Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

טל ניצן

כמה מאתנו מכירים באמת את הסיפורים של המחזות של שקספיר? בתקופת חייו, כשהוצגו המחזות בתיאטרון, היה אחד השחקנים עולה לבמה רגע לפני ההצגה, ומספר את הסיפור. כך, יכלו הצופים לעקוב בנחת אחרי המתרחש, להקשיב לדיאלוגים ולהתרשם מהתלבושות ומהתפאורה. "שקספיר לפני השינה" מביא לקוראים הצעירים 14 מגדולי המחזות של שקספיר - בקיצור ובצורת סיפור – כדי שגם אנחנו, היום, נכיר אותם. בתוך כל סיפור משולבים ציטוטים ידועים, שכל שוחר תרבות ישמע לפחות פעם אחת בחייו. המשוררת והמתרגמת טל ניצן, כלת פרס ראש הממשלה, רתמה את כישרונה, עיבדה את המחזות לסיפורים בשפה עדכנית, והקדימה לספר דברים משלה, בכותרת הקולעת "שקספיר עכשיו". בכך היא מצטרפת למסורת מכובדת של יוצרים שעיבדו את מחזותיו של גדול כותבי אנגליה. את הסיפורים מלווים איוריה של האמנית מירה פרידמן. וכפי שאומר שם הספר: אלה סיפורים לקרוא בבית, עם בני המשפחה או לבד, בתקווה שאחר כך יתעורר החשק ללכת לתיאטרון ולצפות באחת ההצגות הידועות.

כמה מאתנו מכירים באמת את הסיפורים של המחזות של שקספיר? בתקופת חייו, כשהוצגו המחזות בתיאטרון, היה אחד השחקנים עולה לבמה רגע לפני ההצגה, ומספר את הסיפור. כך, יכלו הצופים לעקוב בנחת אחרי המתרחש, להקשיב לדיאלוגים ולהתרשם מהתלבושות ומהתפאורה. "שקספיר לפני השינה" מביא לקוראים הצעירים 14 מגדולי המחזות של שקספיר - בקיצור ובצורת סיפור – כדי שגם אנחנו, היום, נכיר אותם. בתוך כל סיפור משולבים ציטוטים ידועים, שכל שוחר תרבות ישמע לפחות פעם אחת בחייו. המשוררת והמתרגמת טל ניצן, כלת פרס ראש הממשלה, רתמה את כישרונה, עיבדה את המחזות לסיפורים בשפה עדכנית, והקדימה לספר דברים משלה, בכותרת הקולעת "שקספיר עכשיו". בכך היא מצטרפת למסורת מכובדת של יוצרים שעיבדו את מחזותיו של גדול כותבי אנגליה. את הסיפורים מלווים איוריה של האמנית מירה פרידמן. וכפי שאומר שם הספר: אלה סיפורים לקרוא בבית, עם בני המשפחה או לבד, בתקווה שאחר כך יתעורר החשק ללכת לתיאטרון ולצפות באחת ההצגות הידועות.
More Information

Description:

כמה מאתנו מכירים באמת את הסיפורים של המחזות של שקספיר? בתקופת חייו, כשהוצגו המחזות בתיאטרון, היה אחד השחקנים עולה לבמה רגע לפני ההצגה, ומספר את הסיפור. כך, יכלו הצופים לעקוב בנחת אחרי המתרחש, להקשיב לדיאלוגים ולהתרשם מהתלבושות ומהתפאורה. "שקספיר לפני השינה" מביא לקוראים הצעירים 14 מגדולי המחזות של שקספיר - בקיצור ובצורת סיפור – כדי שגם אנחנו, היום, נכיר אותם. בתוך כל סיפור משולבים ציטוטים ידועים, שכל שוחר תרבות ישמע לפחות פעם אחת בחייו. המשוררת והמתרגמת טל ניצן, כלת פרס ראש הממשלה, רתמה את כישרונה, עיבדה את המחזות לסיפורים בשפה עדכנית, והקדימה לספר דברים משלה, בכותרת הקולעת "שקספיר עכשיו". בכך היא מצטרפת למסורת מכובדת של יוצרים שעיבדו את מחזותיו של גדול כותבי אנגליה. את הסיפורים מלווים איוריה של האמנית מירה פרידמן. וכפי שאומר שם הספר: אלה סיפורים לקרוא בבית, עם בני המשפחה או לבד, בתקווה שאחר כך יתעורר החשק ללכת לתיאטרון ולצפות באחת ההצגות הידועות.

Language:

Hebrew

Length:

5h 1m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

08:11


Chapter 2
Chapter 2

00:55


Chapter 3
Chapter 3

22:20


Chapter 4
Chapter 4

00:48


Chapter 5
Chapter 5

13:56


Chapter 6
Chapter 6

01:04


Chapter 7
Chapter 7

22:32


Chapter 8
Chapter 8

01:39


Chapter 9
Chapter 9

21:19


Chapter 10
Chapter 10

00:56


Chapter 11
Chapter 11

19:15


Chapter 12
Chapter 12

00:48


Chapter 13
Chapter 13

20:57


Chapter 14
Chapter 14

01:11


Chapter 15
Chapter 15

17:51


Chapter 16
Chapter 16

01:12


Chapter 17
Chapter 17

23:59


Chapter 18
Chapter 18

00:59


Chapter 19
Chapter 19

19:52


Chapter 20
Chapter 20

01:00


Chapter 21
Chapter 21

19:31


Chapter 22
Chapter 22

01:06


Chapter 23
Chapter 23

19:36


Chapter 24
Chapter 24

01:09


Chapter 25
Chapter 25

16:09


Chapter 26
Chapter 26

01:14


Chapter 27
Chapter 27

17:56


Chapter 28
Chapter 28

00:58


Chapter 29
Chapter 29

18:07


Chapter 30
Chapter 30

02:13


Chapter 31
Chapter 31

01:19


Chapter 32
Chapter 32

01:45