More Information

Location:

Sydney, NSW

Language:

Multilingual

Contact:

SBS Radio Sydney Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585 Australia (02) 9430 2828


Episodes

Bowel cancer awareness month - ماۂ بلند بردن آگاهی دربارۂ سرطان روده

6/18/2018
More
June in Australia is bowel cancer awareness month. Fateh Sami explains the purpose and significance of the month. - جون ماۂ بلند بردن آگاهی دربارۂ سرطان روده است. همكار ما فتح سامع دربارۂ فعاليت های عمده در اين ماه و همچنان عوامل، علايم و شيوه های تداوی سرطان شديداً كشندۂ روده معلوماتی تهيه كرده كه شما را به شنيدن آن دعوت ميكنيم.

Duration:00:08:44

Special Forces witness to inquiry threatened - تهديد شدن يك عسكر شاهدی دهنده به تحقيق دربارۂ عمليات قوای آسترليا در افغانستان

6/18/2018
More
The Australian Defence Force has confirmed one of its Special Forces soldiers was threatened for giving evidence into an ongoing inquiry into its military operations in Afghanistan. Details can be heard here in Dari. - مقامات وزارت دفاع آسترليا تٲئيد كرده اند كه يك سرباز نيروی خاص اش بخاطر شاهدی دادن به تحقيقی دربارۂ عمليات نظامی آسترليا در افغانستان مورد تهديد قرار گرفته است. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:06:22

Report from Afghanistan 16 June 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ١٦ جون ٢٠١٨

6/16/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش خبرنگار ما در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:09:53

Australia's Defence culture again under fire - اانتقاد بيشتر بر نيروهای دفاع آسترليا در افغانستان بخاطر برافراشتن بيرق نازی بر موتر گزمۂ شان

6/15/2018
More
An image of Australian soldiers flying a Nazi swastika flag over their fighting vehicle in Afghanistan more than a decade ago has emerged, sparking outrage. Details can be heard hear in Dari. - يك تصوير عساكر آسترليائی در حاليكه بيرق با علامت صليب شكستۂ نازی را بيش از يك دهه قبل بر عرادۂ جنگی شان نصب كرده بود، پيدا شده و باعث خشونت و غضب فراوان گرديده است. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد

Duration:00:06:59

Report from Afghanistan 12 June 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ١٢ جون ٢٠١٨

6/12/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش خبرنگار ما در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:07:59

Australian special forces allegedly committed war crimes in Afghanistan: report - گزارشی حاوی اتهامات جنايات جنگی عليۂ سربازان نيروی خاص آسترليا حين مٲموريت شان در افغانستان

6/11/2018
More
A former special forces soldier and now Liberal MP says allegations Australia's elite soldiers may have committed war crimes in Afghanistan should be taken seriously. Details can be heard here in Dari. - يك سرباز سابق نيروهای خاص آسترليا كه اكنون عضو پارلمان فدرالی و حزب لبرال است ميگويد كه اتهامات مبنی بر اينكه ممكن عساكر نيروی خاص آسترليائی در افغانستان مرتكب جنايات جنگی شده باشند، بايد جدی گرفته شوند. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:08:28

New program for accrediting skilled refugees and call for restriction on employment visas - پروگرامی نو برای كمك در به رسميت شناختن سريع اسناد تحصيلی و سابقۂ كاری پناهندگان در آسترليا

6/11/2018
More
The federal government plans to help skilled refugees get re-qualified for jobs in Australia while a number of Coalition MPs are suggesting changes to employment visas to prevent migrants and refugees sponsored by regional employers from leaving later for metropolitan areas. Details can be heard here in Dari. - حكومت فدرالی در نظر دارد مهارتها و توانمندی كاری پناهندگان را تجديد و تقويت كند و در عين زمان روند به رسميت شناخته شدن اسناد تحصيلی و تجربوی آنها را سريع تر بسازد. همكار ما بشير احمد...

Duration:00:07:23

The Future of Part-time Work - آيندۂ كار پارت تايم يا نيمه وقت در آسترليا

6/11/2018
More
New research shows that less than half of working Australians are in full-time jobs. Creativity and flexibility are increasingly important in a job market where part-time and casual work is becoming more prevalent. Details can be heard in Dari. - تحقيقات نو نشان ميدهد كه كمتر از نصف آسترليایی ها بصورت فل تايم يا همه وقت كار ميكنند. در ماركيت امروزی كار كه بيشتر عرضه كنندۂ كارهای پارت تايم و casual يا گاه گاهی است، خلاقیت و انعطاف پذیری به طور فزاینده مهم ميباشد. تفصيلات را در اينجا شنيده...

Duration:00:08:58

Report from Afghanistan 9 June 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ٩ جون ٢٠١٨

6/9/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش خبرنگار ما در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:08:21

ipartisan support for proposed changes to foreign interference laws - پشتيبانی همۂ احزاب عمدۂ آسترليا از تغيرات پيشنهاد شده به قوانين نو ضد مداخلۂ خارجی

6/8/2018
More
A parliamentary committee has made recommendations for the federal government's proposed laws on foreign interference. Details can be heard here in Dari. - يك كميتۂ پارلمانی پيشنهاداتی را دربارۂ قوانينی كه حكومت فدرالی در نظر دارد در رابطه به مداخلۂ خارجی مورد اجرٲ قرار بدهد، ارائه كرده است. به اساس اين پيشنهادات كه از حمايت هر دو جانب عمدۂ سياسی برخوردار اند، به ژورناليستها محافظت های بيشتری در مورد احتمال تحت تعقيب قرار گرفتن شان داده خواهد شد. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:07:30

Parents alerted to register ahead of changes to childcare rebates - ضرورت ثبت نام كردن مجدد بخاطر حصول كمك دولتی در مصرف مراقبت از اطفال تحت مقررات نو

6/8/2018
More
Parents are being urged to sign up to the federal government's new childcare system or face having their payments abruptly cut from next month. Details can be heard here in Dari. - والدين ترغيب ميشوند كه در نظام نو مراقبت از اطفال حكومت فدرالی ثبت نام كنند، در غير آن تٲديات شان در اين رابطه سر از ماۂ آينده بصورت فوری قطع خواهد شد. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:07:13

Men's Health Week - هفتۂ بلند بردن آگاهی دربارۂ صحت مردان

6/8/2018
More
Men's Health Week is held from 11-17 June in Australia. Fateh Sami talks about the significance and history of this week in Dari. - هفتۂ صحت مردان از يازدهم تا هفدهم ماۂ جون در آسترليا برگزار ميشود. همكار ما فتح سامع دربارۂ پسمنظر و اهميت اين هفته معلوماتی تهيه كرده كه شما را به شنيدن آن دعوت ميكنيم.

Duration:00:08:52

Report from Afghanistan 5 June 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ٥ جون ٢٠١٨٥

6/5/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش خبرنگار ما در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:08:18

Ethnic Community Services Co-operative providing important services to vulnerable people of ethnic backgrounds - خدمات مهم برای دسته های از مردم آسيب پذير مربوط جوامع مهاجر در ايالت نيوسوت ويلز

6/4/2018
More
The Ethnic Community Services Co-operative provides some important services and activities for vulnerable people from ethnic background in NSW. A member of the organisation Mr Qahir Ali Jafari explains in Dari. - سازمان Ethnic Community Services Co-operative يك مرجع امدادی است كه برای دسته های آسيب پذير جوامع مهاجر در ايالت نيوسوت ويلز كمك ها و خدمات گوناگون را فراهم ميكند. آقای قاهر علی جعفری يك تن از كارمندان اين سازمان دربارۂ فعاليتهايش توضيحات داده كه شما را به شنيدن آن دعوت ميكنيم.

Duration:00:08:06

Victoria to expand free access to TAFE for asylum seekers - گسترش امكانات تحصيل پناهجويان در كالجهای TAFE در ايالت ويكتوريا

6/4/2018
More
The Victorian government has announced a $10 million funding package to provide free access to TAFE for people seeking asylum. Details can be heard here in Dari. - حكومت ويكتوريا فراهمی يك هزينۂ ١٠ ميليون دالری را به منظور دسترسی پناهجويان به تحصيل در كورسهای TAFE اعلان كرده است. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:06:51

How to apply for a tax file number - چگونگی درخواست دادن بخاطر گرفتن شمارۂ دوسيۂ ماليه (TFN) در آسترليا

6/4/2018
More
There are a few important issues to consider for new migrants before starting work in Australia, from applying for a job to paying tax. A Tax File Number is the one, unique link, which connects all your earnings, superannuation and taxation. Details can be heard here in Dari. - برای مهاجرين قبل از شروع كردن به كار در آسترليا چند چيزی وجود دارد كه بايد دربارۂ آنها فكر كندد. يكی از آنها گرفتن Tax File Number يا شمارۂ دوسيۂ ماليه است كه همۂ عوايد، سوپر انيويشن يا حقوق تقاعد و ماليات مردم را...

Duration:00:07:27

Report from Afghanistan 2 June 2018 - گزارش خبرنگار ما در كابل ٢ جون ٢٠١٨

6/2/2018
More
A report from our correspondent in Afghanistan - گزارش خبرنگار ما در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:07:44

Smoking down, but few targets to reduce use being met - كاهش در ميزان سگرت كشی در جهان، ولی نارسائی در نيل به هدف تعين شده از جانب ملل متحد

6/1/2018
More
Fewer people are smoking worldwide, but the World Health Organisation ((WHO)) says only one country in eight is meeting a target to reduce tobacco use significantly by 2025. Details can be heard here in Dari. - سازمان جهانی صحت ميگويد كه سگرت كشيدن در سراسر جهان كم شده ولی از هر هشت كشور جهان صرف يكی شان هدف كم كردن قابل ملاحظۂ سگرت كشی تا سال ٢٠٢٥ را كه ملل متحد تعين كرده، برآورده ميسازد. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:06:13

Multicultural youth optimistic but find discrimination an issue - يك نظرخواهی جوانان مربوط فرهنگهای متنوع آسترليا نشاندهندۂ نگرانی دربارۂ تبعيض

6/1/2018
More
The first nationwide study of young people from refugee and migrant backgrounds has revealed a conflicting picture While most report a feeling of belonging and optimism about their futures, concerns around discrimination and safety persist. Details can be heard here in Dari. - اولين مطالعۂ ملی جوانان با پيشينۂ های پناهندگی و مهاجرت يك تصوير متضادی را ارائه كرده است. در حاليكه اكثر جوانان يك احساس متعلق بودن و خوشبينی را دربارۂ آيندۂ شان ابراز كردند، ولی نگرانی ها دربارۂ تبعيض و مصوونيت هنوز...

Duration:00:08:34

Flu season and the importance of immunisation - انفلوانرا يا زكام و چگونگی جلوگيری از ابتلا به آن

6/1/2018
More
GP Dr Feda Iqbal talks about the health complications of flu and how it can be prevented particularly through immunisation. - با محترم داكتر فدا اقبال دربارۂ بيماری زكام و چگونگی جلوگيری از بتلا به آن بخصوص از طريق واكسين كردن و همچنان دربارۂ نحوۂ تداوی آن صحبتی داشتيم كه اينك شما را به شنيدن آن د عوت ميكنيم.

Duration:00:09:52