Rozhovory pod strechou-logo

Rozhovory pod strechou

Business & Economics Podcasts

JCMM je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Naším cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji.

JCMM je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Naším cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji.

Location:

Czech Republic

Description:

JCMM je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Naším cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji.

Language:

Czech


Episodes

Sofia Križan

12/22/2020
Česká centra jsou součástí programu Stipendií pro zahraniční studenty vysokých škol. Cílem je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, mimo jiné. Více nám přiblíží Sofia Križan – od roku 2019 je lektorkou Českého centra v Iževsku a pracuje se studenty, jejichž zájmem je vzdělávat se v budoucnu na některé z brněnských vysokých škol.

Duration:00:13:05

Alexandra Alvarová: Od studené války k válce informační — proč mají dezinformace potenciál zabíjet

12/13/2020
Alexandra Alvarová je specialistkou v oblasti politického marketingu a propagandy. Od roku 1995 publikuje populární i odborné články na téma teorie médií, v posledních letech především studie zaměřené na účinnost online-manipulace a politické propagandy v minulosti i v současnosti. V téže oblasti je i vyhledávanou lektorkou a autorkou populárních přednášek pro veřejnost. V JCMM hovořila se studenty v rámci T-exkurze na téma Informační válka — proč mají dezinformace potenciál zabíjet.

Duration:01:54:50

PODPORA NADANÝCH: Úskalí a chyby při identifikaci nadaných dětí - Šárka Portešová

10/29/2020
• Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., FSS MU, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny • V přednášce se zamýšlíme nad tím, proč je v České republice tak málo identifikovaných nadaných dětí, ukazujeme, které typy nadaných žáků nám ve vzdělávacím systému nejčastěji chybí a popisujeme konkrétní kroky, jak chceme pomoci tuto nepříznivou situaci řešit. Materiál a záznamy příspěvků byly vytvořeny v rámci projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) v aktivitě Podpora vzdělávání nadaných...

Duration:00:39:04

PODPORA NADANÝCH: Zapojte se do nového projektu - tým JCMM

10/22/2020
• Mgr. Martin Majcík, JCMM, Koordinace projektových aktivit • Mgr. Eliška Sobotková, JCMM, Poradenské centrum a klub pro nadané • Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová, JCMM, Vzdělávací aktivity pro učitele • Ing. Jana Musilová, JCMM, Rozvojové aktivity pro nadané žáky • Mgr. Ondřej Straka, JCMM, Plošné testování ve školách • V aktivitě projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177), která je realizována ve spolupráci s JmK, si klademe za cíl podpořit rozvoj nadaných žáků. Důraz je kladen...

Duration:00:04:16

PODPORA NADANÝCH: JCMM, aktivity a programy pro podporu nadání - Miloš Šifalda

10/15/2020
• RNDr. Miloš Šifalda, JCMM, ředitel • JCMM je organizace zaměřená na podporu talentovaných lidí, ať již jde o žáky, studenty nebo vědce. Hlavním cílem JCMM je, aby lidé, kteří posouvají svět kolem nás kupředu, měli vše, co pro svůj rozvoj potřebují. Příspěvek ukazuje ucelený systém programů, které tomuto cíli slouží. Navštivte nás a zapojte se. www.jcmm.cz Materiál a záznamy příspěvků byly vytvořeny v rámci projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) v aktivitě Podpora...

Duration:00:16:39

PODPORA NADNÝCH: Program podpory nadaných studentů v JmK - Lucien Rozprým

10/8/2020
• Mgr. Lucien Rozprým, Odbor školství JmK, hlavní manažer projektu iKAP JMK II, • Anotace: Žáci jihomoravských škol dosahují skvělých výsledků v celostátních i mezinárodních kolech prestižních vědomostních olympiád. Systém podpory je postupně budovaný a zdokonalovaný již od roku 2003. Podívejte se, co nového Jihomoravský kraj chystá a jak propracovaný systém funguje. Materiál a záznamy příspěvků byly vytvořeny v rámci projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) v aktivitě...

Duration:00:14:18

Adam Křivka

10/7/2020
O životě ve Vesmíru a neznámých civilizacích, o cestě na Kalifornský technologický institut s Adamem Křivkou, který úspěšně absolvoval mezinárodní soutěž Intel ISEF. Poslechněte si podcast s absolventem brněnského gymnázia a jedním z vybraných nadaných studentů stipendijního programu PPNS.

Duration:00:17:59

PODPORA NADANÝCH: Bez kraje to nejde - Jan Vitula

10/1/2020
• Ing. Jan Vitula, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a školství • Jihomoravský kraj startuje projekt, který nadané děti dokáže nalézt a pracovat s nimi v rámci celého kraje. Materiál a záznamy příspěvků byly vytvořeny v rámci projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) v aktivitě Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji.

Duration:00:05:42

Jan Obořil

10/1/2020
Důležitá role rodičů je nechat dítěti prostor a podpořit jej, aby se mohlo potkávat se správnými lidmi a bylo otevřeno novým možnostem. Když chce člověk být v něčem dobrý, musí být aktivní a snažit se využít každou příležitost,“ říká absolvent brněnského gymnázia Jan Obořil. Účastník stipendijního programu PPNS patří přitom opakovaně mezi nejúspěšnější soutěžící Mezinárodní chemické olympiády. Zájem o chemii jej přivedl k rozhodnutí studovat tento obor mezi nejlepšími. Už letos míří na...

Duration:00:12:45

Adriana Pavlu

8/10/2020
Chtěli byste si pohrát se skalpelem nebo odhalit důvody velkých katastrof? Zajímají Vás základy robotiky? Chcete zkusit ovládat metody pro izolaci DNA, anebo software pro modelování chemických reakcí ve 3D? Zaregistrujte se do T-exkurzí. Manažerkou jednoho z projektů JCMM je Adriana Pavlů, která tvrdí, že zkušenost je nejlepší učitelkou. 12 let se věnuje projektům s nadanými studenty a nyní je tvůrcem atraktivních T-exkurzí.

Duration:00:14:54

Ilona Staňková

7/29/2020
Propojuje školy s firemním světem a využívá zkušenosti získané z mnohaleté práce pro Svaz průmyslu a dopravy ČR. Ilona Staňková je specialistou dalšího vzdělávání, jejím životním krédem je dotáhnout věci až do konce. V JCMM podporuje střední školy, které hledají firmy, jež rády přivítají pedagogy a žáky základních a středních škol. Proč? Aby jim umožnily zažít reálnou atmosféru výrobního procesu.

Duration:00:14:26

Miloš Šifalda

5/6/2020
O příchodu zahraničních vědců do JMK v programu Somopro, o lektorátech českého jazyka v zahraničí nebo spolupráci s brněnskými univerzitami hovoří RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM, z. s. p. o. Jeho profesní kroky směřovaly od aplikovaného výzkumu, přes školství, politiku, až po významné pozice ve vedení Jihomoravského kraje. Dnes vede rozmanitý tým – koordinuje krajské i mezinárodní projekty pro nadané vědce, studenty vysokých i středních škol i projekty zaměřené na pedagogy a jejich práci...

Duration:00:21:46

Monika Školová

4/21/2020
Monika Školová vystudovala učitelství angličtiny a matematiky pro střední školy na Masarykově univerzitě. Vyučovala na několika středních školách, na soukromé vysoké škole i v jazykové agentuře. Nyní naplno žije matematikou. Pracuje jako odborný konzultant JCMM projektu PolyGram. Jeho cílem je podporovat rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti.

Duration:00:20:42

Dana Sklenarova

4/15/2020
Dana Sklenářová se zabývá vzděláváním pedagogů, kteří se na jihomoravských školách věnují kariérovému poradenství. Využívá přitom svých zkušeností z pedagogické a lektorské práce, HR a služeb celoživotního poradenství. S pedagogy se mimo jiné potkává proto, aby společně rozvíjeli téma kariérového poradenství. Mají kariéroví poradci jednoduchou úlohu? Dostávají odpovídající podporu na svých školách?

Duration:00:13:07

Dana Sklenarova

4/8/2020
Dana Sklenářová se zabývá vzděláváním pedagogů, kteří se na jihomoravských školách věnují kariérovému poradenství. Využívá přitom svých zkušeností z pedagogické a lektorské práce, HR a služeb celoživotního poradenství. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Absolvovala výcvik v koučování nebo v poradenství a stovky hodin rozvojových aktivit tuzemských i mezinárodních. S pedagogy se mimo jiné potkává...

Duration:00:20:42

Tomas Perutka

3/23/2020
Chtěl jsem toho vědět víc, ono je vždycky mnohem víc, co vědět, zvlášť v matematice“, říká Tomáš Perutka. Studuje druhým rokem obecnou matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a patří mezi vybrané studenty ve stipendijním programu JCMM, zaměřeném na nadané studenty. V matematice jej oslovila teorie čísel, teorie kategorií a algebraická topologie. Od matematiky odpočívá další matematikou. Je součástí brněnské skupiny číselných teoretiků, 2x vyhrál celostátní kolo SOČ v oboru...

Duration:00:14:32

Jana Musilova

3/17/2020
Jana dostala příležitost pracovat s motivovanými studenty a pedagogy. Stála u zrodu takových projektů jako je Science Slam Masarykovy univerzity či MjUni – dětská univerzita Masarykovy univerzity. Absolventka Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se nyní věnuje v organizaci JCMM projektu Brno Ph.D. Talent. Má ráda lidi, jejich nápady, motivaci k práci a jejich nadšení z toho, co dělají.

Duration:00:14:57