Podpeth-logo

Podpeth

Comedy Podcasts >

Mae’r brodyr Hywel ac Iwan Pitts yn cyflwyno Podpeth, Y Podlediad Cymraeg - cyfres gyfredol, goeglyd a ddadleuol.

Mae’r brodyr Hywel ac Iwan Pitts yn cyflwyno Podpeth, Y Podlediad Cymraeg - cyfres gyfredol, goeglyd a ddadleuol.
More Information

Location:

United Kingdom

Description:

Mae’r brodyr Hywel ac Iwan Pitts yn cyflwyno Podpeth, Y Podlediad Cymraeg - cyfres gyfredol, goeglyd a ddadleuol.

Twitter:

@podpeth

Language:

Welsh


Episodes

Podpeth #47 - “Henffych”

4/1/2018
More
Mae Podpeth yn ôl! Mae Iwan wedi cael gig gwael, ac yn cael rant mor anghyfforddus am y peth ein bod ni’n ei gladdu ar ddiwedd y bennod, ac mae Elin a Hywel wedi prynu tŷ! Wythnos yma yn Class Cymraeg, mae Elin yn trafod termau pêl-droed. Hefyd, mae Dad yn trafod y SyniaDad diweddaraf - “Talwn Y Beirdd”.

Duration:01:13:00

Cwis Podpeth 2017

1/7/2018
More
Blwyddyn Newydd Dda! Mae Elin wedi creu cwis, ac mae’r brodyr yn mynd ben-ben i weld pwy oedd yn cymryd sylw ar y newyddion yn 2017! Chwaraewch ymlaen adra a thrydarwch eich sgôr i @podpeth! Efallai bydd wobr i’r tîm gyda’r sgôr uchaf. Hefyd, mae ‘na rownd gan Dad (Heddwch ei Lwch 2017) sydd efallai ddim yn cyfri tuag at y sgôr terfynol…

Duration:01:39:30

Podpeth Dolig 2017 - “Tina Turnips”

12/24/2017
More
Nadolig Llawen! Class Cymraeg! SyniaDad! Sion Corn?! Be ydi’r gwahaniaeth rhwng Sleigh, Sled a Sledge? Hyn a mwy mewn pennod hynod hir Podpeth!

Duration:01:58:50

Podpeth #46 - “Interrobang?!”

12/18/2017
More
Konnichiwa! Lle mae’r Podpeth wedi bod?! Be ydi’r gwahaniaeth rhwng cupcake a fairy cake? Be ydi eyebrows yn Gymraeg? Y cwestiynau yma a lot mwy yn cael ei ateb wythnos yma mewn pennod newydd o Podpeth. Hefyd, mae Dad yn dychwelyd gyda SyniaDad anhygoel arall - “Priodi Pwy?!”

Duration:01:24:26

BONWS - Mathonwy Llwyd

10/4/2017
More
Ein gwestai arbennig wythnos yma ydi Mathonwy Llwyd (Y Reu). Mae o’n trafod gitars, Y Reu, yr SRG, bod yn athro, ac hefyd yn ateb eich cwestiynau Twitter. Dilynwch Y Reu ar Twitter @y_reu, hoffwch ar Facebook @yreumusic - neu gwrandewch ar SoundCloud - https://soundcloud.com/y-reu

Duration:01:07:46

Podpeth #44 - “Um Bongo Mags”

9/18/2017
More
Podpeth hir iawn wythnos yma, ond ddim Bonws, felly mae’n iawn yndi? Mae Hywel ac Elin yn mynd ar wyliau ac mae Iwan yn dynwared Tom Jones. Yn Class Cymraeg, ‘da ni’n cael fwy o ddiarhebion, ac efallai bod ni’n clywed yr Odpeth gwaethaf erioed - “Irma Help Kids With Porn Money”. Sori. Hefyd, mae gan @SpursMel syniad am ffilm - KGBale.

Duration:01:49:09

BONWS - Hywel Williams

9/13/2017
More
Ein gwestai arbennig wythnos yma ydi Hywel Williams, gwleidydd Plaid Cymru ac Aelod Seneddol dros Arfon. Mae Hywel yn ateb eich cwestiynau Twitter ac yn trafod Jeremy Corbyn, Jacob Rees-Mogg, Brexit, Boris Johnson a choginio! Dilynwch Hywel ar Twitter - @HywelPlaidCymru.

Duration:01:26:32

Podpeth #41 - Steddfod 2017

8/28/2017
More
Shwmae! Podpeth - Steddfod Sbeshal! Wel, dim o Bodeds, ond wedi ei recordio yng Nghaernarfon wythnosau wedyn. Mae Elin yn dysgu’r hogiau am do bach, mae Iwan yn nôl gyda Odpeth (Hebog a Neidr yn Ennyn Gwŷdd), a chawn glywed cân arbennig Hywel i Tommo o’r Eisteddfod, a pherfformiad stand-up Iwan yn noson Cabarela! Hefyd, mae Dad yn nôl gyda SyniaDad newydd - “Procar Poeth”.

Duration:02:00:30

Podpeth #40 - “Ffabouffe”

7/31/2017
More
Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn sôn am sound system Dan Owen, Jim Dyson, a hunllef gwaethaf atheists, tra mae Hywel yn cael vanilla latte sy’n achosi meigryn. Mae Elin yn dysgu’r ‘ogia am tafodiaeth, a mae Iwan yn cyflwyno Odpeth od iawn - Ti Ddim Ar Ben Dy Hun. Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - “Cadair Cerddorion”.

Duration:01:17:02

Podpeth #39 - Sesiwn Fawr 2017

7/24/2017
More
Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn cerdded o gwmpas Dolgellau ar y Dydd Sul, lle mae Iestyn Tyne yn bwyta wyau a’r comedïwr Dan Thomas yn trafod The Room. Yn ogystal â hyn, mae Guto Howells, Gerwyn Murray, Gwilym Bowen Rhys a Gruff Jones yn ymddangos, ac mae Iwan yn sôn am be ddigwyddodd pan aeth o am suit fitting. Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - “Lle Mae Wali?”.

Duration:01:06:16

Podpeth #38 - “Umami!”

7/17/2017
More
Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod Umami, y blas sydd ddim yn sur, chwerw, hallt neu felys. Hefyd ar yr agenda mae Wacky Races, Elon Musk, mabolgampau ac enwau brenhinol. Dim gwestai wythnos yma, ond mae ‘na Odpeth - Jackson Chwilod (Pollock), ac mae Elin yn dysgu’r hogiau am dybl N ac R a’r goben yn Class Cymraeg. Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - “O Bacchus I’r Bar”.

Duration:01:49:20

Podpeth #37 - Gŵyl Arall 2017

7/9/2017
More
Er bod yr hogiau heb gael gwahoddiad i recordio podlediad arbennig yn fyw o Ŵyl Arall, mi wnaethom fynd a’r recordydd sain lawr i Gaernarfon yn ystod yr wyl ar b’nawn Dydd Sadwrn yn yr haul, a dros awr mewn 4 leoliad gwahanol, mi wnaethom lwyddo i recordio… Podpeth! Dim Elin, SyniaDad, Class Cymraeg, Postpeth, Gwestai Arbennig ‘na Odpeth wythnos yma, mond Iwan a Hywel yn yfed ac yn mwydro. Mwynhewch!

Duration:00:45:20

BONWS - Elan Grug Muse

7/3/2017
More
Mae Grug Muse yn siarad orthography, teganau reslo a gwleidyddiaeth mewn BONWS Podpeth arbennig. Dilynwch Grug ar Twitter (@Elan_Grug) - cyfrol newydd (Ar Ddisberod) allan rwan yn y siop(au).

Duration:01:05:52

Podpeth #36.5 - “Dai Sgyffaldi 2″

6/27/2017
More
Rhan 2 o Podpeth 36! Yn y bennod yma mae Hywel, Elin ac Iwan yn trafod hanes cymeriadau comedi Cymru, Wetherspoons, a chwmnïau Cymraeg! Mae Miss Elin yn dysgu’r hogiau’r gwahaniaeth rhwng gyrru, anfon a danfon yn Class Cymraeg. Hefyd, mae gan Dad syniad newydd - “Y Targed”. Cysylltwch drwy’r wefan (podpeth.com) yn anhysbys, neu’n gyhoeddus drwy Twitter - @Podpeth

Duration:01:11:58

Podpeth #36- “Dai Sgyffaldi”

6/26/2017
More
Rhan 1 o Podpeth 36! Yn y bennod yma mae Hywel, Elin ac Iwan yn trafod newyddiaduraeth, gwleidyddiaeth, y gwahaniaeth rhwng chick pea a runner bean, a pam bod Rupert The Bear yn gwisgo’r trowsus ‘na?! Yn ymuno dros y we o Abertawe yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf mae’r bardd Elan Grug Muse, sydd yn ateb eich cwestiynau Twitter! Mae cyfrol newydd Grug (Ar Ddisberod) ar gael rŵan. Mae Iwan hefyd yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (Sgert Cwl). Cadwch lygad allan am Ran 2 (Podpeth 36.5) i...

Duration:01:08:44

Podpeth #35 - “Plismon Cachu Trwsus”

6/12/2017
More
Gyda senedd grog a dyfodol ansicr, mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod rhyw ar teli, Rastafarianism ac yoga! Mae Miss Elin yn dysgu’r hogia sut i dreiglo yn gywir yn Class Cymraeg, mae Hywel yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (”Bark Zuckerberg”), ac mae Iwan yn gofyn y cwestiynau pwysig i gyd fel “pwy fysa’n curo mewn ffeit - Sting ta Rag’N'Bone Man?”. Hefyd, mae Dad (@SpursMel) efo SyniaDad newydd - “Fy Hoff Raeadr”.

Duration:01:34:02

Podpeth #34 - “Pleidleisio”

6/5/2017
More
Wythnos yma, mae Hywel, Elin ac Iwan​ yn trafod yr etholiad. Mae Miss Elin yn dysgu’r hogiau’r gwahaniaeth rhwng “cychwyn” a “dechrau”, a phryd i ddefnyddio Y neu Yr. Mae Hywel yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (”Marty McFine”), ac yn lle BONWS, mi fydd y BONWS Odpethau yn mynd ar ei’n sianel YouTube (sydd dal yn llwyth o nymbyrs a llythrennau randym fel UCzl9hDsPh1uhnpZS1Ipd9zQ gan nad oes ddigon o danysgrifwyr). Hefyd, mae Dad (@SpursMel ar Twitter) efo SyniaDad newydd - “Yr Ods”.

Duration:01:14:40

BONWS - Elidyr Glyn

5/31/2017
More
Mae Elidyr Glyn (Bwncath, enillydd 1af Tlws Alun “Sbardun” Huws) yn siarad gwleidyddiaeth, cerddoriaeth, Heno a Rownd a Rownd mewn BONWS Podpeth arbennig. Dilynwch Bwncath ar Twitter (@bwncathband).

Duration:01:07:05

Podpeth #33 - “Ansensitif”

5/29/2017
More
Mae Hywel ag Elin yn hungover (eto) ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc, ac mae Iwan yn benderfynol o fod yn ddwys drwy son am derfysgaeth. Mae Miss Elin yn dysgu’r hogiau sut i ddweud os ydi gair yn fenywaidd neu wrywaidd, mae Iwan yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (”Tigerist”), ac ar ôl i bethau droi yn ddifrifol, mae Hywel yn cytuno i fod yn gyfrifol am Odpeth wythnos nesaf. Elidyr Glyn (Bwncath) sydd yn ateb eich cwestiynau Twitter (@Podpeth). Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - “Lleoli’r...

Duration:01:49:52

BONWS - Elidir Jones

5/24/2017
More
Bass, beics, boardgames a Büber (?!) - Elidir Jones (Fideo Wyth, Plant Duw, Y Porthwll, a mwy!) ydi ein gwestai arbennig wythnos yma! Dilynwch Elidir ar Trydar (@ElliotSquash).

Duration:01:04:44