Komentarze Radia TOK FM-logo

Komentarze Radia TOK FM

Current Affairs >

Informacja to za mało, potrzebujemy wyjaśnień, interpretacji, komentarza do tego, co dzieje się wokół nas - żeby lepiej rozumieć otaczający nas świat, żeby potrafić go mądrze ocenić, żeby móc dokonywać świadomych wyborów.

Informacja to za mało, potrzebujemy wyjaśnień, interpretacji, komentarza do tego, co dzieje się wokół nas - żeby lepiej rozumieć otaczający nas świat, żeby potrafić go mądrze ocenić, żeby móc dokonywać świadomych wyborów.
More Information

Location:

Warszawa, Poland

Description:

Informacja to za mało, potrzebujemy wyjaśnień, interpretacji, komentarza do tego, co dzieje się wokół nas - żeby lepiej rozumieć otaczający nas świat, żeby potrafić go mądrze ocenić, żeby móc dokonywać świadomych wyborów.

Language:

Polish


Episodes

Jak rz�dy Hiszpanii i Grecji radz� sobie z demonstracjami?

9/27/2012
More
Agata Kowalska rozmawia z Romanem Imielskim z Gazety Wyborczej

Ryszard Milewski, prezes S�du Okr�gowego w Gda�sku, zosta� odwo�any

9/27/2012
More
Komentarz Ewy Siedleckiej z Gazety Wyborczej. Rozmawia Agata Kowalska

Duration:00:11:59

Czy tylko pieni�dze motywuj� emigrant�w do powrotu do kraju?

9/26/2012
More
Agata Kowalska rozmawia z dr. Maciejem Duszczykiem z UW

Mitt Romney zastanawia si�, dlaczego okna w samolotach nie otwieraj� si�

9/26/2012
More
W�tpliwo�ci rozwiewa Krzysztof Krawcewicz z ''Przegl�du Lotniczego''

Duration:00:12:34