Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

卢苏宁

年富力强、希望有所作为的陆国杰上任清河市市委书记后,面对拉帮结派的班子成员、动辄掣肘的工作局面,显得有些忙乱。经过认真的思考,他着重从团结巩固领导班子入手,审时度势,奇正并用,谨慎却又坚决地剖开地方关系网,顶住上面和下面的压力,撤换了部分中层干部,重用能吏,迅速掌握局面,带领清河市走上健康发展的改革之路。小说既贯穿了市委书记的官场生活、爱情生活,又以高度的理性揭示了反腐败任务的艰巨性以及官场关系的复杂性。

年富力强、希望有所作为的陆国杰上任清河市市委书记后,面对拉帮结派的班子成员、动辄掣肘的工作局面,显得有些忙乱。经过认真的思考,他着重从团结巩固领导班子入手,审时度势,奇正并用,谨慎却又坚决地剖开地方关系网,顶住上面和下面的压力,撤换了部分中层干部,重用能吏,迅速掌握局面,带领清河市走上健康发展的改革之路。小说既贯穿了市委书记的官场生活、爱情生活,又以高度的理性揭示了反腐败任务的艰巨性以及官场关系的复杂性。
More Information

Genres:

Fiction

Description:

年富力强、希望有所作为的陆国杰上任清河市市委书记后,面对拉帮结派的班子成员、动辄掣肘的工作局面,显得有些忙乱。经过认真的思考,他着重从团结巩固领导班子入手,审时度势,奇正并用,谨慎却又坚决地剖开地方关系网,顶住上面和下面的压力,撤换了部分中层干部,重用能吏,迅速掌握局面,带领清河市走上健康发展的改革之路。小说既贯穿了市委书记的官场生活、爱情生活,又以高度的理性揭示了反腐败任务的艰巨性以及官场关系的复杂性。

Language:

Chinese

Narrators:

清风朗月

Length:

18h 41m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

18:37


Chapter 2
Chapter 2

18:10


Chapter 3
Chapter 3

19:06


Chapter 4
Chapter 4

18:39


Chapter 5
Chapter 5

18:48


Chapter 6
Chapter 6

18:04


Chapter 7
Chapter 7

18:16


Chapter 8
Chapter 8

18:21


Chapter 9
Chapter 9

18:37


Chapter 10
Chapter 10

18:36


Chapter 11
Chapter 11

19:12


Chapter 12
Chapter 12

19:09


Chapter 13
Chapter 13

18:57


Chapter 14
Chapter 14

18:21


Chapter 15
Chapter 15

18:25


Chapter 16
Chapter 16

19:24


Chapter 17
Chapter 17

18:42


Chapter 18
Chapter 18

18:27


Chapter 19
Chapter 19

18:41


Chapter 20
Chapter 20

18:32


Chapter 21
Chapter 21

19:01


Chapter 22
Chapter 22

19:15


Chapter 23
Chapter 23

18:54


Chapter 24
Chapter 24

19:52


Chapter 25
Chapter 25

18:57


Chapter 26
Chapter 26

19:05


Chapter 27
Chapter 27

19:18


Chapter 28
Chapter 28

19:01


Chapter 29
Chapter 29

18:41


Chapter 30
Chapter 30

19:05


Chapter 31
Chapter 31

19:19


Chapter 32
Chapter 32

18:40


Chapter 33
Chapter 33

18:59


Chapter 34
Chapter 34

18:40


Chapter 35
Chapter 35

18:28


Chapter 36
Chapter 36

18:52


Chapter 37
Chapter 37

19:33


Chapter 38
Chapter 38

19:38


Chapter 39
Chapter 39

18:50


Chapter 40
Chapter 40

18:55


Chapter 41
Chapter 41

19:28


Chapter 42
Chapter 42

19:00


Chapter 43
Chapter 43

19:13


Chapter 44
Chapter 44

19:16


Chapter 45
Chapter 45

18:49


Chapter 46
Chapter 46

18:50


Chapter 47
Chapter 47

18:45


Chapter 48
Chapter 48

18:32


Chapter 49
Chapter 49

19:15


Chapter 50
Chapter 50

19:10


Chapter 51
Chapter 51

19:46


Chapter 52
Chapter 52

19:56


Chapter 53
Chapter 53

18:17


Chapter 54
Chapter 54

19:29


Chapter 55
Chapter 55

18:53


Chapter 56
Chapter 56

18:35


Chapter 57
Chapter 57

19:34


Chapter 58
Chapter 58

20:35


Chapter 59
Chapter 59

21:34