TuneIn Foreign Title-logo

TuneIn Foreign Title

Tikhon Khrennikov

Operetta Tikhon Khrennikov, libretto by Eugene Shatunovskij

Operetta Tikhon Khrennikov, libretto by Eugene Shatunovskij
More Information

Genres:

Music

Description:

Operetta Tikhon Khrennikov, libretto by Eugene Shatunovskij

Language:

Russian

Narrators:

Albertina Elanskaya, Yury Bogdanov, Zoya Belaya

Length:

1h 39m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

28:45


Chapter 2
Chapter 2

38:22


Chapter 3
Chapter 3

31:58