Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
Ve sv?tle Pravdy - Poselství Grálu - 1-logo

Ve sv?tle Pravdy - Poselství Grálu - 1

Abd-ru-shin

Poselství Grálu p?ináší výklad souvislostí mezi ?lov?kem a jemu neviditelným sv?tem. Prostými slovy a p?ísn? logickým sledem myšlenek vysv?tluje podstatu mnoha jev?, s nimiž se každý ve svém život? setkává. Nep?edkládá ale v?decká, filozofická nebo ezoterická vysv?tlení. Výklad se opírá o p?sobení jednotných všeobsáhlých zákon?. ?tená? tak získává jasný obraz o p?sobení Boží v?le a úloze ?lov?ka. Autor napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího ?lov?ka blíže ke zdroji všeho života, zp?t k Bohu. Poselství Grálu není základem žádného nového náboženství, nýbrž základem pro cestu jednotlivce, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Podporuje ?lov?ka v jeho nezávislém myšlení a pomáhá mu vytvo?it si vlastní úsudek. Z této p?dy m?že pak vzejít opravdové p?esv?d?ení o existenci duchovního sv?ta a samoz?ejmá pot?eba vydat se cestou vlastního zušlecht?ní. Tato cesta je prostá, jasná a vyžaduje pouze ?isté srdce. "Kdo má v sob? pevnou v?li k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám ?istotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Jemu pak bude vše ostatní p?idáno." Abd-ru-shin

Poselství Grálu p?ináší výklad souvislostí mezi ?lov?kem a jemu neviditelným sv?tem. Prostými slovy a p?ísn? logickým sledem myšlenek vysv?tluje podstatu mnoha jev?, s nimiž se každý ve svém život? setkává. Nep?edkládá ale v?decká, filozofická nebo ezoterická vysv?tlení. Výklad se opírá o p?sobení jednotných všeobsáhlých zákon?. ?tená? tak získává jasný obraz o p?sobení Boží v?le a úloze ?lov?ka. Autor napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího ?lov?ka blíže ke zdroji všeho života, zp?t k Bohu. Poselství Grálu není základem žádného nového náboženství, nýbrž základem pro cestu jednotlivce, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Podporuje ?lov?ka v jeho nezávislém myšlení a pomáhá mu vytvo?it si vlastní úsudek. Z této p?dy m?že pak vzejít opravdové p?esv?d?ení o existenci duchovního sv?ta a samoz?ejmá pot?eba vydat se cestou vlastního zušlecht?ní. Tato cesta je prostá, jasná a vyžaduje pouze ?isté srdce. "Kdo má v sob? pevnou v?li k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám ?istotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Jemu pak bude vše ostatní p?idáno." Abd-ru-shin
More Information

Description:

Poselství Grálu p?ináší výklad souvislostí mezi ?lov?kem a jemu neviditelným sv?tem. Prostými slovy a p?ísn? logickým sledem myšlenek vysv?tluje podstatu mnoha jev?, s nimiž se každý ve svém život? setkává. Nep?edkládá ale v?decká, filozofická nebo ezoterická vysv?tlení. Výklad se opírá o p?sobení jednotných všeobsáhlých zákon?. ?tená? tak získává jasný obraz o p?sobení Boží v?le a úloze ?lov?ka. Autor napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího ?lov?ka blíže ke zdroji všeho života, zp?t k Bohu. Poselství Grálu není základem žádného nového náboženství, nýbrž základem pro cestu jednotlivce, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Podporuje ?lov?ka v jeho nezávislém myšlení a pomáhá mu vytvo?it si vlastní úsudek. Z této p?dy m?že pak vzejít opravdové p?esv?d?ení o existenci duchovního sv?ta a samoz?ejmá pot?eba vydat se cestou vlastního zušlecht?ní. Tato cesta je prostá, jasná a vyžaduje pouze ?isté srdce. "Kdo má v sob? pevnou v?li k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám ?istotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Jemu pak bude vše ostatní p?idáno." Abd-ru-shin

Language:

English

Narrators:

Martin Veselý

Length:

9h 24m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

02:33


Chapter 2
Chapter 2

09:48


Chapter 3
Chapter 3

15:32


Chapter 4
Chapter 4

12:03


Chapter 5
Chapter 5

16:01


Chapter 6
Chapter 6

27:38


Chapter 7
Chapter 7

21:52


Chapter 8
Chapter 8

13:09


Chapter 9
Chapter 9

11:14


Chapter 10
Chapter 10

13:48


Chapter 11
Chapter 11

15:10


Chapter 12
Chapter 12

06:22


Chapter 13
Chapter 13

13:29


Chapter 14
Chapter 14

22:48


Chapter 15
Chapter 15

13:48


Chapter 16
Chapter 16

10:24


Chapter 17
Chapter 17

32:14


Chapter 18
Chapter 18

05:54


Chapter 19
Chapter 19

29:25


Chapter 20
Chapter 20

59:30


Chapter 21
Chapter 21

39:12


Chapter 22
Chapter 22

17:20


Chapter 23
Chapter 23

10:02


Chapter 24
Chapter 24

17:24


Chapter 25
Chapter 25

14:48


Chapter 26
Chapter 26

13:44


Chapter 27
Chapter 27

04:48


Chapter 28
Chapter 28

10:40


Chapter 29
Chapter 29

10:55


Chapter 30
Chapter 30

14:34


Chapter 31
Chapter 31

03:25


Chapter 32
Chapter 32

08:36


Chapter 33
Chapter 33

26:06


Chapter 34
Chapter 34

08:31


Chapter 35
Chapter 35

11:30