Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

תמי שם טוב

״כל הענין עם מהפכת התפוזים התחיל כשהייתי בתחילת כתה ג'. אז, למרות שזו היתה השנה השלישית שלי בבית הספר, עוד לא ידעתי לקרוא ולכתוב. במשך שעות הייתי מסתכלת על האותיות ומנסה להעתיק אותן, אבל זה לא הלך. יצאו לי אותיות עקומות, שלא דמו לאותיות הנכונות, ולא התחברו למילים או למשפט. חוץ ממני כל הילדים בכתה כבר ידעו לכתוב ולקרוא, ולכן באותה תקופה הייתי ילדה מאד עצובה. אפילו היום, כשאני חושבת על זה כואב לי הלב, אבל מיד אני מזכירה לעצמי את מהפכת התפוזים, וזוכרת שבספור הזה רק ההתחלה עצובה." זהו ספורה של מתי קטלוני מתל אביב שלא ידעה לקרוא, אבל הקריאה עתונים. לא ידעה לכתוב, אבל כתבה לראש הממשלה, ולמרות כל הקשיים הצליחה לעשות מהפכה, ועוד מתפוזים.

״כל הענין עם מהפכת התפוזים התחיל כשהייתי בתחילת כתה ג'. אז, למרות שזו היתה השנה השלישית שלי בבית הספר, עוד לא ידעתי לקרוא ולכתוב. במשך שעות הייתי מסתכלת על האותיות ומנסה להעתיק אותן, אבל זה לא הלך. יצאו לי אותיות עקומות, שלא דמו לאותיות הנכונות, ולא התחברו למילים או למשפט. חוץ ממני כל הילדים בכתה כבר ידעו לכתוב ולקרוא, ולכן באותה תקופה הייתי ילדה מאד עצובה. אפילו היום, כשאני חושבת על זה כואב לי הלב, אבל מיד אני מזכירה לעצמי את מהפכת התפוזים, וזוכרת שבספור הזה רק ההתחלה עצובה." זהו ספורה של מתי קטלוני מתל אביב שלא ידעה לקרוא, אבל הקריאה עתונים. לא ידעה לכתוב, אבל כתבה לראש הממשלה, ולמרות כל הקשיים הצליחה לעשות מהפכה, ועוד מתפוזים.
More Information

Genres:

Audiobooks

Description:

״כל הענין עם מהפכת התפוזים התחיל כשהייתי בתחילת כתה ג'. אז, למרות שזו היתה השנה השלישית שלי בבית הספר, עוד לא ידעתי לקרוא ולכתוב. במשך שעות הייתי מסתכלת על האותיות ומנסה להעתיק אותן, אבל זה לא הלך. יצאו לי אותיות עקומות, שלא דמו לאותיות הנכונות, ולא התחברו למילים או למשפט. חוץ ממני כל הילדים בכתה כבר ידעו לכתוב ולקרוא, ולכן באותה תקופה הייתי ילדה מאד עצובה. אפילו היום, כשאני חושבת על זה כואב לי הלב, אבל מיד אני מזכירה לעצמי את מהפכת התפוזים, וזוכרת שבספור הזה רק ההתחלה עצובה." זהו ספורה של מתי קטלוני מתל אביב שלא ידעה לקרוא, אבל הקריאה עתונים. לא ידעה לכתוב, אבל כתבה לראש הממשלה, ולמרות כל הקשיים הצליחה לעשות מהפכה, ועוד מתפוזים.

Language:

Hebrew

Narrators:

שירלי סומק

Length:

1h 3m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

02:54


Chapter 2
Chapter 2

03:16


Chapter 3
Chapter 3

02:41


Chapter 4
Chapter 4

03:33


Chapter 5
Chapter 5

02:36


Chapter 6
Chapter 6

02:44


Chapter 7
Chapter 7

02:57


Chapter 8
Chapter 8

01:50


Chapter 9
Chapter 9

02:32


Chapter 10
Chapter 10

03:50


Chapter 11
Chapter 11

02:20


Chapter 12
Chapter 12

02:33


Chapter 13
Chapter 13

05:13


Chapter 14
Chapter 14

02:23


Chapter 15
Chapter 15

03:08


Chapter 16
Chapter 16

02:39


Chapter 17
Chapter 17

02:16


Chapter 18
Chapter 18

03:00


Chapter 19
Chapter 19

02:46


Chapter 20
Chapter 20

02:40


Chapter 21
Chapter 21

02:24


Chapter 22
Chapter 22

02:54