AWR Nepali - Sabbath School-logo

AWR Nepali - Sabbath School

Adventist World Radio

Daily Daily Sabbath School programs in Nepali about spiritual life.

Daily Daily Sabbath School programs in Nepali about spiritual life.
More Information

Location:

Katmandu, United States

Description:

Daily Daily Sabbath School programs in Nepali about spiritual life.

Twitter:

@awrweb

Language:

Nepali

Contact:

AWR Asia/Pacific Ruko Palm Spring, Blok A-4 #6-8, Batam Center 29461, Batam Indonesia (62) 778-460318


Episodes

The First Church Leaders प्रथम चर्चका अगुवाहरु

12/1/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:02:09

Paul in Rome, Finally अन्तमा पावल रोम पुग्छन

9/26/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Pr Umesh Pokharel, Studio Works : Rajesh Hada

Duration:00:03:04

In Malta माल्टाको टापुमा

9/25/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Pr Umesh Pokharel, Studio Works : Rajesh Hada

Duration:00:04:14

The Shipwreck जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ

9/24/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Pr Umesh Pokharel, Studio Works : Rajesh Hada

Duration:00:02:25

Sailing to Rome समुद्रको यात्रा गर्दै पावल रोमतिर लाग्छन

9/23/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Pr Umesh Pokharel, Studio Works : Rajesh Hada

Duration:00:05:31

Journey to Rome पावलको रोमतर्फको यात्रा

9/22/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:04

Conclusion of Confinement in Caesarea कैसरियामा बन्दी संक्षेपमा

9/21/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:02:46

Paul Before the Leaders देशका शासक तथा अगुवाहरुसामु पावल

9/20/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:36

Paul’s Defense पावल आफनो पक्षमा वकालत गर्दछन्

9/19/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:34

Before Agrippa राजा अग्रिपाको सामु पावल

9/18/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:33

Before Festus फेस्टुसको सामु पाबल

9/17/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:46

Before Felix बडा हाकिम फेलिक्सको सामु पावल

9/16/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:54

Confinement in Caesarea कैसरियामा बन्दी

9/15/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Pr Umesh Pokharel, Studio Works : Rajesh Hada

Duration:00:02:18

Conclusion of Arrest in Jerusalem पावललाई यरुशेलेममा पक्राउ गरिन्छ संक्षेपमा

9/14/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Pr Umesh Pokharel, Studio Works : Rajesh Hada

Duration:00:02:34

Transfer to Caesarea पावललाई कैसरियामा सारिन्छ

9/13/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Pr Umesh Pokharel, Studio Works : Rajesh Hada

Duration:00:03:16

Before the Sanhedrin यहूदी धर्मगुरुहरुको परिषद् सानहिड्रनको सामु पावल

9/12/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Pr Umesh Pokharel, Studio Works : Rajesh Hada

Duration:00:03:44

Before the Crowd हुललाई पावलले सम्वोधन गर्छन

9/11/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Pr Umesh Pokharel, Studio Works : Rajesh Hada

Duration:00:02:33

Riot in the Temple मन्दिरमा हुलदङ्गा

9/10/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Pr Umesh Pokharel, Studio Works : Rajesh Hada

Duration:00:02:10

Meeting the Jerusalem Leaders यरुशेलेममा अगुवाहरुसँगको भेटघाट

9/9/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Pr Umesh Pokharel, Studio Works : Rajesh Hada

Duration:00:04:58

Paul Arrest in Jerusalem पावललाई यरुशेलेममा पक्राउ गरिन्छ

9/8/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:02:23