Around the City-logo

Around the City

RFI France

مجلۀ رادیویی اقتصاد ایران می کوشد با ارائۀ سنتزی از تحولات پراکنده و روزمرۀ اقتصاد ایران به سمت گیری، پی آمدها و گرایش های درونی آن نیز پی

مجلۀ رادیویی اقتصاد ایران می کوشد با ارائۀ سنتزی از تحولات پراکنده و روزمرۀ اقتصاد ایران به سمت گیری، پی آمدها و گرایش های درونی آن نیز پی
More Information

Location:

Paris, France

Networks:

RFI France

Description:

مجلۀ رادیویی اقتصاد ایران می کوشد با ارائۀ سنتزی از تحولات پراکنده و روزمرۀ اقتصاد ایران به سمت گیری، پی آمدها و گرایش های درونی آن نیز پی

Twitter:

@rfi_farsi

Language:

Persian

Contact:

116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris 1 5640 1212 / 2907


Episodes

نمایشگاه کتاب پاریس سی ساله شد - 30/03/2010

3/29/2010
More
نمایشگاه کتاب پاریس سی سال پیش به ابتکار سندیکای ناشرین فرانسه راه اندازی شد و اکنون مهمترین رویداد فرهنگی اروپا در زمینه صنعت نشر و چاپ به حساب می آید.

نمایشگاه "عکاسی غیر ممکن" ، مروری بر تاریخ زندان های پاریس - 23/03/2010

3/22/2010
More
برای نخستین بار در پاریس ، نمایشگاهی دائر شده است که با به نمایش گذاشتن بیش از 340 عکس گرفته شده در زندان های پایتخت فرانسه ، مروری است بر تاریخچۀ زندان های شهر پاریس از سال 1851 تا به امروز.