FoU-podden-logo

FoU-podden

Country Talk

Podcast by FoU i Sörmland

Podcast by FoU i Sörmland

Location:

Sweden

Description:

Podcast by FoU i Sörmland

Language:

Swedish

Contact:

016-5414030


Episodes

Avsnitt 41, Molliidräkt - för att minska spasticitet och öka fysisk funktion

7/14/2020
I det här avsnittet av FoU-podden berättar Jenny Hedberg Graff och Marina Arkkukangas om forskningsprojektet kring hjälpmedlet Mollii. Molliidräkten har testats av barn med spasticitet för att undersöka om den kan minska spasticiteten och öka den fysiska funktionen. Länkar till mer information och till en rapport om okända hjälpmedel hittar du på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:28:52

Avsnitt 40, Previct - Digital alkoholprevention

6/21/2020
I det här avsnittet av FoU podden berättar Anna Åkerberg och Karl Schultz om projektet DiAS, som har utvärderat ett digitalt hjälpmedel för alkoholprevention, Previct. Du får också en liten smakbit av resultatet. Staffan Lundvall, som Har använt Previct med sina klienter på Vägen i Eskilstuna, berättar om sina erfarenheter. Mer information hittar du på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:39:54

Avsnitt 39, Att utbilda vikarier under coronapandemin

6/1/2020
På grund av coronapandemin går det inte att utbilda vikarier som man brukar inom vård och omsorg. Samtidigt krävs minst lika många vikarier - hur löser man det? Jo, man gör en webbaserad introduktion. I det här fallet är det FoUiS som har sammanställt introduktionen och i den här podden berättar våra gäster från Strängnäs kommun; utvecklarna Johanna och Jenny, och Lena och Åse från behandlingsenheten, samt Marie Wallin från FoUiS om hur introduktionen kom till och hur den fungerar att...

Duration:00:28:58

Avsnitt 38 Struktur för lyckad samverkan

5/14/2020
Är du också förvirrad när det gäller samverkansstrukturen i Sörmland? I det här avsnittet förklarar Monika Agnedal och Jacob Sandgren hur närvårdsstrukturen i Sörmland är uppbyggd och hur samverkan i den fungerar. De berättar också vilka ansvarsområdena är och och vilka fokusområden som är aktuella just nu. Även FoU i Sörmlands styrelseordförande Graham Owen medverkar. De förklarar också vad skillnaden mellan RSS och närvårdssamverkan är. Läs mer och hitta avsnittets länkar på...

Duration:00:30:10

Avsnitt 37 Judo4Balance - Lär dig falla på Jobbet

4/14/2020
Vill du lära dig att falla på jobbet? I det här avsnittet träffar vi Maria Huglen och Karin Strömqvist Bååthe, som båda jobbar med projektet Judo4Balance, och Anna Ekholm från FoU i Sörmland. De berättar om sitt erbjudande för organisationer och företag att få träna Judo4Balance på arbetstid och helt gratis. Anna berättar om hur det har varit att träna med kollegorna i ett rum på jobbet. Läs mer om FoU-podden på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/FoU-podden

Duration:00:25:58

Avsnitt 36 Bli master i hälso- och välfärdsteknik!

3/18/2020
I det här avsnittet av FoU-podden har vi besök av Christine Gustafsson och Anders Widmark från Mälardalens högskola. De berättar om tre nya program, en master i välfärdsteknik och två magisterprogram till specialistsjuksköterska, där man använder digitalisering i utbildningen. Även Karl Schulz, som är projektledare för NVD - noden för välfärdsteknik och digitalisering delar med sig av sina tankar. Du hittar alla länkar vi nämner i podden på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:32:56

Avsnitt 35 Så många barn, är anhöriga eller närstående

3/1/2020
Det här avsnittet av FoU-podden handlar om barn som anhöriga/närstående. Åsa Stålhane, Marie Wallin och Camilla Hesselbäck, som alla har stor erfarenhet från området barn och unga, pratar bland annat om hur man kan stötta barn (0-18 år) som är anhöriga/närstående. I podden använder vi begreppen anhörig/närstående synonymt, eftersom närstående används inom Region Sörmland medan kommunerna ofta använder sig av begreppet anhörig. För dig som vill läsa mer om området hittar du bra länkar på:...

Duration:00:29:25

Avsnitt 34 Undernärd och överviktig - går det?

2/20/2020
Det här avsnittet av FoU-podden handlar om undernäring hos äldre. I studion pratar dietisterna Maria Isaksson och Frida Segerberg, och utvecklingsledaren Matilda Gränsmark bland annat om frågorna: Hur vanligt är det med undernäring? Hur upptäcker man det? Hur kan man förebygga det? Och kan man vara överviktig och undernärd samtidigt? Du hittar länkarna som nämns i avsnittet på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:36:08

Avsnitt 33 Ett år med NVD - Noden för välfärdsteknik och digitalisering

2/2/2020
I det här avsnittet berättar Anna Åkerberg och Karl Schulz om vad som har hänt i NVD - Noden för välfärdsteknik och digitalisering under det första året. Bland annat berättar de om pågående projekt och även om framtiden. I avsnittet nämner vi flera andra podd-avsnitt, som också behandlar välfärdsteknik och digitalisering, det är avsnitten 10,14,16,20,25 och 28 (som även ligger i en spellista som heter välfärdsteknik och digitalisering på SoundCloud). Länkar till det vi hänvisat till i podden...

Duration:00:32:33

Avsnitt 32, Det gäller hela familjen - familjeorienterat arbetssätt

1/19/2020
Det 32 avsnittet av FoU-podden handlar om familjeorienterat arbetssätt och om den inspirationsdag som arrangerades om det i december 2019. Fokus ligger på barnen i hem där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa. Deltagare i studion är Camilla Hesselbäck och Elisabeth Björk Andersson från FoUiS. Inklippt finns också röster från inspirationsdagen, t ex medarrangören Elin Schelin, några av deltagarna och ljudklipp från föreläsningarna. Läs mer och hitta relevanta länkar på...

Duration:00:31:22

Avsnitt 31, Digital fallprevention

12/19/2019
I det här avsnittet träffar vi Marina Arkkukangas och Roland Gustafsson som berättar om riskfaktorer för fall, varför det är viktigt att förebygga fall och hur man med digital hjälp kan minska sin risk för fall och samtidigt förbättra sin hälsa generellt. Marina pratar om fallförebyggande forskning och arbete och Roland berättar om egna erfarenheter, bland annat av appen Otago classic. Länkar hittar du på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:31:38

Avsnitt 30, Psykiatrins dag - Från tanke till handling

12/1/2019
I det 30 avsnittet av FoU-podden möter vi arrangörerna av Psykiatrins dag Anna och Elisabeth, tillsammans med Karin och Petronella, som ingick i referensgruppen inför dagen. De berättar om planeringen av dagen och om dagens innehåll. Du får också höra några korta snuttar från dagens föreläsningar om t ex Braining, MatGlad och mindfulness. I slutet kommer också en uppmaning från socialstyrelsen till personer som jobbar med LSS eller får stöd via LSS om att skicka in synpunkter på några...

Duration:00:33:47

Avsnitt 29, Barnkonventionen blir lag - är det fake news?

11/19/2019
I det 29 avsnittet av FoU-podden berättar Monica Gustafsson Wallin och Camilla Hesselbäck om vad det innebär att barnkonventionen blir lag - blir det ens någon skillnad, eller är det "fake news". De pratar också om vad verksamheter kan göra för att lära om konventionen och hur de kan arbeta mer rättighetsbaserat. Mer information och länkar till saker som nämns i podden hittar du på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:32:12

Avsnitt 28, Digitalisering + IFO = Sant?

11/1/2019
Avsnitt 28 av FoU-podden handlar om Digitalisering inom socialtjänsten och IFO. Är det möjligt att genomföra digitaliseringar inom IFO och varför är det lättare inom äldrevården? På plats i studion är Joakim Danielsson, kvalitets- och utvecklingschef på socialförvaltningen i Eskilstuna och Karl Schultz och Anna Åkerberg som ansvarar för Noden för välfärdsteknik och digitalisering på FoUiS. Med på telefon är Kalle Pettersson, bl a utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborg. Eftersom...

Duration:00:31:51

Avsnitt 27, Metodutbildningar inom missbruk och beroende

10/20/2019
I det 27 avsnittet av FoU-podden har vi besök av Christer Åkerlund och Carolina Björkman. De berättar tillsammans med Elisabeth Björk Andersson och Steve Wicks, som är med i en förinspelad intervju, om metoderna MI, HAP, ÅP och bedömningsinstrumentet ASI som används inom missbruks- och beroendevården. För att hitta mer information och länkar till de olika metoderna, gå in på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:30:25

Avsnitt 26, Anhöriga - så viktiga!

10/1/2019
Det 26 avsnittet av FoU-podden handlar om anhöriga, vilka de är, vilket stöd de vill ha och om hur viktiga de är. I podden exemplifierar Eskilstuna kommun hur anhörigstödet ser ut hos dem. I andra kommuner i Sörmland är anhörigstödet organiserat på andra sätt, exempelvis har Katrineholms kommun redan byggt upp ett anhörigstöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning. www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:38:02

Avsnitt 25, Underlätta din vardag 3.0

9/19/2019
Avsnitt 25 av FoU-podden handlar om Välfärdsteknik, vad det innebär och hur det ser ut i samhället idag. Fokus ligger på välfärdsteknik för äldre och på Välfärdsteknikmässan - Underlätta din vardag 3.0, som tar plats den 24 september på Smedjegatan 37 i Eskilstuna (Mälardalens högskola). Deltagare i avsnittet är Christine Gustafsson, Stig-Håkan Nilsson, Karl Schultz och Björn Gudnason. Läs mer på https://www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden/

Duration:00:20:34

Avsnitt 24, Del 2 Våld i nära relationer

9/1/2019
Det 24:e avsnittet av FoU-podden handlar om våld i nära relationer. Eftersom ämnet är så stort har vi delat upp podden in två delar. Det här är del 2, som i första hand handlar om RSS Kvinnofrid och Samverkan kring våld i nära relationer. Om du inte har hört första delen om ämnet, kan du lyssna på avsnitt 23 av FoU-podden. Deltagare är Lina Larsson, Ing-Marie Andree, Elisabeth Björk Andersson, Daniel Eriksson och Therese Dolk.

Duration:00:28:32

Avsnitt 23, Del 1 Våld i nära relationer

8/19/2019
Det 23:e avsnittet av FoU-podden handlar om våld i nära relationer. Eftersom ämnet är så stort har vi delat upp podden in två delar. Del 1 handlar i första hand vad våld i nära relationer innebär och vem som utsätts. Deltagare är Ing-Marie Andree, Therese Dolk och Daniel Eriksson, som även berättar om hur de arbetar med våld i nära relationer på sina respektive arbetsplatser. I avsnittet medverkar också Lina Larsson och Elisabeth Björk Andersson. De kommer att höras mer i del 2 av podden om...

Duration:00:31:29

Avsnitt 22, EBP, Evidensbaserad Praktik - alltid lika viktigt

8/1/2019
I det 22 avsnittet av FoU-podden berättar Liv Nordström och Lina Larsson från FoU i Sörmland om evidensbaserad praktik - vad det är, vad som krävs för att kallas evidensbaserad praktik, varför det är viktigt och när det bör användas. Läs mer på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:31:05