KOINONIA BIJBELSTUDIE-logo

KOINONIA BIJBELSTUDIE

Christian Talk

God is groot! Bijbelstudie en theologie op het Internet vanuit een confessioneel-evangelische benadering.

Location:

IJmuiden, Netherlands

Description:

God is groot! Bijbelstudie en theologie op het Internet vanuit een confessioneel-evangelische benadering.

Language:

Dutch

Contact:

31255577572


Episodes
Ask host to enable sharing for playback control

Kerkdienst

9/30/2018

Duration:01:16:40

Ask host to enable sharing for playback control

Ketterijen in het Nieuwe Testament

9/24/2018
In het Nieuwe Testament horen we ook over de strijd met valse leraren en "kerkverlaters". Heeft dat nog een actuele betekenis en toepassing? Ik meen van wel: 1. Nicolaïeten en de leer van Bileam: het compromis met de wereld 2. De charismatische Simon de Tovenaar 3. De heerszucht van Diotrefes 4. De verwerping van de gehoorzaamheid - Hymeneüs 5. De liefde voor de wereld bij Demas 6. De loochening van de opstanding

Duration:01:22:01

Ask host to enable sharing for playback control

Het huwelijk in de Bijbel

9/18/2018
Wat is de door God beoogde relatie van man en vrouw? Een weergave van Genesis 1 - 3, Efeze 5:11-24 en 1 Petrus 3:1-10.

Duration:01:00:26

Ask host to enable sharing for playback control

Doet de Heere Jezus Christus aan - het gebod van de liefde in Rom. 13, 11-22

9/18/2018
Vervolg van de bijbelbespreking over Romeinen 13, tweede deel.

Duration:01:15:09

Ask host to enable sharing for playback control

Verkondiging in Katwijk - de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede

9/10/2018

Duration:00:28:33

Ask host to enable sharing for playback control

Bijbelbespreking Romeinen 13 v. 1-5

9/10/2018
Voorbereiding van de Bijbelbespreking van dinsdag 11 september 2018. Dit keer over de relatie van een Christen met de (on-)christelijke overheid. Light Sting by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100433 Artist: http://incompetech.com/

Duration:01:03:33

Ask host to enable sharing for playback control

De Wet van Christus - Romeinen 12:2-8

8/29/2018
Romeinen 12:2-8 behandelt de "Christelijke ethiek", d.w.z. het Christelijk leven in moreel perspectief. In de Bijbelbespreking van 28 augustus kwamen er al vele elementen hiervan aan de orde. In deze aflevering van Koinonia Bijbelstudies een samenvatting.

Duration:00:48:59

Ask host to enable sharing for playback control

Verkondiging Jesaja 53 in "De Ark" (Ter Apel)

8/26/2018

Duration:00:46:08

Ask host to enable sharing for playback control

Efeze 1 - een half uurtje Bijbelstudie

8/18/2018
Efeze 1 is een prachtig hoofdstuk. Ik probeer in een half uur alle 23 verzen ervan uit te legghen: de zesvoudige zegen en het bijzondere gebed van Paulus.

Duration:00:29:36

Ask host to enable sharing for playback control

De boodschapper en de boodschap - Romeinen 1:1-7

8/13/2018
Nog eens een bespreking van de mooiste brief uit het NT. Nu over de rijke tekst waarmee Paulus de brief opent: vers 1 t/m 7. Wie is Paulus? En wat is Zijn boodschap? Over Wie gaat het? Het is een prachtige inleiding op het gehele evangelie dat in deze brief zal worden ontvouwd.

Duration:00:38:51

Ask host to enable sharing for playback control

Brood uit de hemel - Verkondiging Hervormde Kerk Poeldijk 12 augustus

8/12/2018

Duration:00:26:33

Ask host to enable sharing for playback control

Catechisatie #3

7/10/2018
Heidelberger Catechismus over de voorzienigheid - zondag 10. Hemelvaart: Handelingen 1:9. En dan de overige artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Duration:00:33:36

Ask host to enable sharing for playback control

Catechisatie #2

7/5/2018
Art 3 t/m 11 geloofsbelijdenis, Mattheus 5:1-11.

Duration:00:09:00

Ask host to enable sharing for playback control

De gaven in de gemeente - Rom 12 v 3 - 8

7/3/2018

Duration:00:26:11

Ask host to enable sharing for playback control

De vernieuwing van het denken - Rom. 12 v. 2

7/3/2018

Duration:00:34:42

Ask host to enable sharing for playback control

De toewijding aan God - Rom. 12 v. 1

7/3/2018

Duration:00:31:34

Ask host to enable sharing for playback control

Over expositorisch of tekstuitleggende prediking - met fragmenten van John MacArthur

7/2/2018
John MacArthur spreekt regelmatig over de noodzaak van tekstuitleggende prediking. Hij ziet dat als de enig mogelijke manier van prediken - al zijn er vele variaties op - die de Kerk nodig heeft om aan haar geestelijke opdracht te voldoen. In deze aflevering bespreken we kort 8 argumenten voor deze vorm van prediking. Aanstaande vrijdagavond, 6 juli 2018, zullen Henneke en ik in een uitzending van KOINONIA LIVE! nog eens terugkomen op dit belangrijke onderwerp. De hele preek van John...

Duration:00:28:12

Ask host to enable sharing for playback control

Over Romeinen 12 v. 1 en 2

6/26/2018
Fragmenten van de Bijbelbespreking van dinsdag 22 juni. In deze bijeenkomst hebben we een begin gemaakt met de bespreking van Romeinen 12.

Duration:00:17:41

Ask host to enable sharing for playback control

De Bijbel in 16 teksten - deel 5

6/19/2018
Afsluiting van de serie over het verhaal van de Bijbel volgens 16 teksten.

Duration:00:47:45

Ask host to enable sharing for playback control

Thomas, Rasjie, Ananias en Saffira - de lange uitzending

6/15/2018
Aan de orde kwamen: de plannen voor KOINONIA LIVE! en KOINONIA BIJBELSTUDIE na de vakantie; Thomas van Aquino de Summa Theologica I, q1, a1; en Deut. 1:1 met Rasjie.

Duration:01:06:10