Podpeth-logo

Podpeth

Comedy Podcasts >

Mae’r brodyr Hywel ac Iwan Pitts yn cyflwyno Podpeth, Y Podlediad Cymraeg - cyfres gyfredol, goeglyd a ddadleuol.

Mae’r brodyr Hywel ac Iwan Pitts yn cyflwyno Podpeth, Y Podlediad Cymraeg - cyfres gyfredol, goeglyd a ddadleuol.
More Information

Location:

United Kingdom

Description:

Mae’r brodyr Hywel ac Iwan Pitts yn cyflwyno Podpeth, Y Podlediad Cymraeg - cyfres gyfredol, goeglyd a ddadleuol.

Twitter:

@podpeth

Language:

Welsh


Episodes

Podpeth #50 - "Canwr Clwb Y Flwyddyn"

11/14/2018
More
Mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod "Be da chi isio?" ac yn dod i'r canlyniad - Syniadau! Felly, mae @SpursMel yn nol ar y Podpeth gyda SyniaDad newydd - "Canwr Clwb Y Flwyddyn".

Duration:00:30:00

Podpeth #49 - "Ffowc o Podpeth"

11/7/2018
More
Bang bang! Mae hi'n fuan ar ol Noson Tan Gwyllt, ac i ddathlu, dyma bennod o Podpeth! Yn y pennod yma, mae Iwan yn cyfarfod Elaine Summer a Howell Pydew. Mae'r gang yn trafod y presennol, penblwyddi a porn parodies diog. Mae Elin yn wglo, mae rhywun yn trigro Alexa heb drio ac mae dipyn o nostalgia tuag at gemau plant a WWE.

Duration:00:30:05

Podpeth #48 - "Ofnadwych"

10/31/2018
More
Wwww Sbwci! Mae hi'n Galan Gaeaf, ac mae Podpeth yn ôl am byth! Elin, Hywel ac Iwan sy'n cyflwyno Podpeth ar ei newydd wedd - hanner awr o falu awyr heb gynllun na rheswm. Mae Podpeth bellach yn bodlediad Dosbarth Canol, ac yn trafod bod yn Ddosbarth Canol, prynu tai a phowlenni ffrwythau, ac i ddangos pa mor anhygoel ac angenrheidiol ydi iaith, mae'r gang yn trio neud Podpeth heb ddefnyddio geiriau.

Duration:00:30:05

Podpeth #47 - "Henffych"

4/1/2018
More
Mae Podpeth yn ôl! Mae Iwan wedi cael gig gwael, ac yn cael rant mor anghyfforddus am y peth ein bod ni'n ei gladdu ar ddiwedd y bennod, ac mae Elin a Hywel wedi prynu tŷ! Wythnos yma yn Class Cymraeg, mae Elin yn trafod termau pêl-droed. Hefyd, mae Dad yn trafod y SyniaDad diweddaraf - "Talwn Y Beirdd".

Duration:01:13:00

Cwis Podpeth 2017

1/7/2018
More
Blwyddyn Newydd Dda! Mae Elin wedi creu cwis, ac mae'r brodyr yn mynd ben-ben i weld pwy oedd yn cymryd sylw ar y newyddion yn 2017! Chwaraewch ymlaen adra a thrydarwch eich sgôr i @podpeth! Efallai bydd wobr i'r tîm gyda'r sgôr uchaf. Hefyd, mae 'na rownd gan Dad (Heddwch ei Lwch 2017) sydd efallai ddim yn cyfri tuag at y sgôr terfynol...

Duration:01:39:30

Podpeth Dolig 2017 - "Tina Turnips"

12/24/2017
More
Nadolig Llawen! Class Cymraeg! SyniaDad! Sion Corn?! Be ydi'r gwahaniaeth rhwng Sleigh, Sled a Sledge? Hyn a mwy mewn pennod hynod hir Podpeth!

Duration:01:58:50

Podpeth #46 - "Interrobang?!"

12/18/2017
More
Konnichiwa! Lle mae'r Podpeth wedi bod?! Be ydi'r gwahaniaeth rhwng cupcake a fairy cake? Be ydi eyebrows yn Gymraeg? Y cwestiynau yma a lot mwy yn cael ei ateb wythnos yma mewn pennod newydd o Podpeth. Hefyd, mae Dad yn dychwelyd gyda SyniaDad anhygoel arall - "Priodi Pwy?!"

Duration:01:24:26

BONWS - Mathonwy Llwyd

10/4/2017
More
Ein gwestai arbennig wythnos yma ydi Mathonwy Llwyd (Y Reu). Mae o'n trafod gitars, Y Reu, yr SRG, bod yn athro, ac hefyd yn ateb eich cwestiynau Twitter. Dilynwch Y Reu ar Twitter @y_reu, hoffwch ar Facebook @yreumusic - neu gwrandewch ar SoundCloud - https://soundcloud.com/y-reu

Duration:01:07:46

Podpeth #45 - "Acagnacnag"

10/2/2017
More
Wythnos yma, mae Elin yn dysgu'r hogiau am y gwahaniaeth rhwng "ac" ac "ag", mae Hywel yn trio cyfathrebu heb ddefnyddio geiriau ac mae Iwan yn teimlo bod y Podpeth yn cyrraedd low point. Mathonwy Llwyd o Y Reu sydd yn ateb eich cwestiynau Twitter. Hefyd, mae gan Dad syniad newydd - "Prawf Sgrin".

Duration:01:19:25

Podpeth #44 - "Um Bongo Mags"

9/18/2017
More
Podpeth hir iawn wythnos yma, ond ddim Bonws, felly mae'n iawn yndi? Mae Hywel ac Elin yn mynd ar wyliau ac mae Iwan yn dynwared Tom Jones. Yn Class Cymraeg, 'da ni'n cael fwy o ddiarhebion, ac efallai bod ni'n clywed yr Odpeth gwaethaf erioed - "Irma Help Kids With Porn Money". Sori. Hefyd, mae gan @SpursMel syniad am ffilm - KGBale.

Duration:01:49:09

BONWS - Hywel Williams

9/13/2017
More
Ein gwestai arbennig wythnos yma ydi Hywel Williams, gwleidydd Plaid Cymru ac Aelod Seneddol dros Arfon. Mae Hywel yn ateb eich cwestiynau Twitter ac yn trafod Jeremy Corbyn, Jacob Rees-Mogg, Brexit, Boris Johnson a choginio! Dilynwch Hywel ar Twitter - @HywelPlaidCymru.

Duration:01:26:32

Podpeth #43 - "Geriatric Mutant Ninja Plwmsans"

9/11/2017
More
Mae Iwan yn ail-ddychmygu y Gruffalo o'r newydd, mae Elin yn dyfal donc yn Class Cymraeg, mae Hywel yn holi Hywel (Williams AS) ac mae @SpursMel yn pitchio SyniaDad newydd - "2050". Fydd y Bonws gyda sgwrs cyfan efo Hywel Williams allan yn fuan... Dilynwch ni ar Twitter @podpeth a cysylltwch drwy'r wefan - podpeth.com

Duration:01:26:10

Podpeth #42 - "Ma' Wcw Yn Hyll a Sgeri"

9/4/2017
More
Cyfarchion! Spoiler Alert - mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod Game of Thrones wythnos yma, ac yn ailgreu golygfa yn y Gymraeg. Mae Elin yn siarad am faint o sgeri ydi Wcw, ac yn dysgu'r hogia am cyplysnodau yn Class Cymraeg, ac mae Hywel wedi bod ar RADIO CYMRU wythnos yma, a di Iwan ddim yn hapus am y peth! Hefyd, mae gan Dad syniad newydd - "Sêl Y Sêr".

Duration:01:12:37

Podpeth #41 - Steddfod 2017

8/28/2017
More
Shwmae! Podpeth - Steddfod Sbeshal! Wel, dim o Bodeds, ond wedi ei recordio yng Nghaernarfon wythnosau wedyn. Mae Elin yn dysgu'r hogiau am do bach, mae Iwan yn nôl gyda Odpeth (Hebog a Neidr yn Ennyn Gwŷdd), a chawn glywed cân arbennig Hywel i Tommo o'r Eisteddfod, a pherfformiad stand-up Iwan yn noson Cabarela! Hefyd, mae Dad yn nôl gyda SyniaDad newydd - "Procar Poeth".

Duration:02:00:30

Podpeth #40 - "Ffabouffe"

7/31/2017
More
Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn sôn am sound system Dan Owen, Jim Dyson, a hunllef gwaethaf atheists, tra mae Hywel yn cael vanilla latte sy'n achosi meigryn. Mae Elin yn dysgu'r 'ogia am tafodiaeth, a mae Iwan yn cyflwyno Odpeth od iawn - Ti Ddim Ar Ben Dy Hun. Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - "Cadair Cerddorion".

Duration:01:17:02

Podpeth #40 - “Ffabouffe”

7/31/2017
More
Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn sôn am sound system Dan Owen, Jim Dyson, a hunllef gwaethaf atheists, tra mae Hywel yn cael vanilla latte sy’n achosi meigryn. Mae Elin yn dysgu’r ‘ogia am tafodiaeth, a mae Iwan yn cyflwyno Odpeth od iawn - Ti Ddim Ar Ben Dy Hun. Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - “Cadair Cerddorion”.

Duration:01:17:02

Podpeth #39 - Sesiwn Fawr 2017

7/24/2017
More
Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn cerdded o gwmpas Dolgellau ar y Dydd Sul, lle mae Iestyn Tyne yn bwyta wyau a'r comedïwr Dan Thomas yn trafod The Room. Yn ogystal â hyn, mae Guto Howells, Gerwyn Murray, Gwilym Bowen Rhys a Gruff Jones yn ymddangos, ac mae Iwan yn sôn am be ddigwyddodd pan aeth o am suit fitting. Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - "Lle Mae Wali?".

Duration:01:06:16

Podpeth #38 - "Umami!"

7/17/2017
More
Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod Umami, y blas sydd ddim yn sur, chwerw, hallt neu felys. Hefyd ar yr agenda mae Wacky Races, Elon Musk, mabolgampau ac enwau brenhinol. Dim gwestai wythnos yma, ond mae 'na Odpeth - Jackson Chwilod (Pollock), ac mae Elin yn dysgu'r hogiau am dybl N ac R a'r goben yn Class Cymraeg. Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - "O Bacchus I'r Bar".

Duration:01:49:20

Podpeth #38 - “Umami!”

7/17/2017
More
Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod Umami, y blas sydd ddim yn sur, chwerw, hallt neu felys. Hefyd ar yr agenda mae Wacky Races, Elon Musk, mabolgampau ac enwau brenhinol. Dim gwestai wythnos yma, ond mae ‘na Odpeth - Jackson Chwilod (Pollock), ac mae Elin yn dysgu’r hogiau am dybl N ac R a’r goben yn Class Cymraeg. Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - “O Bacchus I’r Bar”.

Duration:01:49:20

Podpeth #37 - Gŵyl Arall 2017

7/9/2017
More
Er bod yr hogiau heb gael gwahoddiad i recordio podlediad arbennig yn fyw o Ŵyl Arall, mi wnaethom fynd a'r recordydd sain lawr i Gaernarfon yn ystod yr wyl ar b'nawn Dydd Sadwrn yn yr haul, a dros awr mewn 4 leoliad gwahanol, mi wnaethom lwyddo i recordio... Podpeth! Dim Elin, SyniaDad, Class Cymraeg, Postpeth, Gwestai Arbennig 'na Odpeth wythnos yma, mond Iwan a Hywel yn yfed ac yn mwydro. Mwynhewch!

Duration:00:45:20