Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

מיה סביר

עמרי מעולם לא הרגיש כל כך אשם רות מעולם לא הרגישה כל כך שקופה אלכס מעולם לא הרגיש כך כך כועס גיל מעולם לא הרגישה כל כך מזויפת יואב מעולם לא הרגיש כך כך תלוש במהלך החזרות לטקס סיום חטיבת הביניים יואב נעלם, ארבעה חברים מהכיתה שלו, בוחנים כל אחד מהם את תפקידו בחייו של יואב ואת הסיבות, בקשר ביניהם, לבריחתו. הם לא יודעים שיואב ברח בגלל שרצה להוכיח משהו להוריו. הגיבורים של לפעמים רגע אחד מספיק נמצאים על הסף: על סף המעבר לתיכון, על סף התבגרות, רגע לפני שהכול מתקבע, רגע לפני שהם הופכים להיות שבויים של התדמית שאימצו, בזמן הקצר בחיים שכולו רגעי, הפכפך ומשתנה, שכולו "פעם ראשונה ש..." מיה סביר כותבת סיפור דרמטי ורוקמת ברגישות עולמות פנימיים ומערכות יחסים מורכבות בחברת מתבגרים שבה כל אחד מחפש את מקומו ובודק את יכולתו להשתנות. לפעמים רגע אחד מספיק הוא ספרה הרביעי.

עמרי מעולם לא הרגיש כל כך אשם רות מעולם לא הרגישה כל כך שקופה אלכס מעולם לא הרגיש כך כך כועס גיל מעולם לא הרגישה כל כך מזויפת יואב מעולם לא הרגיש כך כך תלוש במהלך החזרות לטקס סיום חטיבת הביניים יואב נעלם, ארבעה חברים מהכיתה שלו, בוחנים כל אחד מהם את תפקידו בחייו של יואב ואת הסיבות, בקשר ביניהם, לבריחתו. הם לא יודעים שיואב ברח בגלל שרצה להוכיח משהו להוריו. הגיבורים של לפעמים רגע אחד מספיק נמצאים על הסף: על סף המעבר לתיכון, על סף התבגרות, רגע לפני שהכול מתקבע, רגע לפני שהם הופכים להיות שבויים של התדמית שאימצו, בזמן הקצר בחיים שכולו רגעי, הפכפך ומשתנה, שכולו "פעם ראשונה ש..." מיה סביר כותבת סיפור דרמטי ורוקמת ברגישות עולמות פנימיים ומערכות יחסים מורכבות בחברת מתבגרים שבה כל אחד מחפש את מקומו ובודק את יכולתו להשתנות. לפעמים רגע אחד מספיק הוא ספרה הרביעי.
More Information

Genres:

Audiobooks

Description:

עמרי מעולם לא הרגיש כל כך אשם רות מעולם לא הרגישה כל כך שקופה אלכס מעולם לא הרגיש כך כך כועס גיל מעולם לא הרגישה כל כך מזויפת יואב מעולם לא הרגיש כך כך תלוש במהלך החזרות לטקס סיום חטיבת הביניים יואב נעלם, ארבעה חברים מהכיתה שלו, בוחנים כל אחד מהם את תפקידו בחייו של יואב ואת הסיבות, בקשר ביניהם, לבריחתו. הם לא יודעים שיואב ברח בגלל שרצה להוכיח משהו להוריו. הגיבורים של לפעמים רגע אחד מספיק נמצאים על הסף: על סף המעבר לתיכון, על סף התבגרות, רגע לפני שהכול מתקבע, רגע לפני שהם הופכים להיות שבויים של התדמית שאימצו, בזמן הקצר בחיים שכולו רגעי, הפכפך ומשתנה, שכולו "פעם ראשונה ש..." מיה סביר כותבת סיפור דרמטי ורוקמת ברגישות עולמות פנימיים ומערכות יחסים מורכבות בחברת מתבגרים שבה כל אחד מחפש את מקומו ובודק את יכולתו להשתנות. לפעמים רגע אחד מספיק הוא ספרה הרביעי.

Language:

Hebrew

Length:

6h 50m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

04:40


Chapter 2
Chapter 2

11:22


Chapter 3
Chapter 3

08:25


Chapter 4
Chapter 4

09:45


Chapter 5
Chapter 5

06:37


Chapter 6
Chapter 6

03:49


Chapter 7
Chapter 7

10:49


Chapter 8
Chapter 8

10:50


Chapter 9
Chapter 9

04:07


Chapter 10
Chapter 10

12:05


Chapter 11
Chapter 11

06:40


Chapter 12
Chapter 12

07:11


Chapter 13
Chapter 13

09:32


Chapter 14
Chapter 14

06:34


Chapter 15
Chapter 15

02:33


Chapter 16
Chapter 16

12:04


Chapter 17
Chapter 17

07:34


Chapter 18
Chapter 18

12:26


Chapter 19
Chapter 19

13:19


Chapter 20
Chapter 20

09:50


Chapter 21
Chapter 21

07:04


Chapter 22
Chapter 22

06:53


Chapter 23
Chapter 23

10:55


Chapter 24
Chapter 24

07:23


Chapter 25
Chapter 25

09:56


Chapter 26
Chapter 26

06:56


Chapter 27
Chapter 27

14:56


Chapter 28
Chapter 28

13:31


Chapter 29
Chapter 29

10:54


Chapter 30
Chapter 30

08:20


Chapter 31
Chapter 31

10:22


Chapter 32
Chapter 32

09:21


Chapter 33
Chapter 33

10:16


Chapter 34
Chapter 34

13:14


Chapter 35
Chapter 35

07:14


Chapter 36
Chapter 36

16:52


Chapter 37
Chapter 37

07:53


Chapter 38
Chapter 38

05:07


Chapter 39
Chapter 39

13:37


Chapter 40
Chapter 40

11:29


Chapter 41
Chapter 41

09:40


Chapter 42
Chapter 42

12:21


Chapter 43
Chapter 43

12:19


Chapter 44
Chapter 44

03:45