School of Persian Life-logo

School of Persian Life

Education Podcasts >

مدرسه زندگی فارسی به تهیه و انتشار محتوای آموزشی، ادبی و هنری برای فارسی زبانان می‌پردازد.

مدرسه زندگی فارسی به تهیه و انتشار محتوای آموزشی، ادبی و هنری برای فارسی زبانان می‌پردازد.
More Information

Location:

Canada

Description:

مدرسه زندگی فارسی به تهیه و انتشار محتوای آموزشی، ادبی و هنری برای فارسی زبانان می‌پردازد.

Language:

Persian


Episodes

چرا بودن و ماندن در زمان حال اینقدر سخت است؟

9/13/2019
More
مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:04:14

آینده از نگاهی دیگر

9/10/2019
More
مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:04:46

ذهنیت سیاسی انگلستان و قدرتهای دریایی

9/6/2019
More
در این مقاله صوتی من با استناد به تاریخ معاصر انگلستان مقدمه ای از ذهنیت ژئوپولتیک این کشور نقل می کنم و تبلور آن را در نظریه جغرافیای سیاسی هالفورد مکیندر و نیکولاس اسپایکمن نشان می دهم. آیا خروج انگلستان از اتحادیه و خروج کشورهای خاک اصلی اروپا از اتحادیه به یک معناست و به یک نتیجه منتهی می شود یا به نفع یک کشور و به ضرر دیگر کشورها خواهد شد؟ مدرسه زندگی فارسی

Duration:00:11:58

درباره عظمت خوش های کوچک

9/6/2019
More
مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:06:22

عشق به سرنوشت در اندیشه نیچه

9/4/2019
More
مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:07:40

ذهنیت سیاسی چین یا چین از نگاه چین

9/2/2019
More
ما ایرانی ها اغلب نسبت به چین نگاه چندان مثبتی نداریم اما بد نیست از منظر جغرافیای سیاسی به نحوه شکل گیری ذهنیت سیاسی چین بپردازیم و سوال کنیم چرا چین اینقدر پر جمعیت است؟ آیا رشد اقتصادی چین موقت است یا ادامه پیدا خواهد کرد؟ سیاست کمربند و جاده چین را کدام مقاصد سیاسی به پیش می رانند؟ مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب...

Duration:00:23:03

چرا آدمها اشتباهات عشقی شان را مدام تکرار می‌کنند؟

8/31/2019
More
مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:05:28

مالکوم گِلَدول و آینده جهان: پایان عصر پازل و آغاز رمز و راز

8/30/2019
More
مالکوم گلدول نویسنده‌ای است که به بررسی همه جانبه شبکه علتها در شناخت پدیده‌ها و شخصیت آدمها علاقه نشان می‌دهد و از او بسیار می‌توان آموخت مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:22:43

آیا زوجها بعد از جدایی می‌توانند دوست معمولی بمانند؟

8/29/2019
More
ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: مدرسه زندگی فارسی www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:04:09

این جام لطیف- از مجموعه شعر ضد نور، بزودی منتشر می شود

8/26/2019
More
نویسنده: ایمان فانی مدرسه زندگی فارسی www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:01:38

آنا کارنینا-مرگ ایوان ایلیچ، نگاهی به زندگی و آثار لئو تولستوی

8/26/2019
More
متن پادکست‌ها ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:07:43

نهایتا باید مدرسه (و اخلاق بچه مدرسه‌ای) را ترک کنیم.

8/26/2019
More
ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:06:36

چرا هنوز برای تغییر شغل و رشته تحصیلی دیر نیست؟

8/25/2019
More
ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:02:32

تاریخ، آموزش و پرورش و اعتماد به نفس

8/25/2019
More
ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:02:41

نگاهی به نظریات اقتصادی کارل مارکس

8/23/2019
More
ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:11:54

چه چیزی یک شهر را زشت یا زیبا می‌کند؟

8/21/2019
More
ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:10:40

ترس از مرگ و ترس از چیزهای دیگر

8/17/2019
More
ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:02:54

معرفی مفهوم ذهنیت سیاسی یا میانگین رفتار سیاسی یک ملت

8/16/2019
More
چرا مطالعه زندگینامه شخصیتهای سیاسی در درک سیاست مفید نیست؟ نویسنده: دکتر ایمان فانی Political Mindset https://persianschooloflife.com www.instagram/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife

Duration:00:09:22

فلسفه دائو و دائودچینگ/تائو تچینگ - وو وی

8/14/2019
More
ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:05:07

آیا انسان هرگز می‌تواند کاملا احساس امنیت کند؟

8/13/2019
More
ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book persianschooloflife@gmail.com

Duration:00:03:29