Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

汤余

他从未拜过老头子,也未开过香堂,却成为了旧上海青帮的头号大亨。自誉为“天字辈”;他把持法租界巡捕房华探督察长一职长达20余年。与人称“桂生姐”的妻子,一明一暗,干着偷盗、抢劫、开烟馆、设赌场的勾当,疯狂敛财;他从未“出将入相”。但北洋军阀和国民党政要。甚至连蒋介石都不得不对他俯首帖耳,尊一声“黄老板”;他身为流氓大亨,但在国家和民族大义之前,他对日伪的利诱不动心。威逼不动色。《黄金荣全传》保持了一个中国人的骨气;他罪恶滔天,却能坦然承认自己的罪过,积极改造自己。他便是民国帮会的“天字号”人物——黄金荣。

他从未拜过老头子,也未开过香堂,却成为了旧上海青帮的头号大亨。自誉为“天字辈”;他把持法租界巡捕房华探督察长一职长达20余年。与人称“桂生姐”的妻子,一明一暗,干着偷盗、抢劫、开烟馆、设赌场的勾当,疯狂敛财;他从未“出将入相”。但北洋军阀和国民党政要。甚至连蒋介石都不得不对他俯首帖耳,尊一声“黄老板”;他身为流氓大亨,但在国家和民族大义之前,他对日伪的利诱不动心。威逼不动色。《黄金荣全传》保持了一个中国人的骨气;他罪恶滔天,却能坦然承认自己的罪过,积极改造自己。他便是民国帮会的“天字号”人物——黄金荣。
More Information

Genres:

Audiobooks

Description:

他从未拜过老头子,也未开过香堂,却成为了旧上海青帮的头号大亨。自誉为“天字辈”;他把持法租界巡捕房华探督察长一职长达20余年。与人称“桂生姐”的妻子,一明一暗,干着偷盗、抢劫、开烟馆、设赌场的勾当,疯狂敛财;他从未“出将入相”。但北洋军阀和国民党政要。甚至连蒋介石都不得不对他俯首帖耳,尊一声“黄老板”;他身为流氓大亨,但在国家和民族大义之前,他对日伪的利诱不动心。威逼不动色。《黄金荣全传》保持了一个中国人的骨气;他罪恶滔天,却能坦然承认自己的罪过,积极改造自己。他便是民国帮会的“天字号”人物——黄金荣。

Language:

Chinese

Narrators:

羿风

Length:

19h 16m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

20:40


Chapter 2
Chapter 2

18:50


Chapter 3
Chapter 3

19:08


Chapter 4
Chapter 4

18:04


Chapter 5
Chapter 5

18:37


Chapter 6
Chapter 6

18:41


Chapter 7
Chapter 7

18:45


Chapter 8
Chapter 8

18:56


Chapter 9
Chapter 9

18:09


Chapter 10
Chapter 10

19:10


Chapter 11
Chapter 11

19:24


Chapter 12
Chapter 12

18:11


Chapter 13
Chapter 13

19:09


Chapter 14
Chapter 14

19:10


Chapter 15
Chapter 15

18:47


Chapter 16
Chapter 16

19:36


Chapter 17
Chapter 17

19:07


Chapter 18
Chapter 18

19:11


Chapter 19
Chapter 19

19:08


Chapter 20
Chapter 20

18:49


Chapter 21
Chapter 21

19:34


Chapter 22
Chapter 22

18:06


Chapter 23
Chapter 23

18:41


Chapter 24
Chapter 24

18:34


Chapter 25
Chapter 25

18:29


Chapter 26
Chapter 26

18:39


Chapter 27
Chapter 27

18:56


Chapter 28
Chapter 28

18:44


Chapter 29
Chapter 29

18:15


Chapter 30
Chapter 30

18:39


Chapter 31
Chapter 31

18:12


Chapter 32
Chapter 32

19:17


Chapter 33
Chapter 33

18:56


Chapter 34
Chapter 34

18:06


Chapter 35
Chapter 35

18:30


Chapter 36
Chapter 36

18:11


Chapter 37
Chapter 37

18:13


Chapter 38
Chapter 38

18:07


Chapter 39
Chapter 39

18:12


Chapter 40
Chapter 40

18:17


Chapter 41
Chapter 41

18:19


Chapter 42
Chapter 42

18:05


Chapter 43
Chapter 43

18:16


Chapter 44
Chapter 44

19:42


Chapter 45
Chapter 45

18:17


Chapter 46
Chapter 46

18:25


Chapter 47
Chapter 47

18:06


Chapter 48
Chapter 48

18:37


Chapter 49
Chapter 49

18:13


Chapter 50
Chapter 50

19:09


Chapter 51
Chapter 51

18:23


Chapter 52
Chapter 52

19:38


Chapter 53
Chapter 53

18:34


Chapter 54
Chapter 54

18:43


Chapter 55
Chapter 55

18:16


Chapter 56
Chapter 56

18:07


Chapter 57
Chapter 57

18:39


Chapter 58
Chapter 58

18:56


Chapter 59
Chapter 59

18:25


Chapter 60
Chapter 60

18:38


Chapter 61
Chapter 61

18:28


Chapter 62
Chapter 62

16:50