימים, כששלפו אותו מהקורס בשב"כ ותידרכו את שניהם באשר למשימה המסוכנת העומדת בפניהם — חקירת רצח סמויה. לענת וליואב יש קצת יותר מארבעים ושמונה שעות לפני שכל האזור יעלה באש. עד צאת השבת עליהם להוכיח שלא מדובר בפיגוע על רקע לאומנ י, למצוא מי שנא את ראש הישיבה עד כדי כך שהטביע אותו באכזריות במימי מעיין קפואים, ולשכנע את אמא של יואב שהם זיווג משמים. אלא שמסתבר ששום דבר ואף אחד הוא לא כמו שהוא נראה. בתיה השלווים של גופנה טומנים בחובם שקרים כואבים וסודות קטלניים. המתח בין יואב לבין משפחתו והקהילה שעזב גואה, העניינים בינו לבין ענת מתחממים, וכשהטמפרטורה בחוץ צונחת וסופת שלגים חוסמת את הדרכים, יואב וענת נותרים לגמרי לבד, תלויים זה בזו. האם יצליחו לגלות את האמת שמסתתרת מתחת לפני השטח, לחשוף את אלה המנסים לתמרן אותם ולהוציא לאור את מניעיהם האמיתיים, בזמן? למראית עין הוא רומן מתח רב־תהפוכות נוגע ללב, המשרטט באמינות ובדייקנות את המתח בין ההתנחלות השקטה לעיר ההומה, בין תמימות לרשעות ובין קודש לחול. למראית עין הוא ספר המתח השמיני של ליעד שהם. מחבר רבי־המכר עיר מקלט ואם המושבות שתורגמו לשפות רבות וזכו להצלחה בינלאומית.
More Information

Description:

בכל גן עדן יש נחש... זהו חורף קר במיוחד בגופנה, התנחלות מבודדת בהרי בנימין שעודנה מזועזעת מרצח לא מפוענח שהתרחש בה חודש קודם לכן. יואב, בנו של רב היישוב, חוזר כדי להציג בפני הוריו את ענת, בת זוגו החדשה, הראשונה מאז עזב ויצא בשאלה. אלא שפקד ענת נחמיאס איננה בת זוגו, אלא חוקרת במשטרה. ענת ויואב נפגשו רק לפני כמה ימים, כששלפו אותו מהקורס בשב"כ ותידרכו את שניהם באשר למשימה המסוכנת העומדת בפניהם — חקירת רצח סמויה. לענת וליואב יש קצת יותר מארבעים ושמונה שעות לפני שכל האזור יעלה באש. עד צאת השבת עליהם להוכיח שלא מדובר בפיגוע על רקע לאומנ י, למצוא מי שנא את ראש הישיבה עד כדי כך שהטביע אותו באכזריות במימי מעיין קפואים, ולשכנע את אמא של יואב שהם זיווג משמים. אלא שמסתבר ששום דבר ואף אחד הוא לא כמו שהוא נראה. בתיה השלווים של גופנה טומנים בחובם שקרים כואבים וסודות קטלניים. המתח בין יואב לבין משפחתו והקהילה שעזב גואה, העניינים בינו לבין ענת מתחממים, וכשהטמפרטורה בחוץ צונחת וסופת שלגים חוסמת את הדרכים, יואב וענת נותרים לגמרי לבד, תלויים זה בזו. האם יצליחו לגלות את האמת שמסתתרת מתחת לפני השטח, לחשוף את אלה המנסים לתמרן אותם ולהוציא לאור את מניעיהם האמיתיים, בזמן? למראית עין הוא רומן מתח רב־תהפוכות נוגע ללב, המשרטט באמינות ובדייקנות את המתח בין ההתנחלות השקטה לעיר ההומה, בין תמימות לרשעות ובין קודש לחול. למראית עין הוא ספר המתח השמיני של ליעד שהם. מחבר רבי־המכר עיר מקלט ואם המושבות שתורגמו לשפות רבות וזכו להצלחה בינלאומית.

Language:

Hebrew

Narrators:

נתלי פיינשטיין

Length:

10h 30m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

14:17


Chapter 2
Chapter 2

07:48


Chapter 3
Chapter 3

07:00


Chapter 4
Chapter 4

13:20


Chapter 5
Chapter 5

09:37


Chapter 6
Chapter 6

06:06


Chapter 7
Chapter 7

14:30


Chapter 8
Chapter 8

12:47


Chapter 9
Chapter 9

15:34


Chapter 10
Chapter 10

07:19


Chapter 11
Chapter 11

11:27


Chapter 12
Chapter 12

08:01


Chapter 13
Chapter 13

07:04


Chapter 14
Chapter 14

08:44


Chapter 15
Chapter 15

07:28


Chapter 16
Chapter 16

09:53


Chapter 17
Chapter 17

11:40


Chapter 18
Chapter 18

13:32


Chapter 19
Chapter 19

09:14


Chapter 20
Chapter 20

04:59


Chapter 21
Chapter 21

03:46


Chapter 22
Chapter 22

04:32


Chapter 23
Chapter 23

04:34


Chapter 24
Chapter 24

08:23


Chapter 25
Chapter 25

06:36


Chapter 26
Chapter 26

08:13


Chapter 27
Chapter 27

04:55


Chapter 28
Chapter 28

16:03


Chapter 29
Chapter 29

06:09


Chapter 30
Chapter 30

03:03


Chapter 31
Chapter 31

02:51


Chapter 32
Chapter 32

04:23


Chapter 33
Chapter 33

04:08


Chapter 34
Chapter 34

02:02


Chapter 35
Chapter 35

08:18


Chapter 36
Chapter 36

03:11


Chapter 37
Chapter 37

07:35


Chapter 38
Chapter 38

11:42


Chapter 39
Chapter 39

03:57


Chapter 40
Chapter 40

04:20


Chapter 41
Chapter 41

02:05


Chapter 42
Chapter 42

03:14


Chapter 43
Chapter 43

06:47


Chapter 44
Chapter 44

03:20


Chapter 45
Chapter 45

07:51


Chapter 46
Chapter 46

07:26


Chapter 47
Chapter 47

12:39


Chapter 48
Chapter 48

13:23


Chapter 49
Chapter 49

02:40


Chapter 50
Chapter 50

09:25


Chapter 51
Chapter 51

01:53


Chapter 52
Chapter 52

08:28


Chapter 53
Chapter 53

07:29


Chapter 54
Chapter 54

05:11


Chapter 55
Chapter 55

05:14


Chapter 56
Chapter 56

08:02


Chapter 57
Chapter 57

01:20


Chapter 58
Chapter 58

06:37


Chapter 59
Chapter 59

02:37


Chapter 60
Chapter 60

05:47


Chapter 61
Chapter 61

01:42


Chapter 62
Chapter 62

00:47


Chapter 63
Chapter 63

10:09


Chapter 64
Chapter 64

10:41


Chapter 65
Chapter 65

02:50


Chapter 66
Chapter 66

11:01


Chapter 67
Chapter 67

00:36


Chapter 68
Chapter 68

08:55


Chapter 69
Chapter 69

04:12


Chapter 70
Chapter 70

02:27


Chapter 71
Chapter 71

09:05


Chapter 72
Chapter 72

05:13


Chapter 73
Chapter 73

09:46


Chapter 74
Chapter 74

10:15


Chapter 75
Chapter 75

08:58


Chapter 76
Chapter 76

02:12


Chapter 77
Chapter 77

00:57


Chapter 78
Chapter 78

03:40


Chapter 79
Chapter 79

08:58


Chapter 80
Chapter 80

07:44


Chapter 81
Chapter 81

05:26


Chapter 82
Chapter 82

08:42


Chapter 83
Chapter 83

07:10


Chapter 84
Chapter 84

02:12


Chapter 85
Chapter 85

00:50


Chapter 86
Chapter 86

02:00


Chapter 87
Chapter 87

04:06


Chapter 88
Chapter 88

03:09


Chapter 89
Chapter 89

02:06


Chapter 90
Chapter 90

02:17


Chapter 91
Chapter 91

05:31


Chapter 92
Chapter 92

02:45


Chapter 93
Chapter 93

03:15


Chapter 94
Chapter 94

03:26


Chapter 95
Chapter 95

09:26


Chapter 96
Chapter 96

04:23


Chapter 97
Chapter 97

02:48