KOINONIA BIJBELSTUDIE-logo

KOINONIA BIJBELSTUDIE

Christian Talk >

God is groot! Bijbelstudie en theologie op het Internet vanuit een confessioneel-evangelische benadering.

God is groot! Bijbelstudie en theologie op het Internet vanuit een confessioneel-evangelische benadering.
More Information

Location:

IJmuiden, Netherlands

Description:

God is groot! Bijbelstudie en theologie op het Internet vanuit een confessioneel-evangelische benadering.

Language:

Dutch

Contact:

31255577572


Episodes

Kerkdienst

9/30/2018
More

Duration:01:16:40

Ketterijen in het Nieuwe Testament

9/24/2018
More
In het Nieuwe Testament horen we ook over de strijd met valse leraren en "kerkverlaters". Heeft dat nog een actuele betekenis en toepassing? Ik meen van wel: 1. Nicolaïeten en de leer van Bileam: het compromis met de wereld 2. De charismatische Simon de Tovenaar 3. De heerszucht van Diotrefes 4. De verwerping van de gehoorzaamheid - Hymeneüs 5. De liefde voor de wereld bij Demas 6. De loochening van de opstanding

Duration:01:22:01

Het huwelijk in de Bijbel

9/18/2018
More
Wat is de door God beoogde relatie van man en vrouw? Een weergave van Genesis 1 - 3, Efeze 5:11-24 en 1 Petrus 3:1-10.

Duration:01:00:26

Doet de Heere Jezus Christus aan - het gebod van de liefde in Rom. 13, 11-22

9/18/2018
More
Vervolg van de bijbelbespreking over Romeinen 13, tweede deel.

Duration:01:15:09

De Charismatische Beweging #10

9/12/2018
More
Een kritische beschouwing van de Charismatische Beweging is niet nieuw, maar wel dringend nodig. Zeker nu meer dan 200 miljoen Christenen over de gehele wereld zich bij die beweging betrokken voelen en in Nederland zeker wel meer dan 100,000 van de 1,4 miljoen Christenen in die categorie valt. Is het een onschuldige of zelfs bloeiende variant van het Christelijk geloof? Is het de toekomst van een verdorde en verburgerlijkte kerk? Of is het de ondergang van Christus' kerk die nu door het...

Duration:01:09:36

Bijbelbespreking Romeinen 13 v. 1-5

9/10/2018
More
Voorbereiding van de Bijbelbespreking van dinsdag 11 september 2018. Dit keer over de relatie van een Christen met de (on-)christelijke overheid. Light Sting by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100433 Artist: http://incompetech.com/

Duration:01:03:33

De Wet van Christus - Romeinen 12:2-8

8/29/2018
More
Romeinen 12:2-8 behandelt de "Christelijke ethiek", d.w.z. het Christelijk leven in moreel perspectief. In de Bijbelbespreking van 28 augustus kwamen er al vele elementen hiervan aan de orde. In deze aflevering van Koinonia Bijbelstudies een samenvatting.

Duration:00:48:59

Efeze 1 - een half uurtje Bijbelstudie

8/18/2018
More
Efeze 1 is een prachtig hoofdstuk. Ik probeer in een half uur alle 23 verzen ervan uit te legghen: de zesvoudige zegen en het bijzondere gebed van Paulus.

Duration:00:29:36

De boodschapper en de boodschap - Romeinen 1:1-7

8/13/2018
More
Nog eens een bespreking van de mooiste brief uit het NT. Nu over de rijke tekst waarmee Paulus de brief opent: vers 1 t/m 7. Wie is Paulus? En wat is Zijn boodschap? Over Wie gaat het? Het is een prachtige inleiding op het gehele evangelie dat in deze brief zal worden ontvouwd.

Duration:00:38:51

Catechisatie #3

7/10/2018
More
Heidelberger Catechismus over de voorzienigheid - zondag 10. Hemelvaart: Handelingen 1:9. En dan de overige artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Duration:00:33:36

Catechisatie #2

7/5/2018
More
Art 3 t/m 11 geloofsbelijdenis, Mattheus 5:1-11.

Duration:00:09:00

Over expositorisch of tekstuitleggende prediking - met fragmenten van John MacArthur

7/2/2018
More
John MacArthur spreekt regelmatig over de noodzaak van tekstuitleggende prediking. Hij ziet dat als de enig mogelijke manier van prediken - al zijn er vele variaties op - die de Kerk nodig heeft om aan haar geestelijke opdracht te voldoen. In deze aflevering bespreken we kort 8 argumenten voor deze vorm van prediking. Aanstaande vrijdagavond, 6 juli 2018, zullen Henneke en ik in een uitzending van KOINONIA LIVE! nog eens terugkomen op dit belangrijke onderwerp. De hele preek van John...

Duration:00:28:12

Over Romeinen 12 v. 1 en 2

6/26/2018
More
Fragmenten van de Bijbelbespreking van dinsdag 22 juni. In deze bijeenkomst hebben we een begin gemaakt met de bespreking van Romeinen 12.

Duration:00:17:41

De Bijbel in 16 teksten - deel 5

6/19/2018
More
Afsluiting van de serie over het verhaal van de Bijbel volgens 16 teksten.

Duration:00:47:45