Zero Hour 6 - Wife of the Red-Haired Man-logo

Zero Hour 6 - Wife of the Red-Haired Man

Rod Serling

An episode from Rod Serling’s The Zero Hour radio program entitled “Wife of the Red-Haired Man” and starring Patty Duke, John Astin, Howard Duff, Harold Gould, and Benny Ruben.

An episode from Rod Serling’s The Zero Hour radio program entitled “Wife of the Red-Haired Man” and starring Patty Duke, John Astin, Howard Duff, Harold Gould, and Benny Ruben.
More Information

Description:

An episode from Rod Serling’s The Zero Hour radio program entitled “Wife of the Red-Haired Man” and starring Patty Duke, John Astin, Howard Duff, Harold Gould, and Benny Ruben.

Language:

English

Narrators:

Patty Duke, Howard Duff, John Astin

Length:

1h 44m


Chapters

Chapter 1
Chapter 1

27:40


Chapter 2
Chapter 2

25:59


Chapter 3
Chapter 3

26:15


Chapter 4
Chapter 4

24:48