Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

עדי זליכוב רלוי

היֹה הייתה ילדה. ביישנית, מתולתלת וממושקפת שהתרגשה מאוד־מאוד לקראת נר ראשון של חנוכה. היֹה הייתה סופגנייה שחששה מזריקות. היה היו צמד אופים ורחוב הומה מאדם וזגוגיות עטויות כפור וילדים במגפיים וכפפות וכולם מתרגשים כי זהו ערב חג. והיה נס חנוכה. קטן ופלאי, שקורה רק פעם בשנה. מעשיית חג ציורית ומחורזת לכל המשפחה, המלווה באיוריו שובי הלב של אביאל בסיל, ברוח הקלסיקות הישנות והטובות.

היֹה הייתה ילדה. ביישנית, מתולתלת וממושקפת שהתרגשה מאוד־מאוד לקראת נר ראשון של חנוכה. היֹה הייתה סופגנייה שחששה מזריקות. היה היו צמד אופים ורחוב הומה מאדם וזגוגיות עטויות כפור וילדים במגפיים וכפפות וכולם מתרגשים כי זהו ערב חג. והיה נס חנוכה. קטן ופלאי, שקורה רק פעם בשנה. מעשיית חג ציורית ומחורזת לכל המשפחה, המלווה באיוריו שובי הלב של אביאל בסיל, ברוח הקלסיקות הישנות והטובות.
More Information

Description:

היֹה הייתה ילדה. ביישנית, מתולתלת וממושקפת שהתרגשה מאוד־מאוד לקראת נר ראשון של חנוכה. היֹה הייתה סופגנייה שחששה מזריקות. היה היו צמד אופים ורחוב הומה מאדם וזגוגיות עטויות כפור וילדים במגפיים וכפפות וכולם מתרגשים כי זהו ערב חג. והיה נס חנוכה. קטן ופלאי, שקורה רק פעם בשנה. מעשיית חג ציורית ומחורזת לכל המשפחה, המלווה באיוריו שובי הלב של אביאל בסיל, ברוח הקלסיקות הישנות והטובות.

Language:

Hebrew

Length:

4m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

04:44