Hitlers Æselører-logo

Hitlers Æselører

Culture >

I hver udsendelse har Cordua en forfatter til en aktuel bog om Anden Verdenskrig i studiet, og sammen kaster de lys på alt fra Royal Air Forces bombetogter mod Berlin til Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste.

I hver udsendelse har Cordua en forfatter til en aktuel bog om Anden Verdenskrig i studiet, og sammen kaster de lys på alt fra Royal Air Forces bombetogter mod Berlin til Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste.
More Information

Location:

Copenhagen, Denmark

Description:

I hver udsendelse har Cordua en forfatter til en aktuel bog om Anden Verdenskrig i studiet, og sammen kaster de lys på alt fra Royal Air Forces bombetogter mod Berlin til Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste.

Language:

Danish


Episodes

De Hvide Busser

7/23/2019
More
Redningen af i alt 17.500 mennesker fra tyske KZ-lejre, fængsler og tugthuse hører til besættelsestidens få stjernestunder. Blandt de reddede var 10.000 danskere og nordmænd, blev transporteret hjem i hvidmalede svenske busser og danske rutebiler. Historien om de hvide busser er også knyttet til den svenske greve Folke Bernadotte, der ledede aktionen og spillede en stor rolle i at overtale tyskerne til at acceptere transporterne hjem fra lejrene. Men faktisk var initiativet dansk og store...

Duration:00:54:42

Bombningen af Dresden 1945

7/4/2019
More
Kl. 21.51 tirsdag den 13. Februar 1945 lød luftsirenerne i den tyske by Dresden og indvarslede den efterfølgende ødelæggelse af ”Elbens Firenze”, som byen blev kaldt. I tre bølger med massive luftangreb på den praktisk talt ubeskyttede by kastede i første omgang britiske Royal Air Force 4500 tons sprængbomber og brandbomber over byens historiske centrum. Efter anden angrebsbølge et par timer senere brød en altfortærende ildstorm løs. Ødelæggelsen af byen og især antallet af omkomne har siden...

Duration:00:54:46

Slaget om Kreta 1941

6/19/2019
More
Den 20. maj 1941 sprang en hel division tyske faldskærmstropper ud over den sydlige græske Middelhavsø Kreta, der på dette tidspunkt var forsvaret af britiske, australske, newzealandske og græske styrker. Tyskerne mødte meget hård modstand, hvilket kostede den hidtil så succesfulde tyske krigsmaskine uforholdsmæssigt meget blod, og kun en inkompetent ledelse af de allierede forsvarsstyrker på øen forhindrede den totale fiasko. Tyskerne var foregangsland i brugen af faldskærmstropper og...

Duration:00:54:45

Spionen Vera Schalburg

5/9/2019
More
Vera Schalburg var lillesøster til nazisten og FrikorpsDanmark-chefen C.F. Schalburg. Hun fik et kort, omtumlet, dramatisk og trist liv. Mod sin vilje kom hun til at virke for flere spiontjenester dog uden stor succes. Hendes død og sidste hvilested har op til vores tid været ukendt og mytebefængt, hvorfor konspirationsteorier om Vera Schalburgs skæbne har haft frit løb. For eksempel lever der blandt dem, der er betagede af hendes historie, en forestilling om, at hun fik et langt liv med...

Duration:00:55:11

Danskeren der ledte USA's krigsindustri

3/5/2019
More
William S. Knudsen er den danskfødte person, der med sine evner og enestående indsats, nok bidrog mest til, at 2. verdenskrig til sidste blev vundet og ikke varede længere end seks år. Erhvervsmanden var et produktionsgeni hos bilgiganten General Motors og kæmpede ikke selv med våben i hånd for at besejre aksemagterne. I stedet stod han i spidsen for produktionen af størstedelen af de våben, som de allierede magter skulle bruge allerede fra 1940, hvor især Storbritannien blev tvunget i knæ...

Duration:00:56:13

Samarbejdets fald 1942-1943

1/18/2019
More
Under besættelsen er perioden efteråret 1942 og frem til den danske regerings samarbejde ophører den 29. august 1943, måske den vigtigste periode for Danmarks senere fremtid. Det meste af perioden er ikke særlig dramatisk målt på skyderi, sabotage og dræbte i gaderne. Men det er i denne tid, at den danske regerings og dansk politis samarbejde med tyskerne bliver tryk-testet af den stadigt mere aktive og dristige modstandsbevægelse som via SOE får leveret flere sprængstoffer og våben. Det...

Duration:00:55:05

Slaget om Shanghai

12/5/2018
More
I 1930’erne var Shanghai en metropol med 3,5 mill. indbyggere herunder 70.000 vesterlændinge, der boede, arbejdede og ikke mindst festede i byen i årene op mod 2. verdenskrig. Men i efteråret 1937 blev festen ødelagt, da en million kinesiske og japanske soldater tørnede sammen i et blodigt og brutalt slag, der varede i tre måneder og som indledte en krig mellem de to nationer, der varede helt frem til september 1945 og i alt kostede over 20 millioner kinesere livet. Det var slaget, der...

Duration:00:54:15

Fæstning Malta 1940-43

10/9/2018
More
Den, der kontrollerer Malta kontrollerer Middelhavet. Malta er ca. halv så stor som Bornholm og var så strategisk afgørende for briterne, at italienerne og tyskerne igennem to og et halvt år gjorde, hvad de kunne for at belejre og bombe fæstningens svage forsvar til overgivelse. Feltmarskal Kesselring stod i spidsen for Luftwaffes uophørlige luftangreb, der med Junkers-bombefly og Messerschmidt-jagere tvang Malta og dets kvarte million indbyggere og 4000 mand store garnison og luftforsvar i...

Duration:00:54:58

Arnhem 1944

9/28/2018
More
I september 1944 forsøgte de allierede tropper et gennembrud gennem fjendens linjer ved at tage en omvej gennem Holland, hvor de tyske styrker var tyndere besat. Endemålet var Ruhr-distriktet og en hurtig afslutning på krigen. Planen de allierede rullede ud var udtænkt af den britiske Field marshal Montgomery og blev benævnt Operation Market Garden. Idéen var at landssætte faldskærmstropper i Nordholland og erobre vigtige broer, der kunne sikre panserstyrkernes hurtige fremrykning. Planen...

Duration:00:54:40

Flådens Sænkning

9/20/2018
More
Forud for samarbejdspolitikkens sammenbrud den 29. august 1943 havde chefen for Søværnet Viceadmiral Aage Helgesen Vedel fornemmet, at den tyske besættelsesmagt ville bruge anledningen til at overtage den danske flåde. Derfor havde Vedel og hans stab planlagt og givet ordre til sine nationalt sindede danske søofficerer og sit mandskab om, hvad der i givet fald skulle ske, når tyskerne ud på morgenen kl. 03.56 indfandt sig på Flådestation Holmen og senere på skibene rundt omkring i de danske...

Duration:00:54:52

Skudt ned over Danmark

9/17/2018
More
Under 2. verdenskrig styrtede mere end 1000 flyvemaskiner ned over Danmark. I bogen ”Skudt ned – flystyrt over Danmark 1939-45 fortæller forfatter og journalist Ole Steen Hansen om de mange operationer allierede bombefly foretog når de ad farefulde ruter henover Danmark bombede tyske havnebyer eller kastede miner i de danske bælter, og undervejs risikerede at blive skudt ned af tyske jagerfly og flak. De allierede forsøgte at bombe tyskernes flyvepladser i Danmark. Tyskerne selv brugte...

Duration:00:54:45

Rudolf Höss

8/31/2018
More
I bogen ”Hanns og Rudolf” følger vi den tyske jøde Hanns Alexanders jagt på Rudolf Höss - kommandanten i den største af nazisternes koncentrations og udryddelseslejre Auschwitz. Alene i denne lejr myrdedes 1,1 mill. mennesker under 2. verdenskrig. Bogen er skrevet af den britiske journalist og dokumentarist Thomas Harding. Egentlig er der tale om en dobbeltbiografi, men i programmet hæfter vi os især ved skildringen af Auschwitz-kommandantens liv og karriere i SS-KZ-lejrsystem indtil det...

Duration:00:56:16

Landsforrædernes børn

6/29/2018
More
Det kom til et retsopgør med de danskere, der under besættelsen havde samarbejdet med tyskerne blandt andet ved at gå i tysk krigstjeneste. 13.521 danskere fik i tiden efter befrielsen i 1945 en dom og blev således stemplet som landsforrædere, der i årene derefter udelukkede dem fra dele af det danske samfund. Dette kainsmærke følte mange af landsforrædernes børn – op mod 40.000 – at de også måtte bære. I al fald levede de med skammen over og konsekvenserne af deres forældres valg og...

Duration:00:54:45

Katyn 1940

6/29/2018
More
Omkring 10.000 polske officerer og 15.000 polske tjenestemænd og gendarmer, der var i sovjetisk krigsfangenskab forsvandt pludselig i foråret 1940. Disse i alt 24.700 polakkers triste og barske skæbne er omdrejningspunktet i den tyske historiker Thomas Urbans bog ”Katyn 1940 – historien om en forbrydelse”, hvor kommandør og kender af polsk historie, Poul Gross er gæst i programmet. For hvad blev der af dem? Det spørgsmål skabte en del problemer blandt de allierede. For var det Stalin, der...

Duration:00:54:45

Dunkirk

6/29/2018
More
I slutningen af maj 1940 måtte en armada af forskellige fartøjer pludselig masseevakuere ca. 338.000 primært britiske soldater ved den nordfranske by Dunkirk efter, at Nazitysklands blitzkrig på få uger havde splittet den allierede hær i to dele. I 2008 udkom ”Dunkirk – kamp til sidste mand” af den britiske forfatter og journalist Hugh Sebag Montefiore. Der er den senest udkomne bog på dansk om denne kæmpemæssige evakueringsopgave, og de slag, der gik forud for denne ”Operation Dynamo”,...

Duration:00:54:45

Winston Churchill

5/4/2018
More
Winston Churchill viste sit værd som ny premierminister, da Storbritannien var mest presset i bund af tyskernes blitzkrieg i maj-juni 1940. Hvor stærke politiske kræfter overvejede at slutte fred med Hitler, så gjorde Churchill sig til talsmand for at man i stedet måtte kæmpe til den bitre ende. Hitlers Æselører er denne gang helliget Winston Spencer Churchill - den nok største og mest berømte skikkelse under 2. Verdenskrig og hans indsats i krigsårene. Det gør vi i selskab med journalist...

Duration:00:54:46

Sex under besættelsen

3/2/2018
More
Det var ikke kun geværerne, der knaldede i 2. verdenskrig. Under den tyske besættelse af Danmark steg børnefødslerne markant. Også uden for ægteskaberne, Det samme gjorde tilfældene af kønssygdommene syfilis og gonorré. Det var en tid med mørklægningsgardiner og udgangsforbud mellem kl otte aften til seks morgen. Mange ægtefolk var som følge af krigen væk fra hinanden på grund af arbejde eller tjeneste fjernt fra hjemmet. Det var en opbrudstid i samfundets syn på sex og ægteskab med...

Duration:00:54:45

Ørkenræven Rommel

1/30/2018
More
Den tyske general Erwin Rommel er nok den mest berømte og beundrede tyske hærfører under 2. Verdenskrig. Han var allerede under krigen en lækkerbisken for den tyske propaganda, men også de britiske modstandere gjorde deres til at lovprise deres formidable modstander under krigen i Nordafrika. I bogen ”Myten Rommel” tager den franske journalist Maurice Philip Remy netop fat i de mange historier om generalen og tryktester myterne om ham, og han tegner et noget mere nuanceret billede af Rommel...

Duration:00:54:45

Svend Staal-gruppen

1/30/2018
More
Under krigen eksisterede, der en lille kerne af danske politifolk af nazistisk overbevisning, der på forskellig måde bekæmpede modstandsbevægelsen i tæt samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Blandt dem var især den såkaldte Svend Staal-gruppe, der bestod af ca. 30 personer, som i tiden både før og efter tyskernes internering af det danske politi den 19. September 1944 i stor hemmelighed forsøgte at opspore og bekæmpe modstandsbevægelsen med alle midler. Historiker og journalist...

Duration:00:54:45

Signal - et tysk propagandablad på dansk

1/30/2018
More
Den tyske værnemagts overkommando udgav bladet ”Signal”, der udkom på dansk allerede kort tid efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940 og næsten helt frem til krigens afslutning. Hensigten var at overbevise et dansk publikum om, hvor militært, teknisk, og kulturelt overlegen Tyskland var. I 2017 udkom bogen ”Signal – et nazistisk propagandablad i Danmark 1940-45”på forlaget Turbine skrevet af historikeren Mona Jensen, der fortæller historien om bladet, der var forbløffende moderne og...

Duration:00:54:45