Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

שירלי יובל-יאיר וד"ר טל בן-שחר

יוני‭‭ ‬‬נרגש. ‬‬הערב‭‭ ‬‬הוזמן‭‭ ‬‬למסבת‭‭ ‬‬פיג‭'‬מות‭‭.‬‬‭ ‬אבל‭‭ ‬‬רגע‭‭ ‬‬לפני‭‭ ‬‬שיוצאים, ‬על‭‭ ‬‬סף‭‭ ‬‬מדרגות‭‭:‬‬ ‮"‬נחשבות‭‭ ‬‬מחשבות‭‭, ‬‬נדאגות‭‭ ‬‬דאגות, ‬‬מה‭‭ ‬‬יהיה‭‭ ‬‬אם‭‭ ‬‬יחלום‭‭ ‬‬שוב‭‭ ‬‬את‭‭ ‬‬החלום‭‭ ‬‬הנורא, ‬‬על‭‭ ‬‬גורילה‭ ‬אחת‭‭ ‬‬ענקית‭‭ ‬‬ושחורה‭‭?‬‬‮"‬ אמא‭‭ ‬‬מספרת‭‭ ‬‬לו‭‭ ‬‬סיפור‭‭ ‬‬אמתי, ‬‬על‭‭ ‬‬אשה‭‭ ‬‬אמיצה‭,‬‭‭ ‬‬שכשהיתה‭‭ ‬‬ילדה‭‭ ‬‬קטנה‭‭ ‬‬גם‭‭ ‬‬היא‭‭ ‬‬שנאה‭‭ ‬‬להרדם‭‭ ‬‬לבד, ‬‬ודוקא‭‭ ‬‬היא‭‭ ‬‬הפכה‭‭ ‬‬לאשה‭‭ ‬‬הראשונה‭‭ ‬‬שישנה‭‭ ‬‬לבדה‭‭ ‬‬בג‭'‬ונגל‭‭ ‬‬החשוך, ‬הראשונה‭‭ ‬‬שחיה‭‭ ‬‬עם‭‭ ‬‬גורילות‭‭ ‬‬והושיטה‭‭ ‬‬להן‭‭ ‬‬יד‭‭.‬‬ האם‭‭ ‬‬להיות‭‭ ‬‬אמיץ‭‭ ‬‬פרושו‭‭ ‬‬לא‭‭ ‬‬לפחד‭‭?‬‬ ספורה‭‭ ‬‬של‭‭ ‬‬דיאן‭‭ ‬‬פוסי, ‬שהקדישה‭‭ ‬‬את‭‭ ‬‬חייה‭‭ ‬‬לחקר‭ ‬הגורילות‭‭ ‬‬ולהצלתן, ‬‬מוכיח‭ ‬אחרת‭‭ ‬‬ומשמש‭‭ ‬‬מקור‭‭ ‬‬השראה‭‭ ‬‬לכל‭‭ ‬‬מי‭‭ ‬‬שמנסה‭‭ ‬‬להגשים‭‭ ‬‬חלום‭‭ ‬‬ומתמודד‭‭ ‬‬עם‭‭ ‬‬הפחדים‭‭ ‬‬שבדרך‭‭.‬‬ ספרי‭ ‬הסדרה‭ ‬גבורים‭ ‬אמתיים‭ ‬מציגים‭ ‬סוגיות‭ ‬עמוקות‭ ‬המעסיקות‭ ‬ילדים‭,‬‮ ‬ודמויות‭ ‬היסטוריות‭ ‬שספור‭ ‬חייהן‭ ‬ומנגנוני‭ ‬ההתמודדות‭ ‬שלהן‭ ‬יכולים‭ ‬לשמש‮ ‬השראה‭ ‬לכולנו. ‬שני‭ ‬הספרים‭ ‬הראשונים‭ ‬בסדרה: ‬הלן‭ ‬ואני‭ ‬ותומס‭ ‬ואני‮ ‬היו‭ ‬לרבי–מכר‭ ‬וזכו‭ ‬לאהבת‭ ‬הקהל‭ ‬ולשבחי‭ ‬הבקרת‭.‬ שירלי‭ ‬יובל–יאיר‭ ‬היא‭ ‬פסיכולוגית, ‬מוזיקאית, ‬סופרת‭ ‬ומחזאית‭ ‬לילדים. ‬כתבה‭ ‬מחזות‭ ‬וספרים‭ ‬אהובים, ‬ובהם‭ ‬מותק, ‬הנץ‭ ‬על‭ ‬העץ‭ ‬ודו‭ ‬רה‭ ‬מווו‭,‬‭ ‬‭ ‬שנבחר‭ ‬למצעד‭ ‬הספרים. ‬ ד‭"‬ר‭ ‬טל‭ ‬בן–שחר‭ ‬הוא‭ ‬מומחה‭ ‬בעל‭ ‬שם‭ ‬עולמי‭ ‬בתחום‭ ‬הפסיכולוגיה‭ ‬החיובית, ‬הרצה‭ ‬בעבר‭ ‬בהרוורד‭ ‬וכיום‭ ‬מרצה‭ ‬מבוקש‭ ‬ברחבי‭ ‬העולם. ‬ספריו‭ ‬באשר‭ ‬ובאשר‭ ‬ואשר‭ ‬אפשרי‭ ‬הם‭ ‬רבי–מכר‭ ‬בינלאמיים‭.‬

יוני‭‭ ‬‬נרגש. ‬‬הערב‭‭ ‬‬הוזמן‭‭ ‬‬למסבת‭‭ ‬‬פיג‭'‬מות‭‭.‬‬‭ ‬אבל‭‭ ‬‬רגע‭‭ ‬‬לפני‭‭ ‬‬שיוצאים, ‬על‭‭ ‬‬סף‭‭ ‬‬מדרגות‭‭:‬‬ ‮"‬נחשבות‭‭ ‬‬מחשבות‭‭, ‬‬נדאגות‭‭ ‬‬דאגות, ‬‬מה‭‭ ‬‬יהיה‭‭ ‬‬אם‭‭ ‬‬יחלום‭‭ ‬‬שוב‭‭ ‬‬את‭‭ ‬‬החלום‭‭ ‬‬הנורא, ‬‬על‭‭ ‬‬גורילה‭ ‬אחת‭‭ ‬‬ענקית‭‭ ‬‬ושחורה‭‭?‬‬‮"‬ אמא‭‭ ‬‬מספרת‭‭ ‬‬לו‭‭ ‬‬סיפור‭‭ ‬‬אמתי, ‬‬על‭‭ ‬‬אשה‭‭ ‬‬אמיצה‭,‬‭‭ ‬‬שכשהיתה‭‭ ‬‬ילדה‭‭ ‬‬קטנה‭‭ ‬‬גם‭‭ ‬‬היא‭‭ ‬‬שנאה‭‭ ‬‬להרדם‭‭ ‬‬לבד, ‬‬ודוקא‭‭ ‬‬היא‭‭ ‬‬הפכה‭‭ ‬‬לאשה‭‭ ‬‬הראשונה‭‭ ‬‬שישנה‭‭ ‬‬לבדה‭‭ ‬‬בג‭'‬ונגל‭‭ ‬‬החשוך, ‬הראשונה‭‭ ‬‬שחיה‭‭ ‬‬עם‭‭ ‬‬גורילות‭‭ ‬‬והושיטה‭‭ ‬‬להן‭‭ ‬‬יד‭‭.‬‬ האם‭‭ ‬‬להיות‭‭ ‬‬אמיץ‭‭ ‬‬פרושו‭‭ ‬‬לא‭‭ ‬‬לפחד‭‭?‬‬ ספורה‭‭ ‬‬של‭‭ ‬‬דיאן‭‭ ‬‬פוסי, ‬שהקדישה‭‭ ‬‬את‭‭ ‬‬חייה‭‭ ‬‬לחקר‭ ‬הגורילות‭‭ ‬‬ולהצלתן, ‬‬מוכיח‭ ‬אחרת‭‭ ‬‬ומשמש‭‭ ‬‬מקור‭‭ ‬‬השראה‭‭ ‬‬לכל‭‭ ‬‬מי‭‭ ‬‬שמנסה‭‭ ‬‬להגשים‭‭ ‬‬חלום‭‭ ‬‬ומתמודד‭‭ ‬‬עם‭‭ ‬‬הפחדים‭‭ ‬‬שבדרך‭‭.‬‬ ספרי‭ ‬הסדרה‭ ‬גבורים‭ ‬אמתיים‭ ‬מציגים‭ ‬סוגיות‭ ‬עמוקות‭ ‬המעסיקות‭ ‬ילדים‭,‬‮ ‬ודמויות‭ ‬היסטוריות‭ ‬שספור‭ ‬חייהן‭ ‬ומנגנוני‭ ‬ההתמודדות‭ ‬שלהן‭ ‬יכולים‭ ‬לשמש‮ ‬השראה‭ ‬לכולנו. ‬שני‭ ‬הספרים‭ ‬הראשונים‭ ‬בסדרה: ‬הלן‭ ‬ואני‭ ‬ותומס‭ ‬ואני‮ ‬היו‭ ‬לרבי–מכר‭ ‬וזכו‭ ‬לאהבת‭ ‬הקהל‭ ‬ולשבחי‭ ‬הבקרת‭.‬ שירלי‭ ‬יובל–יאיר‭ ‬היא‭ ‬פסיכולוגית, ‬מוזיקאית, ‬סופרת‭ ‬ומחזאית‭ ‬לילדים. ‬כתבה‭ ‬מחזות‭ ‬וספרים‭ ‬אהובים, ‬ובהם‭ ‬מותק, ‬הנץ‭ ‬על‭ ‬העץ‭ ‬ודו‭ ‬רה‭ ‬מווו‭,‬‭ ‬‭ ‬שנבחר‭ ‬למצעד‭ ‬הספרים. ‬ ד‭"‬ר‭ ‬טל‭ ‬בן–שחר‭ ‬הוא‭ ‬מומחה‭ ‬בעל‭ ‬שם‭ ‬עולמי‭ ‬בתחום‭ ‬הפסיכולוגיה‭ ‬החיובית, ‬הרצה‭ ‬בעבר‭ ‬בהרוורד‭ ‬וכיום‭ ‬מרצה‭ ‬מבוקש‭ ‬ברחבי‭ ‬העולם. ‬ספריו‭ ‬באשר‭ ‬ובאשר‭ ‬ואשר‭ ‬אפשרי‭ ‬הם‭ ‬רבי–מכר‭ ‬בינלאמיים‭.‬
More Information

Description:

יוני‭‭ ‬‬נרגש. ‬‬הערב‭‭ ‬‬הוזמן‭‭ ‬‬למסבת‭‭ ‬‬פיג‭'‬מות‭‭.‬‬‭ ‬אבל‭‭ ‬‬רגע‭‭ ‬‬לפני‭‭ ‬‬שיוצאים, ‬על‭‭ ‬‬סף‭‭ ‬‬מדרגות‭‭:‬‬ ‮"‬נחשבות‭‭ ‬‬מחשבות‭‭, ‬‬נדאגות‭‭ ‬‬דאגות, ‬‬מה‭‭ ‬‬יהיה‭‭ ‬‬אם‭‭ ‬‬יחלום‭‭ ‬‬שוב‭‭ ‬‬את‭‭ ‬‬החלום‭‭ ‬‬הנורא, ‬‬על‭‭ ‬‬גורילה‭ ‬אחת‭‭ ‬‬ענקית‭‭ ‬‬ושחורה‭‭?‬‬‮"‬ אמא‭‭ ‬‬מספרת‭‭ ‬‬לו‭‭ ‬‬סיפור‭‭ ‬‬אמתי, ‬‬על‭‭ ‬‬אשה‭‭ ‬‬אמיצה‭,‬‭‭ ‬‬שכשהיתה‭‭ ‬‬ילדה‭‭ ‬‬קטנה‭‭ ‬‬גם‭‭ ‬‬היא‭‭ ‬‬שנאה‭‭ ‬‬להרדם‭‭ ‬‬לבד, ‬‬ודוקא‭‭ ‬‬היא‭‭ ‬‬הפכה‭‭ ‬‬לאשה‭‭ ‬‬הראשונה‭‭ ‬‬שישנה‭‭ ‬‬לבדה‭‭ ‬‬בג‭'‬ונגל‭‭ ‬‬החשוך, ‬הראשונה‭‭ ‬‬שחיה‭‭ ‬‬עם‭‭ ‬‬גורילות‭‭ ‬‬והושיטה‭‭ ‬‬להן‭‭ ‬‬יד‭‭.‬‬ האם‭‭ ‬‬להיות‭‭ ‬‬אמיץ‭‭ ‬‬פרושו‭‭ ‬‬לא‭‭ ‬‬לפחד‭‭?‬‬ ספורה‭‭ ‬‬של‭‭ ‬‬דיאן‭‭ ‬‬פוסי, ‬שהקדישה‭‭ ‬‬את‭‭ ‬‬חייה‭‭ ‬‬לחקר‭ ‬הגורילות‭‭ ‬‬ולהצלתן, ‬‬מוכיח‭ ‬אחרת‭‭ ‬‬ומשמש‭‭ ‬‬מקור‭‭ ‬‬השראה‭‭ ‬‬לכל‭‭ ‬‬מי‭‭ ‬‬שמנסה‭‭ ‬‬להגשים‭‭ ‬‬חלום‭‭ ‬‬ומתמודד‭‭ ‬‬עם‭‭ ‬‬הפחדים‭‭ ‬‬שבדרך‭‭.‬‬ ספרי‭ ‬הסדרה‭ ‬גבורים‭ ‬אמתיים‭ ‬מציגים‭ ‬סוגיות‭ ‬עמוקות‭ ‬המעסיקות‭ ‬ילדים‭,‬‮ ‬ודמויות‭ ‬היסטוריות‭ ‬שספור‭ ‬חייהן‭ ‬ומנגנוני‭ ‬ההתמודדות‭ ‬שלהן‭ ‬יכולים‭ ‬לשמש‮ ‬השראה‭ ‬לכולנו. ‬שני‭ ‬הספרים‭ ‬הראשונים‭ ‬בסדרה: ‬הלן‭ ‬ואני‭ ‬ותומס‭ ‬ואני‮ ‬היו‭ ‬לרבי–מכר‭ ‬וזכו‭ ‬לאהבת‭ ‬הקהל‭ ‬ולשבחי‭ ‬הבקרת‭.‬ שירלי‭ ‬יובל–יאיר‭ ‬היא‭ ‬פסיכולוגית, ‬מוזיקאית, ‬סופרת‭ ‬ומחזאית‭ ‬לילדים. ‬כתבה‭ ‬מחזות‭ ‬וספרים‭ ‬אהובים, ‬ובהם‭ ‬מותק, ‬הנץ‭ ‬על‭ ‬העץ‭ ‬ודו‭ ‬רה‭ ‬מווו‭,‬‭ ‬‭ ‬שנבחר‭ ‬למצעד‭ ‬הספרים. ‬ ד‭"‬ר‭ ‬טל‭ ‬בן–שחר‭ ‬הוא‭ ‬מומחה‭ ‬בעל‭ ‬שם‭ ‬עולמי‭ ‬בתחום‭ ‬הפסיכולוגיה‭ ‬החיובית, ‬הרצה‭ ‬בעבר‭ ‬בהרוורד‭ ‬וכיום‭ ‬מרצה‭ ‬מבוקש‭ ‬ברחבי‭ ‬העולם. ‬ספריו‭ ‬באשר‭ ‬ובאשר‭ ‬ואשר‭ ‬אפשרי‭ ‬הם‭ ‬רבי–מכר‭ ‬בינלאמיים‭.‬

Language:

Hebrew

Narrators:

שירלי יובל-יאיר

Length:

19m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

14:52


Chapter 2
Chapter 2

01:50


Chapter 3
Chapter 3

02:43


Chapter 4
Chapter 4

00:32