SBS Dari-logo

SBS Dari

SBS (Australia)

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Dari-speaking Australians. - اخبار و گزارشھاى بى طرفانۀ كە شما را بە زندگى در آسترليا و آسترليائى ھاى درى زبان مرتبط ميسازد.

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Dari-speaking Australians. - اخبار و گزارشھاى بى طرفانۀ كە شما را بە زندگى در آسترليا و آسترليائى ھاى درى زبان مرتبط ميسازد.

Location:

Sydney, NSW

Description:

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Dari-speaking Australians. - اخبار و گزارشھاى بى طرفانۀ كە شما را بە زندگى در آسترليا و آسترليائى ھاى درى زبان مرتبط ميسازد.

Language:

Multilingual

Contact:

SBS Radio Sydney Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585 Australia (02) 9430 2828


Episodes

خبرنگار ما در کابل: مقامات دولتى و گروۀ طالبان يكديگر شانرا مسۇل حملۀ خونين در ھلمند ميدانند

6/30/2020
گزارش كامل خبرنگار ما در كابل بشمول اوضاع امنيتى٬ و تحولات مهم ديگر در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:06:20

کرونا در آسترالیا: از ٦٤ مورد تازه در ویکتوریا تا بسته ماندن مرزهای کوینزلند و ساوت آسترالیا

6/30/2020
همزمان با شناسایی ٦٤ مورد تازه کووید-۱٩ در یک شبانه‌روز گذشته در ویکتوریا، کوینزلند و ساوت آسترالیا از لغو برنامه بازگشایی مرزهای شان به روی ویکتوریایی‌ها خبر دادند. تازه‌ترین خبرهای مرتبط به ویروس کرونا در آسترالیا را این‌جا بشنوید.

Duration:00:07:08

سرطان رودە، دومين بيمارى سرطانى عامل بيشترين ميزان مرگ و مير در آسترليا

6/29/2020
در ماۀ جون كارزارى بخاطر بلند بردن آگاھى دربارۀ سرطان رودە كە از كشندە ترين انواع بيماريھاى سرطانى در آسترلياست، راە اندازى ميشود. ھمكار ما فتح سامع دربارۀ اين سرطان معلوماتى تھيە كردە كە شما را بە شنيدن آن دعوت ميكنيم.

Duration:00:07:16

خبرنگار ما در کابل: تأسيس پوستە ھاى تلاشى طالبان بخصوص در نزديك كابل باعث نگرانى شدە است

6/27/2020
گزارش كامل خبرنگار ما در كابل بشمول اوضاع امنيتى٬ و تحولات مهم ديگر در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:07:45

نظرى گذرائى بە چند تحول عمدۀ تازە در ارتباط بە ويروس كرونا

6/26/2020
سازمان جھانى صحت اميدوار استكە واكسينى براى كوويد ۱۹ در ظرف يك سال آيندە آمادە خواھد شد، ولى در عين زمان ھوشدار دادە كە بدتر شدن وضعيت ابتلا بە اين ويروس در سطح جھانى ادامە دارد. تفصيلات را در اينجا بشنويد.

Duration:00:06:06

اگر حین همه‌گیری ویزه تان لغو شود، چه کار باید بکنید؟

6/26/2020
اگر ویزه شما حین همه‌گیری ویروس کرونا لغو شده باشد، عدم دریافت مشاوره فوری حقوقی می‌تواند شانس اقامت قانونی شما در آسترالیا را به خطر بیاندازد.

Duration:00:08:04

دو افغان آسترالیایی در میان برندگان جوایز سالانه بشردوستانه نیوساوت‌ولز

6/25/2020
سید گلبهار کریمی و ناز شریفی، دو تن از افغان‌های ساکن سیدنی هستند که برنده دوتا از جوایز سالانه بشردوستانۀ مرکز خدمات درمانی و توانبخشی بازماندگان شکنجه و ترومای نیوساوت‌ولز و شورای پناهندگان آسترالیا شناخته شدند.

Duration:00:07:54

خبرنگار ما در کابل: وزارت صحت عامە بە ارائۀ معلومات متناقض در ارتباط بە چگونگى وضعيت شيوع ويروس كرونا متھم شدە

6/23/2020
گزارش كامل خبرنگار ما در كابل بشمول اوضاع امنيتى٬ و تحولات مهم ديگر در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:06:28

کرونا در آسترالیا: از ثبت ۱٧ مورد تازه در ویکتوریا تا تعلیق بازگشایی مرزهای ایالتی

6/22/2020
همزمان با ادامه آمار دو رقمی مبتلایان کووید-۱٩ و میزان بالای گردش اجتماعی ویروس در ویکتوریا، برخی از ایالت‌ها از تعلیق برنامه بازگشایی مرزهای خود به روی ویکتوریایی‌ها خبر داده‌اند. تازه‌ترین خبرهای مرتبط به ویروس کرونا در آسترالیا را این‌جا بشنوید.

Duration:00:07:32

پژوهش: اکثر مهاجران افغان در ادلاید با سیستم غذایی آسترالیا آشنا نیستند

6/22/2020
یافته‌های یک پژوهش بر روی تجربه‌ها و ناامنی غذایی مهاجران و پناهندگان نشان می‌دهند اکثر پناهندگان و مهاجران افغان در شهر ادلاید ایالت ساوت آسترالیا با سیستم غذایی و تغذیه در آسترالیا ناآشنا هستند.

Duration:00:09:22

روز بين المللى حمايت از قربانيان شكنجە: ھدف، اھميت و پسمنظر

6/21/2020
جمىە ۲۶ جون مصادف است بە روز بين المللى حمايت از قربانيان شكنجە كە ھر سال از جانب سامازن ملل متحد، عمدتاً بخاطر روشنى انداختن بر آسيب جسمانى و روانى ناشى از شكنجە و ترغيب قدرتھاى جھان و عموم مردم بە خوددارى از اين عمل غيرانسانى برگزار ميشود. ھمكار ما فتح سامع در اين مورد معلوماتى جالبى تھيە كردە كە شما را بە شنيدن آن دعوت ميكنيم.

Duration:00:08:15

خبرنگار ما در کابل: ميزان ابتلا شدن بە ويروس كرونا و شمار مرگھاى ناشى از آن بسيار بيشتر از ارقام رسمى است.

6/20/2020
گزارش كامل خبرنگار ما در كابل بشمول اوضاع امنيتى٬ و تحولات مهم ديگر در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:07:22

طرح سازمان جھانى صحت براى حصول دو ميليار دوز واكسين كوويد ۱۹

6/19/2020
سازمان جھانى صحت ميگويد اميدوار است تا پايان سال آيندە دو ميليار دوز واكسين كوويد ۱۹ را در اختيار داشتە باشد. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.

Duration:00:06:47

افزايش موارد يك بيمارى نادر اختلال خونى در آسترليا

6/19/2020
از زوجھاى که قصد دارند اولاد دار شوند، خواسته می شود که آزمايش معلوم كردن یک اختلال خونی نادرى را انجام دھند که می تواند باعث درد دايمى و کم خونی براى فرزندان آيندۀ شان شود. تفصيلات را در اينجا بخوانيد.

Duration:00:05:29

به مناسبت روز جهانی پناهندگان: پناهنده کیست، مهاجرت چیست؟

6/18/2020
نصیراحمد حیدرزی، مسئول پیشین ارتباطات عامه و روابط حکومتی سازمان جهانی مهاجرت در افغانستان در مورد مهاجرت، پناهندگی و چرایی برگزاری روز جهانی پناهندگان توضیح می‌دهد.

Duration:00:08:13

خبرنگار ما در کابل: احتمال دارد تاريخ برگزارى مذاكرات صلح بە زودى بە دنبال آزادى آخرين دستۀ طالبان اعلان گردد.

6/16/2020
گزارش كامل خبرنگار ما در كابل بشمول اوضاع امنيتى٬ و تحولات مهم ديگر در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

Duration:00:06:20

کرونا در آسترالیا: برای پایان دادن به قرنطینه مسافران در هوتل خیلی زود است

6/15/2020
همزمان با اعلام آمادگی ایالت‌ها و قلمروها برای کاهش بیشتر محدودیت‌ها، حکومت نیو ساوت ولز می‌گوید برای پایان دادن به قرنطینه اجباری مسافران تازه برگشته از خارج در هوتل هنوز خیلی زود است. تازه‌ترین خبرهای مرتبط به کووید-۱٩ در آسترالیا را این‌جا بشنوید.

Duration:00:07:48

نگرانى ھا بخاطر ميزان بلند بدرفتارى با مردم بزرگسال در آسترليا

6/15/2020
تحقیقات انستيتيوت مطالعات خانواده آسترالیا نشان می دهد که بیشتر بد سلوكى ها با سالمندان بە طريقە ھاى گوناگون توسط اعضای خانواده، بخصوص فرزندان بالغ شان انجام شده است. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.

Duration:00:08:02

برگزارى ھفتۀ پناھندگان در آسترليا

6/14/2020
برگزارى ھفتۀ مھاجرين بمنظور تقويت حمايت از داعيۀ پناھندگان و پناھجويان و بلند بردن آگاھى عامە دربارۀ مخمصە و مشكلاتى كە آنھا متحمل ميشوند، از روز يكشنبە آغاز شدە كە تا روز شنبۀ آيندە ادامە خواھد يافت. ھمكار ما فتح سامع دربارۀ اين موضوع معلوماتى تھيە كردە كە اينك شما را بە شنيدن آنھا دعوت ميكنيم.

Duration:00:08:03

محصلین خارجي ممکن ماه آینده اجازه بازگشت به استرالیا را داشته باشند

6/14/2020
سکات موریسن صدراعظم استرالیا می گوید، دولت فدرالي استرالیا درحال برنامه ریزي با ایالت ها و قلمروهای این کشور است تا برخی از محصلین خارجی بتوانند به استرالیا بر گردند.تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.

Duration:00:04:36