David Maasbach Podcast-logo

David Maasbach Podcast

Christian Contemporary >

More Information

Location:

Netherlands

Twitter:

@maasbach

Language:

Dutch


Episodes

De Nieuwe geboorte

10/9/2018
More
Op een zekere dag komt iemand van de Hoge Raad, genaamd Nicodemus, bij Jezus. Jezus legt hem uit dat om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan, een mens wederomgeboren moet zijn. Maar waarom moet een christen zich laten dopen door onderdompeling?

Duration:00:26:29

Wat je niet hoort en ziet kan je ook niet beïnvloeden

10/2/2018
More
De Bijbel spreekt over tien verspieders die het het land moesten verkennen dat God het volk van Israël beloofd had. Zij moesten verslag uitbrengen en zagen het als onmogelijk om het land in te kunnen nemen… Behalve Jozua en Kaleb! Zij lieten zich niet beïnvloeden door de negatieve gedachten van de andere verspieders. Laten wij net als Jozua en Kaleb positief denken!

Duration:00:39:13

Mozes en het volk van Israël

9/20/2018
More
God zorgde voor Zijn volk in de woestijn maar het volk beklaagde zich steeds opnieuw bij Mozes. Hierdoor werd God toornig, terwijl Hij klaarstond om Zijn volk het beloofde land binnen te leiden. Door hun ongeloof mochten zij het beloofde land niet binnengaan, behalve twee.

Duration:00:37:30

Jozef en zijn broers

9/4/2018
More
Het moment brak aan dat Jozef zijn broers weer ontmoette. Jozef moet hiernaar uitgezien hebben. Alles wat er in het leven van Jozef en zijn broers was gebeurd, gebeurde met de toelating van God. God had een plan voor het volk van Israël en bracht het door hun leven heen in vervulling.

Duration:00:44:39

Jakob en Jozef

8/28/2018
More
Jakob en Rachel kregen een zoon, Jozef. Door Jozefs hele leven heen kun je zien dat God met hem was. Alles wat er in zijn leven gebeurde, hielp mee om Jozef te verhogen. Zo zal het ook zijn in jouw leven. Als je God liefhebt, dan zal God alles laten meewerken ten goede, want God heeft een plan voor al Zijn kinderen.

Duration:00:49:02

Jakob en Esau

8/21/2018
More
'Jakob en Esau': Isaak en Rebekka kregen een tweeling, Esau en Jakob. Esau werd als eerste geboren en had het eerstgeboorterecht. Toen Isaak oud was, besloot hij om Esau de zegen te geven, maar Jakob ontving de zegen door een list. Een list die scheiding bracht tussen de broers en zo twee vijandige volken voortbracht.

Duration:00:42:56

Isaak en Rebekka

8/14/2018
More
'Isaak en Rebekka': Isaak was een man van God, net als zijn vader Abraham. Abraham wilde een goede vrouw voor zijn zoon. Daarom gaf hij zijn knecht de opdracht om een vrouw voor Isaak te vinden. Zijn knecht bad dat hij de vrouw voor Isaak zou vinden die God voor hem had. Vandaag moeten ook wij de partner vinden die God voor ons heeft. Het huwelijk van Isaak en Rebekka is een rolmodel waaruit wij veel lessen kunnen leren.

Duration:00:38:26

Abraham en Isaak

8/8/2018
More
od vroeg Abraham, zijn enige zoon waar de belofte van God op rustte om een groot volk te worden, te offeren. Waarom vroeg God hem dit? God wilde dat Abraham de kracht van het geloof zou zien als hij datgene zou offeren wat de Here hem vroeg. En omdat hij gehoorzaam was en God vertrouwde, kon God hem en zijn hele nageslacht zegenen! Hoe ver ben jij bereid te gaan?

Duration:00:35:46

Abraham en Lot

7/24/2018
More
'Sta op, houd stand en wees trouw' Het moment kwam dat Abraham en Lot land uit moesten kiezen om te wonen, Lot koos zelf. Abraham bleef in Kanaän, de plaats die God hem gewezen had. Abraham hield stand. Hij bleef op de plek waar God hem geplaatst had. En God zegende hem! Laat deze boodschap je bemoedigen om te blijven op de plaats waar God je gesteld heeft. Wees trouw en houd stand!

Duration:00:40:46

Jezus wil jou genezen

7/11/2018
More
De Bijbel vertelt ons dat de ziekte kwam toen de zonde intrede deed in de wereld. Word je geconfronteerd met ziekte? Wees dan niet bang, houd vast aan je geloof in Jezus Christus en Zijn beloftes, Hij je niet zal verlaten! Jezus zegt dat de duivel alleen komt om te doden en te vernietigen. Maar Jezus is gekomen om leven en overvloed te geven!

Duration:00:44:35

Ik en mijn huis wij zullen de Here dienen

7/4/2018
More
God sloot een verbond met Jozua, die Mozes opvolgde als leider van Zijn volk. Als Jozua God volkomen gehoorzaamde, zou hij succesvol zijn. Niemand kon Jozua tegenhouden om het land in bezit te nemen. “Wees sterk en moedig”, zei God tegen Jozua. Hij zegt dit vandaag ook tegen jou en mij die verwikkeld zijn in de strijd tussen God - die elke mensenziel wil redden - en de boze, die elk mens kapot wil maken! Het is tijd dat Gods kinderen stoppen concessies te doen en Hem met het zwaard van de...

Duration:00:51:26

Al die afgoden in Nederland storen mij!

6/27/2018
More
Er zijn vandaag de dag een hoop zaken die men als afgod dient. Het heeft te maken met hoe men vandaag leeft. Waar komt dit vandaan en zijn we werkelijk zo vrij als we denken? Laten wij als Gods kinderen in vuur en vlam staan, onze stand innemen aangaande Gods Woord, Zijn wetten, principes en regels.

Duration:00:36:33

Plotseling

5/30/2018
More
Er komt een dag, dan zullen allen die in Christus gestorven zijn en zij die in Hem leven, in een oogwenk opgenomen worden en rondom Zijn troon staan. Elke dag kan de dag zijn dat Hij terugkomt. Ben jij gereed voor de dag dat Jezus terugkomt?

Duration:00:35:17

De basis van een goede verhouding met God

5/16/2018
More
Een belangrijke basis in de opvoeding van kinderen is een goede verhouding met God. Deze geestelijke erfenis geef je door aan je kinderen, maar waarom is die geestelijke erfenis zo belangrijk? Ook deelt David Maasbach een persoonlijk hoofdstuk uit zijn leven.

Duration:00:54:18

Jezus, bron van alle leven

5/8/2018
More
De Bijbel zegt dat iedereen zal sterven, maar het belangrijkste is: ben je behouden? Jezus heeft je het eeuwige leven belooft als je in Hem gelooft. Je zal dan niet sterven tot in de eeuwigheid maar met Hem leven want Hij ís het leven.

Duration:00:30:28

Verwacht een wonder

5/3/2018
More
De Bijbel zegt in het boek van Mattheüs: “Bidt, en u zult ontvangen.” Dit is een belofte die God gegeven heeft, en schept verwachting. God is niet veranderd en doet vandaag nog steeds wonderen! Daar waar geen verwachting of geloof is, kan God geen wonderen doen. Als je bent begonnen met bidden, stop dan niet met verwachten. Blijf vandaag een wonder van God verwachten!

Duration:00:43:09

Genezing in het licht van de Bijbel

4/26/2018
More
Heb je weleens het gevoel dat je bidt, maar dat het lijkt of je gebed onbeantwoord blijft? God hoort je geroep! Maar het is de zonde die ons gescheiden houdt. Jezus kwam voor jou om je te genezen, te bevrijden, en te redden!

Duration:00:39:22

Gods onveranderlijkheid

4/17/2018
More
De Bijbel zegt dat God niet is verandert, God niet gaat veranderen, en dat God nooit zál veranderen. God is vóór jou en wil altijd jouw situatie veranderen zodat het beter met je gaat. Omdat God altijd alles wil veranderen zodat het goed met je gaat, maar Zélf onveranderlijk is, is Hij de onveranderlijke Veranderaar!

Duration:00:39:33

Ik heb Hem gezien

4/16/2018
More
Maria, Salomé en Maria Magdalena gingen naar het graf waar Jezus in gelegd was. Eenmaal aangekomen zien ze dat de steen is weggerold. Verschillenden hebben Jezus gezien na Zijn opstanding. Maar Jezus zegt: “Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven.”

Duration:00:28:59

Gods gerechtigheid

4/16/2018
More
De Bijbel zegt dat Gods Koninkrijk gefundeerd is op gerechtigheid. Gods rechtvaardigheid eist gerechtigheid. Er moet een prijs betaald worden voor gerechtigheid, en die prijs is door Jezus Christus betaald aan het kruis waardoor wij nu in vrede kunnen leven met God.

Duration:00:42:05