Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

דורית אורגד

רון הקטן עולה למגלשה בגן השעשועים בשכונה, ורואה מלמעלה בלון אדום, ענקי, תלוי בחצרה של גברת אגמון. המראה הזה מרגש אותו והוא פורץ בקריאות שמחה: "טרה-לה-לה, טרה-לה-לה, אני רואה דבר נפלא!" השעה היא שעת צהריים וגברת אגמון רוצה לישון. קריאותיו הנלהבות של רון מפריעות לה והיא יוצאת לחצר וגוערת בו. הוא מבטיח לא להרעיש, אבל כשמתחילה לנשוב רוח חזקה חושש רון שהבלון יתנתק מן החבר, והוא קורא: "טרַח-טרח-טרח, אל תברח! אוף-אוף-אוף, אל תעוף!" גברת אגמון קמה שוב ממיטתה ויוצאת לחצר לדבר עם רון. היא אומרת לו שאם לא יפריע לה לישון, היא תיתן לו את ה בלון במתנה." האם יצליח רון להתאפק ולזכות בבלון? התשובה בסוף הספר המרתק, המלמד איך להתגבר על הרצון הילדי בסיפוק מידי.

רון הקטן עולה למגלשה בגן השעשועים בשכונה, ורואה מלמעלה בלון אדום, ענקי, תלוי בחצרה של גברת אגמון. המראה הזה מרגש אותו והוא פורץ בקריאות שמחה: "טרה-לה-לה, טרה-לה-לה, אני רואה דבר נפלא!" השעה היא שעת צהריים וגברת אגמון רוצה לישון. קריאותיו הנלהבות של רון מפריעות לה והיא יוצאת לחצר וגוערת בו. הוא מבטיח לא להרעיש, אבל כשמתחילה לנשוב רוח חזקה חושש רון שהבלון יתנתק מן החבר, והוא קורא: "טרַח-טרח-טרח, אל תברח! אוף-אוף-אוף, אל תעוף!" גברת אגמון קמה שוב ממיטתה ויוצאת לחצר לדבר עם רון. היא אומרת לו שאם לא יפריע לה לישון, היא תיתן לו את ה בלון במתנה." האם יצליח רון להתאפק ולזכות בבלון? התשובה בסוף הספר המרתק, המלמד איך להתגבר על הרצון הילדי בסיפוק מידי.
More Information

Description:

רון הקטן עולה למגלשה בגן השעשועים בשכונה, ורואה מלמעלה בלון אדום, ענקי, תלוי בחצרה של גברת אגמון. המראה הזה מרגש אותו והוא פורץ בקריאות שמחה: "טרה-לה-לה, טרה-לה-לה, אני רואה דבר נפלא!" השעה היא שעת צהריים וגברת אגמון רוצה לישון. קריאותיו הנלהבות של רון מפריעות לה והיא יוצאת לחצר וגוערת בו. הוא מבטיח לא להרעיש, אבל כשמתחילה לנשוב רוח חזקה חושש רון שהבלון יתנתק מן החבר, והוא קורא: "טרַח-טרח-טרח, אל תברח! אוף-אוף-אוף, אל תעוף!" גברת אגמון קמה שוב ממיטתה ויוצאת לחצר לדבר עם רון. היא אומרת לו שאם לא יפריע לה לישון, היא תיתן לו את ה בלון במתנה." האם יצליח רון להתאפק ולזכות בבלון? התשובה בסוף הספר המרתק, המלמד איך להתגבר על הרצון הילדי בסיפוק מידי.

Language:

Hebrew

Length:

6m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

06:24


Chapter 2
Chapter 2

00:27