NC-podden Sprak och yrke-logo

NC-podden Sprak och yrke

Education Podcasts >

Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Under hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. Podden följer deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i språket och går en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Under hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. Podden följer deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i språket och går en yrkesutbildning på gymnasial nivå.
More Information

Location:

Sweden

Description:

Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Under hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. Podden följer deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med nyanlända elever som är nybörjare i språket och går en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Language:

Swedish


Episodes

Avsnitt 14

4/16/2019
More
I avsnitt 14 gästas NC podden av Maria Rydell som har forskat på muntliga proven inom sfi. Hör henne berätta om sin forskning men också ge sin syn på de bedömningsunderlag som NC håller på att utveckla i samarbete med lärare och elever i en undersköterske-utbildning. Vilka fördelar finns det för eleverna att bedöma sfi integrerat med en yrkesutbildning?

Duration:00:26:05

Avsnitt 13

2/4/2019
More
I avsnittet berättar vi om vad vi tycker att Utbildningsdepartementet behöver ha i åtanke inför regeringens fortsatta satsningar på olika kombinationer av språk och yrke i kommunerna. Vi berättar om hur vi kommer att fortsätta vårt arbete under våren och ställer frågan om de nationella proven i SFI verkligen är ett ändamålsenligt bedömningsverktyg för blivande undersköterskors kommunikativa förmåga eller om vi ska satsa på att utveckla andra bedömningsformer som är mer anpassade till...

Duration:00:28:22

Avsnitt 13

2/4/2019
More
I avsnittet berättar vi om vad vi tycker att Utbildningsdepartementet behöver förstå inför regeringens fortsatta satsningar på olika kombinationer av språk och yrke i kommunerna. Vi berättar om hur vi kommer att fortsätta vårt arbete under våren och ställer frågan om de nationella proven i SFI verkligen är ett ändamålsenligt bedömningsverktyg för blivande undersköterskors kommunikativa förmåga eller om vi ska satsa på att utveckla andra bedömningsformer som är mer anpassade till...

Duration:00:28:22

Avsnitt 12

12/20/2018
More
I årets sista avsnitt pratar NC-medarbetarna Malin och Lisa med Björn Hjukström som är biträdande projektledare för YFI (yrkesutbildning för invandrare) i Stockholm där Lisa och Malin har undervisat under hösten. Björn resonerar om vilka lärdomar projektledningen har gjort under resans gång och vad som krävs för att liknande projekt ska kunna implementeras. Björn presenterar också vilka resultat de integrerade utbildningarna har lett till i relation till målet; att eleverna ska bli...

Duration:00:26:35

Avsnitt 11

12/13/2018
More
Malin och Lisa pratar i detta avsnitt vidare med sina YFI-kollegor Ann-Christin Lindberg och Sara Kjellström om vilka vinsterna är med att integrera yrkesutbildningen till undersköterska med andraspråksundervisning. Vilka förutsättningar krävs för att integreringen av språk och yrke ska gynna elevernas lärande och vilka är framgångsfaktorerna? Vad utmärker det täta samarbetet mellan lärarna och vilka utmaningar ställs elever och lärare inför?

Duration:00:24:33

Avsnitt 10

12/10/2018
More
I detta avsnitt samtalar NC-medarbetarna Malin Dahlström och Lisa Gannå med sina kollegor Sara Kjellström och Ann-Christin Lindberg som de har samarbetat med inom YFI-projektet under hösten. De pratar om vad eleverna ska få möjligheter att lära sig under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och hur dessa kunskaper och förmågor kan examineras. De resonerar också om hur vård- och språkläraren kan arbeta med olika typer av bilder i undervisningen och vikten av att eleverna får träna på...

Duration:00:25:49

Avsnitt 9

11/29/2018
More
I detta avsnitt gästas NC-podden av Katarina Lagercrantz All som utbildar vård- och omsorgslärare på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Katarina berättar om sina intryck från när hon följde undervisningen en dag på skolan där Lisa och Malin arbetar. Vi pratar om muntliga examinationsformer och valida bedömningar i yrkesämnenas kurser och inom vårdlärarutbildningen. Hur kan blivande vårdlärare rustas för att möta elever på vård- och omsorgsprogrammet som är...

Duration:00:27:12

Avsnitt 8

11/8/2018
More
I avsnitt 8 samtalar Lisa Gannå med Helena Mehrstedt, Helena är själv sfi-lärare i Sundbyberg och arbetar i en integrerad vård och språkutbildning. Helena har följt NC- podden och berättar hur hon inspirerats att arbeta mer med elevernas förförståelse. Helena beskriver också hur hon använder digitala hjälpmedel i undervisningen och ställer en del kniviga frågor till Lisa kring bedömning. Hur kan vi egentligen veta vad eleverna kan och förstår?

Duration:00:22:27

Avsnitt 7

10/26/2018
More
Malin och Lisa pratar om i vilket skede i undervisningen det egentligen är läge att börja korrigera eleverna i deras språkliga uttryck och när innehållet i det som eleverna försöker kommunicera ska vara i fokus. Och hur kan man jobba med uttalsundervisningen? Avsnittet handlar också om de avvägningar som lärarna måste göra vad gäller hur mycket av den historiska utvecklingen inom vård- och omsorgsarbetet som eleverna klarar av att processa. Vad ska egentligen ingå i kursen?

Duration:00:29:47

Avsnitt 6

10/15/2018
More
I avsnitt 6 pratar Malin och Lisa om litteracitetsutveckling och om vikten av att koppla arbetet med lärobokens svårgenomträngliga texter till elevernas erfarenheter och aktiva meningsskapande. Texterna om de abstrakta begreppen etik, ergonomi, hygien och estetik är målet- inte medlet i undervisningen och i avsnittet berättar Lisa och Malin om hur de jobbat med spretläsning i undervisning för att processa begreppen med eleverna.

Duration:01:48:41

Avsnitt 5

10/5/2018
More
I avsnitt fem pratar Lisa och Malin om hur det arbetade i undervisningen i förra veckan för att göra de abstrakta begreppen estetik, etik, ergonomi och hygien begripliga för eleverna genom att vända på den traditionella undervisningssteken. Nu är orienteringskursen och de första APL-perioderna (arbetsplatsförlagt lärande) avslutade och Malin och Lisa resonerar om vilka oväntade hinder de hittills har fått syn på när de testar modellen för integrering av yrkesutbildning och svenska som...

Duration:00:27:27

Avsnitt 4

9/27/2018
More
Avsnitt 4 handlar om arbetet med rollspel i undervisningen utifrån situationer som eleverna själva har fångat under APL-praktiken genom sina loggböcker. Lisa och Malin resonerar om vikten av att identifiera de röda orden och pratar vidare med sina kollegor på skolan- yrkesläraren Ann-Christin och sfi-läraren Sara om vad de ser som framgångsfaktorer och utmaningar i den integrerade utbildningen.

Duration:00:26:19

Avsnitt 3

9/24/2018
More
I avsnitt 3 berättar Lisa och Malin om sina besök på elevernas APL-platser och resonerar kring vilka aktiviteter de behöver fokusera undervisningen på för att undvika att eleverna ägnar sig åt onödiga saker. De pratar om hur rollspel utifrån loggböckerna kan användas för att fokusera elevernas språkträning och i vilken mån grammatikboken ska användas i undervisningen på studieväg 2.

Duration:00:24:35

Avsnitt 2

9/13/2018
More
Malin och Lisa pratar om sitt första möte med eleverna i undervisningen och reflekterar över vad eleverna redan kan och behöver utveckla. Avsnitt 2 handlar också om hur de använder bilder från studiebesöket på Naturhistoriska riksmuseét för att eleverna ska kunna träna på att kommunicera kring vad de har sett och förstått. Hur ser den undervisning ut som rustar eleverna med förmågan att reflektera över sitt eget lärande?

Duration:00:25:33

Avsnitt 1

9/13/2018
More
Hör lärarna och NC-medarbetarna Malin Dahlström och Lisa Gannå berätta om sitt arbete med att i undervisningen, tillsammans med vårdläraren, pröva ut och utveckla en didaktisk modell för sfi-elever på undersköterskeutbildningen. I avsnitt 1 funderar Malin och Lisa på kärnan i uppdraget. HUr ska de göra för att få till ett gott samarbete med yrkesläraren för att underlätta för elever som ska lära sig ett språk och ett yrke samtidigt?

Duration:00:18:30