Addysg Cymru | Education Wales-logo

Addysg Cymru | Education Wales

Education Podcasts >

More Information

Episodes

Exploring Schools as Learning Organisations

12/6/2018
More
The Schools as Learning Organisations model helps schools explore new ways to improve teaching and learning. Mike Bubbins speaks to Jenny Scott, Headteacher at Ninian Park Primary in Cardiff about how she’s used this important element of Wales’ new national approach to professional learning.

Duration:00:15:47

Beth yw ysgolion sy’n dysgu?

12/6/2018
More
Mae'r cynllun Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu yn fodd i helpu ysgolion i wella’r ffordd y maen nhw’n addysgu a dysgu. Aeth Yvonne Evans i gwrdd â Lliwen Jones, prifathrawes Ysgol Tregarth i glywed sut y mae’n defnyddio’r elfen bwysig hon o ymagwedd genedlaethol newydd Cymru tuag at ddysgu proffesiynol yn ei hysgol hi. This podcast is all about the Schools as Learning Organisations model which is an important element of Wales' new approach to professional learning.

Duration:00:14:26

A New Curriculum for Wales

6/19/2018
More
Professor Graham Donaldson talks about his recommendations for a new curriculum for Wales - and also his view on the progress made so far. Leading academics Mark Priestley, Louise Hayward talk about Wales' approach to education reform. Plus Head of Curriculum Development, Ty Golding, and Kath Lewis, a music teacher from Pioneer School, Porthcawl Comprehensive, talk about the work underway and what happens next. Presented by Mike Bubbins and Luisa Martin-Thomas.

Duration:00:41:30

Education in Wales is Changing: The Big Picture

5/11/2018
More
Welsh eduction is undergoing seismic change, so presenters Mike Bubbins and Luisa Martin-Thomas speak to the people involved to find out why and what's involved. Plus we hear from children at three schools in South Wales about what they want from their education.

Duration:00:34:44

Coming Soon - Addysg Cymru | Education Wales

4/15/2018
More
A preview of the forthcoming podcast, Addysg Cymru | Education Wales

Duration:00:01:04