Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

תמי שם טוב

כשאליעזר בן יהודה היה ילד, הוא הבין שאסור לדבר עברית. כלם אמרו שזאת שפת התורה, שפה קדושה שמתאימה רק לתפלה. אליעזר לא תאר לעצמו שיום אחד המון אנשים ידברו וישירו ויריבו וישחקו בעברית. והוא בטח ובטח לא דמיין שזה יקרה בזכותו! בשפה פשוטה וקולחת מספרת תמי שם-טוב, כלת פרס זאב לספרות ילדים, את ספורו המרתק של מחיה השפה העברית. איזה מין ילד היה אליעזר בן יהודה? איך שנה רובינזון קרוזו את חייו? למה ישב בכלא? ואיך הצליח להגשים את חלומו? הספור של אליעזר בן יהודה, שמתחיל ברוסיה, חולף בפריז ומסתיים ברחוב בן יהודה, מזמין את הילדים להכי ר את האיש שבזכותו אנחנו אומרים אווירון, גלידה, בבה ורכבת; האיש הסוער, שפעם כעסו עליו (בהרבה שפות), והיום אומרים לו תודה רבה (בעברית). תמי שם-טוב היא תסריטאית וסופרת ילדים ונער, מחברת הספרים רק בשביל מילי, מהפכת התפוזים של מתי, דאוס, והספר עטור הפרסים ואיך קוראים לך עכשו, שתרגם לחמש שפות.

כשאליעזר בן יהודה היה ילד, הוא הבין שאסור לדבר עברית. כלם אמרו שזאת שפת התורה, שפה קדושה שמתאימה רק לתפלה. אליעזר לא תאר לעצמו שיום אחד המון אנשים ידברו וישירו ויריבו וישחקו בעברית. והוא בטח ובטח לא דמיין שזה יקרה בזכותו! בשפה פשוטה וקולחת מספרת תמי שם-טוב, כלת פרס זאב לספרות ילדים, את ספורו המרתק של מחיה השפה העברית. איזה מין ילד היה אליעזר בן יהודה? איך שנה רובינזון קרוזו את חייו? למה ישב בכלא? ואיך הצליח להגשים את חלומו? הספור של אליעזר בן יהודה, שמתחיל ברוסיה, חולף בפריז ומסתיים ברחוב בן יהודה, מזמין את הילדים להכי ר את האיש שבזכותו אנחנו אומרים אווירון, גלידה, בבה ורכבת; האיש הסוער, שפעם כעסו עליו (בהרבה שפות), והיום אומרים לו תודה רבה (בעברית). תמי שם-טוב היא תסריטאית וסופרת ילדים ונער, מחברת הספרים רק בשביל מילי, מהפכת התפוזים של מתי, דאוס, והספר עטור הפרסים ואיך קוראים לך עכשו, שתרגם לחמש שפות.
More Information

Description:

כשאליעזר בן יהודה היה ילד, הוא הבין שאסור לדבר עברית. כלם אמרו שזאת שפת התורה, שפה קדושה שמתאימה רק לתפלה. אליעזר לא תאר לעצמו שיום אחד המון אנשים ידברו וישירו ויריבו וישחקו בעברית. והוא בטח ובטח לא דמיין שזה יקרה בזכותו! בשפה פשוטה וקולחת מספרת תמי שם-טוב, כלת פרס זאב לספרות ילדים, את ספורו המרתק של מחיה השפה העברית. איזה מין ילד היה אליעזר בן יהודה? איך שנה רובינזון קרוזו את חייו? למה ישב בכלא? ואיך הצליח להגשים את חלומו? הספור של אליעזר בן יהודה, שמתחיל ברוסיה, חולף בפריז ומסתיים ברחוב בן יהודה, מזמין את הילדים להכי ר את האיש שבזכותו אנחנו אומרים אווירון, גלידה, בבה ורכבת; האיש הסוער, שפעם כעסו עליו (בהרבה שפות), והיום אומרים לו תודה רבה (בעברית). תמי שם-טוב היא תסריטאית וסופרת ילדים ונער, מחברת הספרים רק בשביל מילי, מהפכת התפוזים של מתי, דאוס, והספר עטור הפרסים ואיך קוראים לך עכשו, שתרגם לחמש שפות.

Language:

Hebrew

Narrators:

שירלי סומק

Length:

28m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

00:38


Chapter 2
Chapter 2

05:36


Chapter 3
Chapter 3

05:57


Chapter 4
Chapter 4

09:14


Chapter 5
Chapter 5

05:53


Chapter 6
Chapter 6

01:04


Chapter 7
Chapter 7

00:27