Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

דנה אלעזר הלוי

החורף עדיין בעיצומו. גיא, נועם ורועי חזרו לא מזמן מברלין, ואחרי האירועים המפחידים והמסוכנים שחוו שם הם שמחים לחזור לחייהם הרגילים בתל אביב – לימודים, מבחנים, מסיבות. שיחת טלפון אחת מחנן שומרוני, איש המוסד, משנה הכול. בקהיר, בירת מצרים, קם ארגון חדש שמאיים על שלום העולם. המוסד זקוק לעזרתם של הילדים, והפעם מגייס אותם לפעילות באופן רשמי. הילדים מתלהבים ממעמדם המקצועי ומהמבצע החשאי הצפוי להם בלב הבירה הגדולה ביותר במזרח התיכון, אבל המומים לגלות את החדשות הרעות: חנן החליט לצרף אליהם את אופיר, הילד השנוא עליהם עוד מימי המבצע ב מנהטן. אופיר מצליח לשבש את האיזון בין השלושה, ומאיים לא רק על החברות ביניהם אלא גם על המבצע כולו. מבצע קהיר הוא הספר השלישי בסדרה המצליחה שליחות חשאית, ששבתה את לב הקוראים והמבקרים כאחד. "אחת מסופרות הנוער המצליחות בישראל" –כלכליסט "סדרת הריגול לנוער הטובה ביותר שנכתבה כאן בשנים האחרונות"– מאקו בקרוב: שליחות חשאית 4: מבצע טורונטו

החורף עדיין בעיצומו. גיא, נועם ורועי חזרו לא מזמן מברלין, ואחרי האירועים המפחידים והמסוכנים שחוו שם הם שמחים לחזור לחייהם הרגילים בתל אביב – לימודים, מבחנים, מסיבות. שיחת טלפון אחת מחנן שומרוני, איש המוסד, משנה הכול. בקהיר, בירת מצרים, קם ארגון חדש שמאיים על שלום העולם. המוסד זקוק לעזרתם של הילדים, והפעם מגייס אותם לפעילות באופן רשמי. הילדים מתלהבים ממעמדם המקצועי ומהמבצע החשאי הצפוי להם בלב הבירה הגדולה ביותר במזרח התיכון, אבל המומים לגלות את החדשות הרעות: חנן החליט לצרף אליהם את אופיר, הילד השנוא עליהם עוד מימי המבצע ב מנהטן. אופיר מצליח לשבש את האיזון בין השלושה, ומאיים לא רק על החברות ביניהם אלא גם על המבצע כולו. מבצע קהיר הוא הספר השלישי בסדרה המצליחה שליחות חשאית, ששבתה את לב הקוראים והמבקרים כאחד. "אחת מסופרות הנוער המצליחות בישראל" –כלכליסט "סדרת הריגול לנוער הטובה ביותר שנכתבה כאן בשנים האחרונות"– מאקו בקרוב: שליחות חשאית 4: מבצע טורונטו
More Information

Genres:

Audiobooks

Description:

החורף עדיין בעיצומו. גיא, נועם ורועי חזרו לא מזמן מברלין, ואחרי האירועים המפחידים והמסוכנים שחוו שם הם שמחים לחזור לחייהם הרגילים בתל אביב – לימודים, מבחנים, מסיבות. שיחת טלפון אחת מחנן שומרוני, איש המוסד, משנה הכול. בקהיר, בירת מצרים, קם ארגון חדש שמאיים על שלום העולם. המוסד זקוק לעזרתם של הילדים, והפעם מגייס אותם לפעילות באופן רשמי. הילדים מתלהבים ממעמדם המקצועי ומהמבצע החשאי הצפוי להם בלב הבירה הגדולה ביותר במזרח התיכון, אבל המומים לגלות את החדשות הרעות: חנן החליט לצרף אליהם את אופיר, הילד השנוא עליהם עוד מימי המבצע ב מנהטן. אופיר מצליח לשבש את האיזון בין השלושה, ומאיים לא רק על החברות ביניהם אלא גם על המבצע כולו. מבצע קהיר הוא הספר השלישי בסדרה המצליחה שליחות חשאית, ששבתה את לב הקוראים והמבקרים כאחד. "אחת מסופרות הנוער המצליחות בישראל" –כלכליסט "סדרת הריגול לנוער הטובה ביותר שנכתבה כאן בשנים האחרונות"– מאקו בקרוב: שליחות חשאית 4: מבצע טורונטו

Language:

Hebrew

Narrators:

תמר חנה שטיירמן

Length:

5h 42m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

06:26


Chapter 2
Chapter 2

05:25


Chapter 3
Chapter 3

07:21


Chapter 4
Chapter 4

07:32


Chapter 5
Chapter 5

04:31


Chapter 6
Chapter 6

07:53


Chapter 7
Chapter 7

06:59


Chapter 8
Chapter 8

09:00


Chapter 9
Chapter 9

06:42


Chapter 10
Chapter 10

07:57


Chapter 11
Chapter 11

06:28


Chapter 12
Chapter 12

08:34


Chapter 13
Chapter 13

09:12


Chapter 14
Chapter 14

05:14


Chapter 15
Chapter 15

08:27


Chapter 16
Chapter 16

08:14


Chapter 17
Chapter 17

09:48


Chapter 18
Chapter 18

05:27


Chapter 19
Chapter 19

06:13


Chapter 20
Chapter 20

06:29


Chapter 21
Chapter 21

05:17


Chapter 22
Chapter 22

09:53


Chapter 23
Chapter 23

05:26


Chapter 24
Chapter 24

08:41


Chapter 25
Chapter 25

09:06


Chapter 26
Chapter 26

07:58


Chapter 27
Chapter 27

06:18


Chapter 28
Chapter 28

06:00


Chapter 29
Chapter 29

08:11


Chapter 30
Chapter 30

09:39


Chapter 31
Chapter 31

04:10


Chapter 32
Chapter 32

05:32


Chapter 33
Chapter 33

07:16


Chapter 34
Chapter 34

08:42


Chapter 35
Chapter 35

07:05


Chapter 36
Chapter 36

06:38


Chapter 37
Chapter 37

05:13


Chapter 38
Chapter 38

07:23


Chapter 39
Chapter 39

05:11


Chapter 40
Chapter 40

05:44


Chapter 41
Chapter 41

06:45


Chapter 42
Chapter 42

07:45


Chapter 43
Chapter 43

03:24


Chapter 44
Chapter 44

05:56


Chapter 45
Chapter 45

05:31


Chapter 46
Chapter 46

05:28


Chapter 47
Chapter 47

06:17


Chapter 48
Chapter 48

04:08


Chapter 49
Chapter 49

07:10


Chapter 50
Chapter 50

05:54


Chapter 51
Chapter 51

01:06