BIRMADUU PODCAST-logo

BIRMADUU PODCAST

Christian Talk


Location:

United States

Language:

English

Contact:

6572017327


Episodes

Wanda Na Dura Jiru Duwwaatti Haa Hiixannu

8/26/2018
Ergaa Wangeelaa, Lb. Dr. Gammachuu Olanaan qophaa'e . “Obboloota ko ani akka nama harka isaa keessa isa galfatetti of hin lakkaa’u. Hata’u iyyuu male. Waan tokko nan godha; wanta na booddetti hafe yaaduu dhiisee; wanta na dura jirutti nan hiixadha.” Fipl. 3:13

Duration:00:25:50

Raawwii Akeeka Waqayyoo

8/4/2018
Barsiisa Wangeelaa seenaa Ruth irratti hundaa'e. Lb. Gemechu Olanaan kan qoophaa'e. | Bible lesson based on the history of Ruth.

Duration:00:34:48

Jireenya fi Hoogansa Ogummaa Sodaa Waaqayyon Masakamu

6/27/2018
Ergaa Wangeelaa Waa'ee jireenyaa Hoogansaa kan Ogumaa Sodaa Waaqayyoon Masakamu. Lb. Gammachuu Olaanaan kan qophaa'e. 1Sam. 13 -16

Duration:00:34:32

Hiikaa Jireenyaa

5/12/2018
Lb. Gammachuu Olanaan kan qophaa'ee, ergaa Wangeelaa Hiikaa Jireenyaa kan Ilaaluu, Luq. 22:24-29 kan hundaa'ee.

Duration:00:27:16

Ijaarsa Haraa Kan Mulata Waqayoo irratti Hundaa'e

5/6/2018
Barsiisa Sagalee Waaqayyoo waa'ee Ijaarsa haaraa, seenaa Nahimiyaa irratti Kan hundaa'ee. Lb. Dr. Gammachuu Olaanaan kan qophaa'e.

Duration:00:30:54

Dhudhaa Wangeelaatti Jiraachuu Amanaa Tokko

5/6/2018
Jireenyaa dhuudhaa Wangeelatti jirachuu duuka buutuu Gooftaa Yesuus tokko. Lb. Gammachuu Olanaan kan qophaa'e.

Duration:00:40:52

Jireenyaa Abdii, Kan Amanamummaa Waaqayyoo Irratti Hundaa'e

4/28/2018
Jireenyaa abdii, Kan amanamummaa Waaqayyoo irratti hundaa'e.

Duration:00:25:48

Ilaalcha Abadachiisuu Waqayyoo Irratti Hundaa'e

6/27/2017
Podcast powered by Spreaker. Go to www.spreaker.com/create

Duration:00:37:35

Abdii Waaqayoo Nuuf Kenne

6/27/2017
Podcast powered by Spreaker. Go to www.spreaker.com/create

Duration:00:38:05