AWR Oromo-logo

AWR Oromo

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality in Oromo language for Ethiopia, Kenya & Somalia.

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality in Oromo language for Ethiopia, Kenya & Somalia.
More Information

Location:

Addis Ababa, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality in Oromo language for Ethiopia, Kenya & Somalia.

Twitter:

@awrweb

Language:

Multilingual

Contact:

AWR Africa 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

SAGANTAA DHUGABA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

7/6/2019
More
MUXANNOO JIREYNAA, DUBBII SAGALEE WAAQAYYOO

Duration:00:28:52

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/23/2018
More
ORMAD_AWRX_20180923_1

Duration:00:28:58

SAGANTAA DHUGABA'UMSAA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/22/2018
More
MUXANNOO JIREEYNAA, DUBBII SAGALEE WAAQAYYOO

Duration:00:28:47

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/21/2018
More
HOJII ERGAMOOTAA KUTAA 12FFAA

Duration:00:29:03

SAGANTAA DARGAGGOOTAA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/20/2018
More
DARGAGGOOTA, SAGALEE DUBBII WAAQAYYOO

Duration:00:29:17

SAGANTAA MACAAFNI QULQULLUUN MAAL JEDHA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/19/2018
More
GAAFFII DHAGEFATTOOTAAF DEBII KENNAMMEE

Duration:00:28:45

SAGANTAA ILAAFI ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/18/2018
More
ILAAFI ILAAMEE , SAGALEE DUBBII WAAQAYYOO

Duration:00:29:10

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/17/2018
More
MARII MAATII , DUBBII SAGALEE WAAQAYYOO

Duration:00:29:00

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/16/2018
More
FILANNOO FAARFANNAA

Duration:00:29:29

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/14/2018
More
HOJII ERGAMOOTAA KUTAA 11FFAA

Duration:00:28:50

SAGANTAA FAYYAA FI LALLABAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/13/2018
More
DHUKUBA TIRUU, SAGALEE DUBBII WAAQAYYOO

Duration:00:29:15

SAGANTAA MACAAFNI QULQULLUUN MAAL JEDA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/12/2018
More
GAFFII DHAGEFATTOOTAAF DEBII KENNAMEE

Duration:00:29:24

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/11/2018
More
QORANNOO MACAAFA YOOHAANNIS

Duration:00:28:55

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/10/2018
More
GOORSA MAATII, SAGALEE DUBBII WAAQAYYOO

Duration:00:28:39

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/9/2018
More
FILANNOO FAARFANNAA

Duration:00:29:00

SAGANTAA DHUGABA'UMSAA FI LALLABA SGALEE WAAQAYYOO

9/8/2018
More
MUXANNOO JIREENYAA FI DUBBII SAGALEE WAAQAYYOO

Duration:00:29:02

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/7/2018
More
HOJII ERGAMOOTAA KUTAA 10FFAA

Duration:00:28:49

SAGANTAA DARGAGGPOOTAA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/6/2018
More
WALALOO FI DUBBII SAGALEE WAAQAYYOO

Duration:00:28:51

SAGANTAA MACAAFNI QULQULLUUN MAAL JEDA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

9/5/2018
More
GAFFII DHAGEFATTOOTAAF DEBII KENNAMEE

Duration:00:29:24