Pedagogisk Psykologi-logo

Pedagogisk Psykologi

Education Podcasts >

Pedagogisk Psykologi är en podcast för personal inom skola och elevhälsa. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom områden såsom ledarskap i klassrummet, extra anpassningar och särskilt stöd, kooperativt lärande och lågaffektivt bemötande. Podcasten produceras och ges ut av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå. För mer information gå in på rovasjogren.se, pedagogisktledarskap.se och pedagogiskpsykologi.se

Pedagogisk Psykologi är en podcast för personal inom skola och elevhälsa. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom områden såsom ledarskap i klassrummet, extra anpassningar och särskilt stöd, kooperativt lärande och lågaffektivt bemötande. Podcasten produceras och ges ut av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå. För mer information gå in på rovasjogren.se, pedagogisktledarskap.se och pedagogiskpsykologi.se
More Information

Location:

Sweden

Description:

Pedagogisk Psykologi är en podcast för personal inom skola och elevhälsa. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom områden såsom ledarskap i klassrummet, extra anpassningar och särskilt stöd, kooperativt lärande och lågaffektivt bemötande. Podcasten produceras och ges ut av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå. För mer information gå in på rovasjogren.se, pedagogisktledarskap.se och pedagogiskpsykologi.se

Twitter:

@ppsykologi

Language:

Swedish

Contact:

0702363200


Episodes

Tillgänglighet, NPF och en skola för alla - Joanna Lundin

5/24/2019
More
Joanna Lundin är högstadielärare, författare och skolutvecklare. Hon handleder och utbildar skolpersonal inom tillgänglighet och NPF-frågor över hela Sverige. I den här intervjun berättar Joanna mer om sin syn på NPF-säkring, värdegrund, vad hon menar med rubriken "förbjud förbud" och de svåra men viktiga frågorna för att skapa lärande och meningsfull undervisning i skolan. För mer information, gå in på http://pedagogiskpsykologi.se/podcast

Duration:00:45:21

Anna Sjölund - Tydliggörande pedagogik

5/16/2019
More
Anna Sjölund är beteendevetare och handledare med fördjupning i neuropsykiatri. Hon har jobbat i över 30 år med personer med autism och andra närliggande funktionsnedsättningar. Anna har också varit med och skrivit ett flertal populära böcker, bland annat Autism och adhd i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik (2017), Skolkompassen (2015), och Hantera, utvärdera, förändra (2018), som hon skrev tillsammans med Bo Hejlskov Elvén. För mer information och länkar till sådant som nämns i...

Duration:00:49:15

Lärandets ordning och reda - Marcus Samuelsson

5/1/2019
More
Marcus Samuelsson är professor i pedagogik vid Högskolan Väst, legitimerad lärare och författare till boken Lärandets ordning och reda – Ledarskap i klassrummet (2017). I den här intervjun berättar han mer om sin egen och andras forskning kring undervisning och ledarskap av hög kvalitet, hans bästa tips till nya lärare, vikten av att skapa en samverkanskultur i skolan, och mycket annat! Relaterade länkar: Köp Marcus bok - Lärandets ordning och redaSå blir du en skicklig ledare i...

Duration:00:49:02

Metakognitiv kunskap och självreglering - Petri Partanen

4/24/2019
More
Petri Partanen är legitimerad psykolog, författare och specialist inom pedagogisk psykologi, med över 20 års erfarenhet inom skola och förskola. Idag jobbar han huvudsakligen som forskare och lektor på Mittuniversitetet och med fortbildning, handledning och skolutveckling runt om i Sverige. I den här intervjun beskriver han sin syn på pedagogisk psykologi och de viktiga begreppen metakognitiv kunskap och metakognitiv självreglering. Petri är också författare till tre böcker: Från Vygotskij...

Duration:00:42:57

Att skapa plats för olikheter - Olof Wretling

4/10/2019
More
Olof Wretling är en av landets mest populära komiker och berättare, känd från bland annat radioprogrammet "Mammas nya kille" och humorgruppen Klungan. I den här intervjun berättar Olof om sina tankar om diagnoser och dess begräsningar, att ledarskap börjar med att etablera en god kontakt med de man har för avsikt att leda, och att vi måste sträva efter att skapa plats för olikheter. Olof kommer att uppträda med delar ur sin föreställning "Diagnoserna i mitt liv" vid utbildningsdagen...

Duration:00:37:55

Differentierad undervisning - Helena Wallberg

4/2/2019
More
Helena Wallberg är gymnasielärare, specialpedagog och författare till flera olika böcker för skolpersonal. Hennes senaste bok heter Lektionsdesign - en handbok. Helena skriver också en mycket populär och uppskattad blogg. I den här intervjun berättar hon mer om sitt perspektiv på pedagogiskt ledarskap, formativ bedömning och att gå från individfokus till differentierad undervisning. Helena är också en av föreläsarna på den kommande utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap som vi anordnar den...

Duration:00:26:30

Fritidspedagogik som främjar lärande - Gustav Sundh

3/27/2019
More
Gustav Sundh är förstelärare i fritidspedagogik på Glömstaskolan i Stockholm. Han blev utnämnd till årets lärare i Stockholm stad 2016, utsågs av Lärarförbundet till årets lärare fritidshem 2017 och föreläser om strukturerad rastverksamhet. Han har sedan 8 år tillbaka jobbat med skolgården som sitt klassrum. I den här intervjun berättar Gustav mer om sin syn på pedagogiskt ledarskap. Fritidspedagogik är enligt Gustav ett unikt sätt att undervisa, en plattform som på ett spännande sätt...

Duration:00:19:12

Bo Hejlskov Elvén om ledarskap i klassrummet

3/20/2019
More
Bo Hejlskov Elvén är leg psykolog, föreläsare, författare, handledare och doktorand vid Birmingham City University. I det här avsnittet får vi lära oss mer om Bo Hejlskov Elvéns syn på pedagogiskt ledarskap. Bo har arbetat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige år 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom förskola, skola, och omsorg både i Sverige och internationellt. Han har...

Duration:00:20:03

Kooperativt lärande och pedagogiskt ledarskap med Niclas Fohlin och Jennie Wilson

3/12/2019
More
Niclas Fohlin är lärare, speciallärare och specialpedagog. Jennie Wilson är legitimerad grundskollärare. Tillsammans har de skrivit två populära böcker om Kooperativt Lärande (KL) och i dagsläget jobbar de med fortbildning av lärare runt om i Sverige. Niclas och Jennie kommer också att föreläsa på utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap som vi på Rova & Sjögren Psykologi AB anordnar i Umeå, den 30 oktober 2019. I det här avsnittet får vi lära oss mer om Niclas och Jennies syn på pedagogiskt...

Duration:00:24:03