Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
Vaderlandsliefde - Hoorcollege over Nationalisme En Nationaal Gevoel in Europa-logo

Vaderlandsliefde - Hoorcollege over Nationalisme En Nationaal Gevoel in Europa

Joep Leerssen

Het nationalisme beheerst sinds twee eeuwen het Europese politieke denken. Het is een onderwerp waarbij iedereen zich betrokken voelt en waarover iedereen een mening heeft. Het leidt tot hevige debatten en geschillen in de samenleving. Vaak worden begrippen als "natie" en "nationalisme" daarbij in tegenstrijdige en uiteenlopende betekenissen gebruikt en met een gebrekkige kennis over de cultuurhistorische achtergronden. Joep Leerssen zet in dit hoorcollege de zaken op een rij. Wat is de oorsprong van het huidige statensysteem in Europa en in hoeverre weerspiegelt dat statensysteem onderliggende nationale identiteiten? Is de natie een politiek, cultureel of etnisch begrip? Wanneer is het nationalisme ontstaan als politiek programma en welke invloed heeft het op de Europese geschiedenis uitgeoefend? Wat kan de geschiedenis ons leren voor onze hedendaagse conflicten over burgerschap, cultuur en identiteit? Inhoud College 1. Wat is een vaderland, waar ligt het en sinds wanneer? H1. Inleiding: volk en vrijheid H2. Nationalisme: één natie per staat, één staat per natie H3. Grenzen tussen samenlevingen, verschillen tussen culturen College 2. Het begin van de moderne staat H4. Middeleeuwse rijken en hun gebieden H5. De koningsmacht als centraliserend element H6. Van rijk naar staat: Lodewijk XIV en de grenzen van Frankrijk College 3. De natie aan de macht, de natie aan het woord H7. De staat als contract: de ontwikkeling van het Verlichtingspatriottisme H8. De burgerij als 'natie' en de Franse Revolutie H9. Weg met de tradities? Verzet tegen de eenheidsmoderniteit College 4. De schaduw van Napoleon en de geboorte van het nationalisme H10. Voorgeschiedenis: karakter, volksaard en cultuur H11. Herder en de cultivering van de eigen nationaliteit H12. Fichte: de natie als historisch continu feit en moreel imperatief College 5. De negentiende-eeuwse natiestaat: eenwording en eenvormigheid H13. Volkssoevereiniteit en centralisme H14. De staat en zijn cultuurpolitiek H15. 'Eenheid, recht en

Het nationalisme beheerst sinds twee eeuwen het Europese politieke denken. Het is een onderwerp waarbij iedereen zich betrokken voelt en waarover iedereen een mening heeft. Het leidt tot hevige debatten en geschillen in de samenleving. Vaak worden begrippen als "natie" en "nationalisme" daarbij in tegenstrijdige en uiteenlopende betekenissen gebruikt en met een gebrekkige kennis over de cultuurhistorische achtergronden. Joep Leerssen zet in dit hoorcollege de zaken op een rij. Wat is de oorsprong van het huidige statensysteem in Europa en in hoeverre weerspiegelt dat statensysteem onderliggende nationale identiteiten? Is de natie een politiek, cultureel of etnisch begrip? Wanneer is het nationalisme ontstaan als politiek programma en welke invloed heeft het op de Europese geschiedenis uitgeoefend? Wat kan de geschiedenis ons leren voor onze hedendaagse conflicten over burgerschap, cultuur en identiteit? Inhoud College 1. Wat is een vaderland, waar ligt het en sinds wanneer? H1. Inleiding: volk en vrijheid H2. Nationalisme: één natie per staat, één staat per natie H3. Grenzen tussen samenlevingen, verschillen tussen culturen College 2. Het begin van de moderne staat H4. Middeleeuwse rijken en hun gebieden H5. De koningsmacht als centraliserend element H6. Van rijk naar staat: Lodewijk XIV en de grenzen van Frankrijk College 3. De natie aan de macht, de natie aan het woord H7. De staat als contract: de ontwikkeling van het Verlichtingspatriottisme H8. De burgerij als 'natie' en de Franse Revolutie H9. Weg met de tradities? Verzet tegen de eenheidsmoderniteit College 4. De schaduw van Napoleon en de geboorte van het nationalisme H10. Voorgeschiedenis: karakter, volksaard en cultuur H11. Herder en de cultivering van de eigen nationaliteit H12. Fichte: de natie als historisch continu feit en moreel imperatief College 5. De negentiende-eeuwse natiestaat: eenwording en eenvormigheid H13. Volkssoevereiniteit en centralisme H14. De staat en zijn cultuurpolitiek H15. 'Eenheid, recht en
More Information

Description:

Het nationalisme beheerst sinds twee eeuwen het Europese politieke denken. Het is een onderwerp waarbij iedereen zich betrokken voelt en waarover iedereen een mening heeft. Het leidt tot hevige debatten en geschillen in de samenleving. Vaak worden begrippen als "natie" en "nationalisme" daarbij in tegenstrijdige en uiteenlopende betekenissen gebruikt en met een gebrekkige kennis over de cultuurhistorische achtergronden. Joep Leerssen zet in dit hoorcollege de zaken op een rij. Wat is de oorsprong van het huidige statensysteem in Europa en in hoeverre weerspiegelt dat statensysteem onderliggende nationale identiteiten? Is de natie een politiek, cultureel of etnisch begrip? Wanneer is het nationalisme ontstaan als politiek programma en welke invloed heeft het op de Europese geschiedenis uitgeoefend? Wat kan de geschiedenis ons leren voor onze hedendaagse conflicten over burgerschap, cultuur en identiteit? Inhoud College 1. Wat is een vaderland, waar ligt het en sinds wanneer? H1. Inleiding: volk en vrijheid H2. Nationalisme: één natie per staat, één staat per natie H3. Grenzen tussen samenlevingen, verschillen tussen culturen College 2. Het begin van de moderne staat H4. Middeleeuwse rijken en hun gebieden H5. De koningsmacht als centraliserend element H6. Van rijk naar staat: Lodewijk XIV en de grenzen van Frankrijk College 3. De natie aan de macht, de natie aan het woord H7. De staat als contract: de ontwikkeling van het Verlichtingspatriottisme H8. De burgerij als 'natie' en de Franse Revolutie H9. Weg met de tradities? Verzet tegen de eenheidsmoderniteit College 4. De schaduw van Napoleon en de geboorte van het nationalisme H10. Voorgeschiedenis: karakter, volksaard en cultuur H11. Herder en de cultivering van de eigen nationaliteit H12. Fichte: de natie als historisch continu feit en moreel imperatief College 5. De negentiende-eeuwse natiestaat: eenwording en eenvormigheid H13. Volkssoevereiniteit en centralisme H14. De staat en zijn cultuurpolitiek H15. 'Eenheid, recht en

Language:

Dutch

Length:

7h 33m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

01:00


Chapter 2
Chapter 2

21:04


Chapter 3
Chapter 3

25:56


Chapter 4
Chapter 4

22:18


Chapter 5
Chapter 5

19:52


Chapter 6
Chapter 6

18:39


Chapter 7
Chapter 7

19:25


Chapter 8
Chapter 8

18:06


Chapter 9
Chapter 9

18:59


Chapter 10
Chapter 10

14:28


Chapter 11
Chapter 11

17:27


Chapter 12
Chapter 12

15:32


Chapter 13
Chapter 13

19:49


Chapter 14
Chapter 14

20:12


Chapter 15
Chapter 15

20:17


Chapter 16
Chapter 16

20:59


Chapter 17
Chapter 17

22:54


Chapter 18
Chapter 18

17:51


Chapter 19
Chapter 19

16:02


Chapter 20
Chapter 20

22:08


Chapter 21
Chapter 21

14:57


Chapter 22
Chapter 22

08:08


Chapter 23
Chapter 23

24:40


Chapter 24
Chapter 24

14:43


Chapter 25
Chapter 25

18:26