Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

נרי אלומה

משתתף במצעד הספרים תשע"ו. "אתה לא מחליט עלי!" מכריזה רונה כשאבא אומר שצריך להתארגן לשינה. "כשתהיי ראש ממשלה תחליטי על כולם. בינתיים אני מחליט," עונה אבא. "מה זה ראש ממשלה?" שואלת רונה. אביה מנסה להסביר והיא מבינה את דבריו בדרכה, מתוך עולמה, עולם הילדים. מכאן והלאה היא מדמיינת לעצמה דברים שתוכל לעשות כשתהיה ראש ממשלה. הספר כשאהיה ראש ממשלה כתוב ביד קלה, בעליצות ובגובה עיני הילד. איוריו מלאי ההומור של נעם נדב ממחישים את המתרחש בדמיונה של רונה בהתאם לפרשנותו. זהו ספרה התשיעי של נרי אלומה. קדמו לו בין השאר הספרים אוגי ( זוכה פרס זאב), אבא הכי חזק, אמא'לה!, להתראות ים, הסוס הכי מהיר בעולם. ספריה אוגי ו'אבא הכי חזק' נבחרו על ידי ילדי ישראל למקומות הראשונים במצעד הספרים. ספרה 'הסוס הכי מהיר בעולם' מופיע ברשימת המומלצים של מצעד הספרים לשנת תשע"ה 2015. בכל ספריה מתמקדת נרי אלומה בתא המשפחתי הקטן ובמערכות היחסים המתקיימות בו.

משתתף במצעד הספרים תשע"ו. "אתה לא מחליט עלי!" מכריזה רונה כשאבא אומר שצריך להתארגן לשינה. "כשתהיי ראש ממשלה תחליטי על כולם. בינתיים אני מחליט," עונה אבא. "מה זה ראש ממשלה?" שואלת רונה. אביה מנסה להסביר והיא מבינה את דבריו בדרכה, מתוך עולמה, עולם הילדים. מכאן והלאה היא מדמיינת לעצמה דברים שתוכל לעשות כשתהיה ראש ממשלה. הספר כשאהיה ראש ממשלה כתוב ביד קלה, בעליצות ובגובה עיני הילד. איוריו מלאי ההומור של נעם נדב ממחישים את המתרחש בדמיונה של רונה בהתאם לפרשנותו. זהו ספרה התשיעי של נרי אלומה. קדמו לו בין השאר הספרים אוגי ( זוכה פרס זאב), אבא הכי חזק, אמא'לה!, להתראות ים, הסוס הכי מהיר בעולם. ספריה אוגי ו'אבא הכי חזק' נבחרו על ידי ילדי ישראל למקומות הראשונים במצעד הספרים. ספרה 'הסוס הכי מהיר בעולם' מופיע ברשימת המומלצים של מצעד הספרים לשנת תשע"ה 2015. בכל ספריה מתמקדת נרי אלומה בתא המשפחתי הקטן ובמערכות היחסים המתקיימות בו.
More Information

Description:

משתתף במצעד הספרים תשע"ו. "אתה לא מחליט עלי!" מכריזה רונה כשאבא אומר שצריך להתארגן לשינה. "כשתהיי ראש ממשלה תחליטי על כולם. בינתיים אני מחליט," עונה אבא. "מה זה ראש ממשלה?" שואלת רונה. אביה מנסה להסביר והיא מבינה את דבריו בדרכה, מתוך עולמה, עולם הילדים. מכאן והלאה היא מדמיינת לעצמה דברים שתוכל לעשות כשתהיה ראש ממשלה. הספר כשאהיה ראש ממשלה כתוב ביד קלה, בעליצות ובגובה עיני הילד. איוריו מלאי ההומור של נעם נדב ממחישים את המתרחש בדמיונה של רונה בהתאם לפרשנותו. זהו ספרה התשיעי של נרי אלומה. קדמו לו בין השאר הספרים אוגי ( זוכה פרס זאב), אבא הכי חזק, אמא'לה!, להתראות ים, הסוס הכי מהיר בעולם. ספריה אוגי ו'אבא הכי חזק' נבחרו על ידי ילדי ישראל למקומות הראשונים במצעד הספרים. ספרה 'הסוס הכי מהיר בעולם' מופיע ברשימת המומלצים של מצעד הספרים לשנת תשע"ה 2015. בכל ספריה מתמקדת נרי אלומה בתא המשפחתי הקטן ובמערכות היחסים המתקיימות בו.

Language:

Hebrew

Length:

5m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

04:36


Chapter 2
Chapter 2

00:26