Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
Ve sv?tle Pravdy - Poselství Grálu - 3-logo

Ve sv?tle Pravdy - Poselství Grálu - 3

Abd-ru-shin

Poselství Grálu p?ináší výklad souvislostí mezi ?lov?kem a jemu neviditelným sv?tem. Prostými slovy a p?ísn? logickým sledem myšlenek vysv?tluje podstatu mnoha jev?, s nimiž se každý ve svém život? setkává. Nep?edkládá ale v?decká, filozofická nebo ezoterická vysv?tlení. Výklad se opírá o p?sobení jednotných všeobsáhlých zákon?. ?tená? tak získává jasný obraz o p?sobení Boží v?le a úloze ?lov?ka. Autor napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího ?lov?ka blíže ke zdroji všeho života, zp?t k Bohu. Poselství Grálu není základem žádného nového náboženství, nýbrž základem pro cestu jednotlivce, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Podporuje ?lov?ka v jeho nezávislém myšlení a pomáhá mu vytvo?it si vlastní úsudek. Z této p?dy m?že pak vzejít opravdové p?esv?d?ení o existenci duchovního sv?ta a samoz?ejmá pot?eba vydat se cestou vlastního zušlecht?ní. Tato cesta je prostá, jasná a vyžaduje pouze ?isté srdce. "Kdo má v sob? pevnou v?li k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám ?istotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Jemu pak bude vše ostatní p?idáno." Abd-ru-shin

Poselství Grálu p?ináší výklad souvislostí mezi ?lov?kem a jemu neviditelným sv?tem. Prostými slovy a p?ísn? logickým sledem myšlenek vysv?tluje podstatu mnoha jev?, s nimiž se každý ve svém život? setkává. Nep?edkládá ale v?decká, filozofická nebo ezoterická vysv?tlení. Výklad se opírá o p?sobení jednotných všeobsáhlých zákon?. ?tená? tak získává jasný obraz o p?sobení Boží v?le a úloze ?lov?ka. Autor napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího ?lov?ka blíže ke zdroji všeho života, zp?t k Bohu. Poselství Grálu není základem žádného nového náboženství, nýbrž základem pro cestu jednotlivce, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Podporuje ?lov?ka v jeho nezávislém myšlení a pomáhá mu vytvo?it si vlastní úsudek. Z této p?dy m?že pak vzejít opravdové p?esv?d?ení o existenci duchovního sv?ta a samoz?ejmá pot?eba vydat se cestou vlastního zušlecht?ní. Tato cesta je prostá, jasná a vyžaduje pouze ?isté srdce. "Kdo má v sob? pevnou v?li k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám ?istotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Jemu pak bude vše ostatní p?idáno." Abd-ru-shin
More Information

Description:

Poselství Grálu p?ináší výklad souvislostí mezi ?lov?kem a jemu neviditelným sv?tem. Prostými slovy a p?ísn? logickým sledem myšlenek vysv?tluje podstatu mnoha jev?, s nimiž se každý ve svém život? setkává. Nep?edkládá ale v?decká, filozofická nebo ezoterická vysv?tlení. Výklad se opírá o p?sobení jednotných všeobsáhlých zákon?. ?tená? tak získává jasný obraz o p?sobení Boží v?le a úloze ?lov?ka. Autor napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího ?lov?ka blíže ke zdroji všeho života, zp?t k Bohu. Poselství Grálu není základem žádného nového náboženství, nýbrž základem pro cestu jednotlivce, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Podporuje ?lov?ka v jeho nezávislém myšlení a pomáhá mu vytvo?it si vlastní úsudek. Z této p?dy m?že pak vzejít opravdové p?esv?d?ení o existenci duchovního sv?ta a samoz?ejmá pot?eba vydat se cestou vlastního zušlecht?ní. Tato cesta je prostá, jasná a vyžaduje pouze ?isté srdce. "Kdo má v sob? pevnou v?li k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám ?istotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Jemu pak bude vše ostatní p?idáno." Abd-ru-shin

Language:

English

Narrators:

Martin Veselý

Length:

20h 25m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

00:22


Chapter 2
Chapter 2

16:17


Chapter 3
Chapter 3

10:21


Chapter 4
Chapter 4

06:34


Chapter 5
Chapter 5

08:18


Chapter 6
Chapter 6

04:22


Chapter 7
Chapter 7

07:45


Chapter 8
Chapter 8

29:27


Chapter 9
Chapter 9

17:48


Chapter 10
Chapter 10

27:54


Chapter 11
Chapter 11

04:31


Chapter 12
Chapter 12

28:54


Chapter 13
Chapter 13

23:28


Chapter 14
Chapter 14

19:32


Chapter 15
Chapter 15

15:00


Chapter 16
Chapter 16

16:29


Chapter 17
Chapter 17

19:41


Chapter 18
Chapter 18

16:36


Chapter 19
Chapter 19

10:36


Chapter 20
Chapter 20

09:31


Chapter 21
Chapter 21

08:32


Chapter 22
Chapter 22

18:05


Chapter 23
Chapter 23

31:33


Chapter 24
Chapter 24

11:32


Chapter 25
Chapter 25

19:20


Chapter 26
Chapter 26

22:08


Chapter 27
Chapter 27

24:37


Chapter 28
Chapter 28

30:21


Chapter 29
Chapter 29

33:03


Chapter 30
Chapter 30

28:06


Chapter 31
Chapter 31

28:03


Chapter 32
Chapter 32

28:38


Chapter 33
Chapter 33

16:53


Chapter 34
Chapter 34

34:28


Chapter 35
Chapter 35

17:28


Chapter 36
Chapter 36

26:39


Chapter 37
Chapter 37

20:22


Chapter 38
Chapter 38

24:30


Chapter 39
Chapter 39

32:47


Chapter 40
Chapter 40

03:01


Chapter 41
Chapter 41

25:11


Chapter 42
Chapter 42

12:43


Chapter 43
Chapter 43

18:08


Chapter 44
Chapter 44

19:29


Chapter 45
Chapter 45

29:47


Chapter 46
Chapter 46

21:12


Chapter 47
Chapter 47

15:43


Chapter 48
Chapter 48

15:57


Chapter 49
Chapter 49

18:28


Chapter 50
Chapter 50

17:30


Chapter 51
Chapter 51

18:46


Chapter 52
Chapter 52

23:12


Chapter 53
Chapter 53

17:20


Chapter 54
Chapter 54

23:35


Chapter 55
Chapter 55

23:13


Chapter 56
Chapter 56

20:45


Chapter 57
Chapter 57

18:26


Chapter 58
Chapter 58

20:04


Chapter 59
Chapter 59

18:00


Chapter 60
Chapter 60

24:00


Chapter 61
Chapter 61

25:00


Chapter 62
Chapter 62

17:53


Chapter 63
Chapter 63

12:45


Chapter 64
Chapter 64

15:02